Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bibliotheekvaardigheden UvH graduates, scriptie en premasters: Introductie
 
 

Solis-ID en lenerspas: regel die op tijd!

Alle toegang tot UB materialen gaat via een Solis-ID code. Zorg ervoor dat je die zo snel mogelijk aanvraagt via het formulier op deze pagina. Vergeet niet daarna je gast Solis-ID te laten activeren bij de servicebalie op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

Ben je van plan om boeken te gaan lenen, dan heb je daarnaast ook een lenerspas nodig. Ga hiervoor naar de servicebalie met een persoons- en adreslegitimatie  en een actueel bewijs van inschrijving aan de UvH. Meer informatie via de website.

De Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek

UvH-collectie
Op de Universiteit voor Humanistiek vind je de Kerncollectie Humanistiek. Deze papieren boeken en tijdschriften zijn uitsluitend in het gebouw te raadplegen. De eigen digitale collectie is raadpleegbaar van thuis en toegankelijk via de website van de Universiteit voor Humanistiek (mijnUvH).


UU-collectie

LET OP: De UB locaties zijn in principe open, maar check voor je bezoek of het tentamentijd is. Dan is het gros van de studieplekken gereserveerd voor UU studenten. 
​De digitale collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is voor UvH-studenten grotendeels uitsluitend ter plekke (op de UU-campus) te raadplegen.

Je neemt je eigen laptop mee. Log in met je gast solis-id op het wifi netwerk Utrecht University.Alleen zo heb je alle bevoegdheden om de digitale collectie e-books en artikelen in te zien en te downloaden. Typ in: [je solis-id]@soliscom.uu.nl en je wachtwoord.

Let op: start de laptop in de UB automatisch Eduroam zonder in te loggen, dan is dat waarschijnlijk met de UvH-code voor Eduroam, met minder bevoegdheden. Om te kunnen inloggen met solis-id, verwijder eerst Eduroam handmatig uit de lijst met wifi-netwerken van je computer. Kies uit die lijst "Utrecht University" en log in met Solis-id zoals hierboven staat aangegeven. 

Veel van de gedrukte boeken en tijdschriften zijn ter plekke te raadplegen. Op de plattegronden naast de balie staan alle collecties aangegeven. 

  • printen/scannen kan met de gast solis-id (lees onderaan de tab 'Informatie voor bezoekers').
  • Gedrukt materiaal van de UB aanvragen (uit zowel open opstelling als depot), is mogelijk met de gast solis-id in WorldCat. WorldCat met de Utrechtse interface is ook van thuis uit toegankelijk op de website van de UB.
  • Gedrukt materiaal van de UB lenen kan met een lenerspas. Het wordt niet automatisch aangemaakt. Wacht tot de eerste keer dat je een gedrukt boek gaat lenen om de pas aan te laten maken aan de servicebalie van de UB Binnenstad. De lenerspas heeft een barcode die nodig is om een gereserveerd boek aan de leenautomaat tegenover de servicebalie te lenen. Inleveren van boeken werkt ook via een automaat. Die is gesitueerd bij de draaideur in de hal van Drift 27. 
  • Materialen uit andere Nederlandse (of buitenlandse) bibliotheken lenen, of kopieën aanvragen, is mogelijk. Wel zijn daar kosten aan gebonden en moet je aan de balie een IBL-account laten maken aan de servicebalie. Hiervoor zijn een geldige lenerspas en een (gast)Solis-id nodig. Nadat je aanvraag geleverd is, ontvang je een factuur.  

Vragen kun je stellen aan de servicebalie, telefonisch (030-2536115) of per mail (bibliotheek@uu.nl).  
Bij de ingang van de locaties UB Binnenstad en UB Uithof kan worden gevraagd naar een legitimatiebewijs.

Zoekstrategie: wat, waar, hoe?

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?
Formuleer dan een goede zoekvraag met de meest geschikte zoektermen.

2.    Waar zoek ik
Kies de geschikste databank/catalogus/website en die keuze is weer afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en b. De bibliotheek geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen in de juiste combinatie en benut de functionaliteit van de databank/zoekmachine;
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische/systematische methode (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbal/citatiemethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten, hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt.

In de LibGuide Zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstrategie.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?
Ga voor antwoorden op deze vragen naar de LibGuide Bronnen evalueren.