Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bibliotheekvaardigheden UvH graduates, scriptie en premasters: 1. Onderwerp
afbakenen
 

Stap 1

Preciseer je thema om tot een specifiek onderwerp te komen. Laat je inspireren door de uitleg op dit tabblad. 

Afbakenen onderwerp

Preciseer je thema om tot een specifiek onderwerp te komen. Dit is belangrijk omdat je uiteindelijk gaat beoordelen of gevonden informatie relevant is, dit wil zeggen: bijdraagt aan het antwoord op je vraag.
Hoe specifieker je je onderwerp kunt benoemen, hoe gerichter je kunt zoeken en hoe beter je kunt beoordelen of gevonden documenten (literatuur, regelgeving, statistiek, beleidsdocumenten) relevant zijn of niet.

Begin bijv. met het beantwoorden van deze vragen: wie? wat? waar? wanneer? hoe? en waarom? en definieer alle begrippen.  

Een handige techniek is het maken van een zogenaamde mindmap (bekijk het YouTube-filmpje onderaan op deze pagina) je pakt een vel papier, zet je onderwerp in het midden en schrijft associaties daaromheen.

Veel thema's kun je vanuit verschillende invalshoeken bekijken (ethisch, psychologisch, sociologisch, filosofisch, historisch, economisch, juridisch enz). Kies de invalshoek(en) van waaruit je je onderwerp onderzoekt. 

In de speciale LibGuide zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstrategie.

Mindmapping

Mindmapping is a nice technique  that can help you specify your research question. This video explains how.