Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bibliotheekvaardigheden UvH graduates, scriptie en premasters, 2021-2022: Introductie
 
 

Solis-ID en lenerspas: regel die op tijd!

Alle toegang tot UB materialen gaat via een Solis-id code. Zorg ervoor dat je die zo snel mogelijk aanvraagt via het formulier op deze pagina van de UB website: https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek/hulp-bij-zoeken/online-toegang-via-library-access/online-toegang-voor-gasten, Vergeet niet de gast solis-id te laten activeren bij de servicebalie op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

Ben je van plan om boeken te gaan lenen, dan heb je daarnaast ook een lenerspas nodig. Ga hiervoor naar de servicebalie met een persoons- en adreslegitimatie  en een actueel bewijs van inschrijving aan de UvH. Meer informatie via de website.

De Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek

UvH-collectie
Op de Universiteit voor Humanistiek vind je de Kerncollectie Humanistiek. Deze papieren boeken en tijdschriften zijn uitsluitend in het gebouw te raadplegen. De eigen digitale collectie is raadpleegbaar van thuis en toegankelijk via de website van de Universiteit voor Humanistiek (mijnUvH).


UU-collectie

LET OP: De UB locaties zijn in principe open, maar check voor je bezoek de beperkingen vanwege corona.
​De digitale collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is voor UvH-studenten grotendeels uitsluitend ter plekke (op de UU-campus) te raadplegen.

Je neemt je eigen laptop mee. Log in met je gast solis-id op het draadloze netwerk EduroamAlleen zo heb je alle bevoegdheden om de digitale collectie e-books en artikelen in te zien en te downloaden. Typ in: [je solis-id]@soliscom.uu.nl en het wachtwoord.

Let op: start de laptop in de UB automatisch Eduroam zonder in te loggen, dan is dat waarschijnlijk met de UvH-code voor Eduroam, met minder bevoegdheden. Verwijder Eduroam handmatig uit de lijst met wifi-netwerken, nadat het netwerk vanzelf weer verschijnt, is het wel mogelijk om in te loggen. 

Veel van de gedrukte boeken en tijdschriften zijn ter plekke te raadplegen. Op de digitale plattegronden staan alle collecties aangegeven. 

  • printen/scannen kan met de gast solis-id (lees hier meer).
  • Utrechts gedrukt materiaal aanvragen, kan met de gast solis-id (via WorldCat).
  • Utrechts gedrukt materiaal lenen kan met een lenerspas
  • Materialen uit andere Nederlandse (of buitenlandse) bibliotheken lenen, of kopieën aanvragen, is mogelijk tegen betaling. Hiervoor zijn een geldige lenerspas en een (gast)Solis-id nodig. Nadat je aanvraag geleverd is, ontvang je een factuur.  

Vragen kun je stellen aan de servicebalie, telefonisch (030-2536115) of per mail (bibliotheek@uu.nl).  

Let op de toegangsbeperkingen tot de bibliotheekgebouwen in verband met corona.
Normaliter wordt na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen
bij de ingang van de locaties UB Binnenstad en UB Uithof gevraagd naar een legitimatiebewijs.

Zoekstrategie: wat, waar, hoe?

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?
Formuleer dan een goede zoekvraag met de meest geschikte zoektermen.

2.    Waar zoek ik
Kies de geschikste databank/catalogus/website en die keuze is weer afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en b. De bibliotheek geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen in de juiste combinatie en benut de functionaliteit van de databank/zoekmachine;
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische/systematische methode (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbal/citatiemethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten, hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt.

In de LibGuide Zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstrategie.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?
Ga voor antwoorden op deze vragen naar de LibGuide Bronnen evalueren.