Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bibliotheekvaardigheden UvH graduates, scriptie- en premasters, 2020-2021: Zoektermen combineren en meer zoektips

Combineren van zoektermen

Als je in een zoekactie meer dan één zoekterm gebruikt zoeken zoekmachines vaak naar documenten waar alle genoemde termen in voorkomen. Wil je iets anders dan moet je dat zelf aangeven met zogenaamde operatoren ('Booleaans zoeken').

Veelgebruikte operatoren zijn:

AND: alle termen moeten voorkomen
Hiermee combineer je verschillende aspecten van je onderwerp.
Voorbeeld:
televisiekijken AND gedragsstoornissen AND kinderen

OR: minimaal één van de termen moet voorkomen
Hiermee kun je verschillende varianten van één aspect combineren.
Voorbeeld:
televisie OR tv OR television
behaviour OR behavior

of bijv. ook enkel- en meervoud als die beide mogelijk zijn:
kind OR kinderen OR child OR children

NOT : de term mag niet voorkomen
Voorbeeld:
mode NOT kleding

"... ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen
Voorbeeld:
"Franse revolutie"

Bij ingewikkelde zoekvragen waarbij je bijv. verschillende varianten van verschillende aspecten combineert, moet je zelf met haakjes aangeven hoe de zoekmachine ermee om moet gaan.
Voorbeeld:
(televisie OR tv OR television) AND (gedrag OR behavior OR behaviour) AND (kinderen OR children)

LET OP! Operatoren en de betekenis ervan kunnen per database verschillen.
(Bijvoorbeeld: Google (Scholar) houdt geen rekening met haakjes).

Verschillende varianten van een zoekterm in één keer: afbreken op de stam *

* : Door een asterisk achter de 'stam' van een woord te plaatsen ('trunkeren') zoek je op alle mogelijke varianten waarin de woordstam gevolgd wordt door één of meer letters.
Bijvoorbeeld:
   behavio*
om in één keer te zoeken naar
   behaviour, behavior, behavioural, behavioral, behaviorism, ... 

Een gecombineerde zoekvraag zoals
   (televisie OR television OR tv) AND (gedrag OR behavior OR behaviour) AND (kind OR kinderen OR child OR children)
zou met deze optie kunnen worden:
   (televis* OR tv) AND (gedrag OR behavio*) AND (kind* OR child*)

N.B. Dit kan niet in Google!

Tip: eerst afzonderlijke zoekacties op één zoekterm, achteraf combineren

Achteraf zoekacties combineren via Search History of Recent Searches

 • Voorbeeld: PsycINFO
  Klik op tab Search, en op Search History bovenaan


  N.B. Zoek in deze zoeksystemen altijd via
  • Multi-field Search
  • Advanced Search
  • Trefwoordenlijst (thesaurus): Tools > Map term/ Thesaurus).
  Via Basic Search kun je niet achteraf zoekacties combineren.
   
   
 • Voorbeeld: Scopus
  Klik op tab Search; onderaan staat de Search History

  Scopus: combineren via Search History

Trefwoord, woord uit titel, ...: waar zoek je in?

Vaak zoekt een zoeksysteem standaard in:

 • Alle velden (titel, auteur, samenvatting (abstract), trefwoord)
 • Titel
 • Samenvatting (abstract)
   

Zoeken op trefwoord (keyword / subject heading)?
N.B. Niet ieder woord is een trefwoord!
Soms is er een trefwoordensysteem of thesaurus (trefwoordenlijst oftewel index):

 • in Scopus:
  Blader in rechterzoekbalk naar Keywords
  Je kunt in de zoekresultaten nog filteren (via Refine aan de linkerkant) op Subject area
   
 • in Sociological Abstracts:
  Advanced Search > blader in zoekbalk aan rechterkant naar Subject Headings
   
 • in PsycINFO:
  Trefwoordenlijst via
  • Advanced Search > Keyword of
  • Search Tools > Map term / Thesaurus
  Zoeken op geselecteerd trefwoord: knop Continue bovenaan
  Met klikken op het trefwoord kom je in de trefwoordenlijst (thesaurus) en zie je het trefwoord in een context.

  Verdere opties: Focus (trefwoord als belangrijkste onderwerp van een publicatie) en Explode (trefwoord samen met al zijn onderliggende, speficiekere termen)
   
 • in PubMed:
  Blader in zoekbox links bovenaan naar Medical Subject Headings (MeSH)