Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor Pedagogisch Practicum: Plagiaat, citeren

en parafraseren

Bronvermelding en plagiaat

Bij het schrijven van een scriptie of paper maak je bijna altijd gebruik van werk van anderen (citeren, parafraseren, samenvatten). Het is belangrijk altijd correct te verwijzen naar de bronnen die je aanhaalt.

Het hergebruik van materiaal zonder bronvermelding wordt plagiaat genoemd. Zie ook de studentensite van de UU.
Het is binnen de wet toegestaan delen van teksten aan te halen zonder dat het als plagiaat wordt gezien mits je dat doet met een correcte bronvermelding (zie volgende tabblad).

Parafraseren, citeren en samenvatten

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven (en dan ook echt in eigen woorden, niet alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien) van de ideeën van anderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als de oorspronkelijke passage erg lang of ingewikkeld is. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Ook bij samenvatten (het verkort en (zoveel mogelijk) in eigen woorden weergeven van de strekking van een tekst) moet je je bron vermelden.

Citeren is het letterlijk overnemen van (kort gedeelte uit) een tekst, bijvoorbeeld een definitie of een uitspraak van een auteur. Citeren wordt in het pedagogisch onderzoeksveld niet gestimuleerd, maar het is wel toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Het citaat is letterlijk overgenomen en in de oorspronkelijke taal;
  • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. door het citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen of als een blok tekst te laten inspringen).

Meer informatie over citeren en parafraseren (en citatiestijlen) vind je in de speciale LibGuide Citeren .

Wat is plagiaat en hoe kan ik het voorkomen?

Bekijk deze video van de Universiteit van Bolton (3 minuten).

Note: De UU gebruikt de plagiaatchecker Urkund

Volgende stap

Ga verder op de volgende pagina en leer verwijzen in APA stijl