Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Thesis Geo: zoekadvies en zoeksessies: 3D: artikelen

Artikelen zoeken

Wetenschappelijke artikelen zijn, met boeken, de belangrijkste publicatievorm in de wetenschap. De belangrijkste artikelzoekmachines zijn:

Alle zoekmachines hebben hun eigen sterktes en zwaktes en elk vakgebied heeft zijn eigen set van beste zoeksystemen. Je zoekt efficiënter en je zoekresultaat is completer als je die leert kennen. Bij het verkennen van de dekking en zoekopties van zoeksystemen heb je veel aan de hulpschermen van het systeem zelf maar ook aan tutorials en LibGuides. Kijk voor die laatste op de LibGuides-homepage of zoek ze met Google.

Artikelen kun je ook heel goed vinden door literatuurverwijzingen en citaties te volgen uit en naar reeds gevonden publicaties.

Scopus: multidisciplinair artikelen en boekhoofdstukken zoeken, met citatiegegevens

​Scopus is een grote zoekmachine voor ongeveer 70 miljoen wetenschappelijke tijdschriftartikelen en congresbijdragen en ook steeds meer boek(hoofdstukken) met als belangrijkste kenmerken:

  • Multidisciplinariteit: alle disciplines zijn aanwezig, hoewel dekking van geesteswetenschappen wat achterblijft
  • Er is vrijwel uitsluitend Engelstalig materiaal opgenomen
  • Er staan ook gegevens van (hoodstukken) van tienduizenden boeken in
  • Er is uitgebreide citatieinformatie opgenomen uit artikelen (compleet vanaf 1996, maar ook veel oudere)
  • Veel tijdschriften zijn in Scopus ontsloten vanaf de eerste jaargang (soms zelfs voor 1900)
  • Scopus werkt goed samen met Mendeley en RefWorks. Voor RefWorks er is wederzijdse integratie voor wie inlogt
  • De standaard uitvoervolgorde van de resultaten is chronologisch, maar je kunt ook op relevantie sorteren
  • Alle door Scopus doorzochte tijdschriften zijn (wat betreft de onderzoeksartikelen daarin) peer reviewed

Scopus heeft uitstekende dekking van medische en natuurwetenschappen, techniek en geowetenschappen. Ook de sociale wetenschappen zijn erg goed vertegenwoordigd. Geesteswetenschapen zijn minder goed gedekt, maar in absolute zin gaat het toch om miljoenen artikelen.

Scopus biedt zeer goede mogelijkheden om het netwerk van citaties tussen artikelen te volgen.

In de speciale LibGuide Scopus UBU LibGuide Scopus staan de details van de vele zoekmogelijkheden en extra's van Scopus.