Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bibliotheekvaardigheden UvH graduates, scriptie en premasters: 3. Zoeksystemen

Stap 3

1. Lees de achtergrondinformatie over:

 • zoeken naar artikelen
 • zoeken naar boeken
 • verschillende beschikbare zoeksystemen

2. Noteer van de box "Artikelen zoeken" een of meerdere vakspecifieke zoeksystemen die relevant zijn voor jouw onderwerp.

3. Pas in dat/elk zoeksysteem de zoekwoorden van de vorige opdracht toe. Spoor de beste wetenschappelijke bronnen op. Noteer bij de titels in welk  zoeksysteem die gevonden is en met welke zoekwoorden.

UBU-link: snel naar de volledige tekst en meer opties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van digitale publicaties via de universiteitsbibliotheek. De UBUlink verschijnt soms in de vorm van een gele knop, maar kan ook een tekstlink zijn.

Meer weten over alle vormen van toegang tot digitale publicaties? Ga naar de pagina Online Toegang.

Boeken zoeken

Een wetenschappelijk boek is het resultaat van een diepgaande studie over een specifiek onderwerp en bevat vaak overzichten en theorie. Het is geschikt als eerste ingang voor een bepaald onderwerp, maar bevat niet altijd de laatste actualiteit of nuance van de wetenschappelijke discussie (in tegenstelling tot een wetenschappelijk artikel).

Boeken zijn te vinden via:Stapeltje boeken

 • de internationale catalogus WorldCat. De UU-versie van WorldCat biedt de mogelijkheid om te filteren op het eigen Utrechts bezit of op het bezit van (de meeste) Nederlandse bibliotheken. Dit vervangt zowel de oude Utrechtse catalogus als de landelijke catalogus PiCarta.
 • Google Books
   

Er bestaan verschillende soorten boeken, zoals bijvoorbeeld: grijze literatuur, handschriften, jaarboeken, proefschriften, seriewerken, woordenboeken of een liber amicorum. Wil je meer weten? Kijk dan in de Libguide Zoekstrategie>Waar zoek ik boeken  .

Google Books

Google Books is een zoekmachine waarin je (gegevens over) meer dan 20 miljoen boeken kunt vinden. Boeken in Google Books komen daarin via het scanprogramma dat Google bij >20 grote bibliotheken uitvoert en via uitgevers die hun boeken zelf uploaden. Zo kun je  met Google de volledige tekst van boeken doorzoeken. Echter lang niet altijd is die volledige tekst ook bij Google Books zelf te lezen. Het hangt af van auteursrechten en toestemming van uitgevers. Vooral oudere boeken waarvan het auteursrecht is verlopen zijn ook in hun geheel te lezen bij Google Books.

Gebruik Google Books naast de Utrechtse ingang van WorldCat (waar zowel Utrechts als wereldwijd bezit kan worden gevonden) voor:

 • Achterhalen van titel/auteur van boeken waarin je onderwerp slechts een deel (hoofdstuk, paragraaf) van de inhoud is;
 • (Met wat geluk) lezen van de gehele tekst van (delen van) boeken die de Universiteitsbibliotheek niet heeft (maar je kunt de UB ook verzoeken een boek aan te schaffen: dat gaat soms erg snel);
 • Via de extra gegevens die Google Books bij een boek vermeldt (citaties, related titles) op het spoor komen van meer boeken over hetzelfde onderwerp.

Als je relevante titels in Google Books hebt gevonden kun je deze vervolgens met de titel in de Utrechtse ingang van WorldCat opzoeken om de volledige tekst in handen te krijgen.

De Libguide Zoekstrategie>Waar zoek ik boeken   biedt meer informatie over het werken met Google Books.

Artikelen zoeken

Wetenschappelijke artikelen zijn, met boeken, de belangrijkste publicatievorm in de wetenschap. De belangrijkste artikelzoekmachines zijn:

 • algemene, multidisciplinaire zoekmachines
  • Google Scholar vrij toegankelijk; kies echter voor Google Scholar (met UBU-link) voor extra informatie over de beschikbaarheid binnen de UB. Toegang tot de full text artikelen waar de UB een abonnement op heeft, kan dan binnen het bereik van het Wi-Fi netwerk 'Utrecht University'
  • Web of Science via mijnuvh > Voorzieningen > Bibliotheek > Toegang tot online bronnen.
   Op het UU-netwerk kies Web of Science (UU licentie) voor toegang tot meer/andere artikelen (dezelfde interface, inhoud niet compleet identiek)
  • Scopus (UU-netwerk)
  • Nexis Uni (UU-netwerk): voor nieuws- en dagbladen, populair wetenschappelijk werk en vakbladen
    
 • zoeksystemen voor een specifiek vakgebied

Alle zoekmachines hebben hun eigen voor- en nadelen. En elk vakgebied heeft zijn eigen set van beste zoeksystemen. Je zoekt efficiënter en je zoekresultaat is completer als je die leert kennen. Bij het verkennen van de dekking en zoekopties van zoeksystemen heb je veel aan de hulpschermen van het systeem zelf maar ook aan tutorials en LibGuides.

Artikelen kun je ook heel goed vinden door literatuurverwijzingen en citaties te volgen uit en naar reeds gevonden publicaties.

In de speciale LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide Artikelen zoeken lees je hier meer over.

Google Scholar: snel en met full text search

Google Scholar is een grote zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties. Hij doorzoekt primair tijdschriftartikelen en doet dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere zoeksystemen full text. Vanuit Google Books zijn ook de gegevens van een grote hoeveelheid wetenschappelijke boeken in Google Scholar terechtgekomen. Daarin wijkt Google Scholar af van bijvoorbeeld Web of Science en sommige andere artikelzoeksystemen.

>> Zoeken in Google Scholar

De bijzondere kenmerken van Google Scholar op een rij:

 • je doorzoekt zowel artikelen als (een selectie van) boeken
 • de zoekactie is full text, dus je vindt ook bronnen waarin je termen slechts terloops genoemd worden
 • Google Scholar vertelt niet wat er wel of niet wordt opgenomen: daar moet je proefondervindelijk achterkomen
 • de selectie van tijdschriften bij Google Scholar is minder streng dan bij Web of Science of Scopus: je komt ook niet peer reviewed materiaal tegen
 • er zijn ook veel boeken opgenomen (als die worden aangehaald in de opgenomen tijdschriftartikelen)
 • de resultatenvolgorde is ook gebaseerd op aantallen ontvangen citaties; nieuwere publicaties zijn hierdoor lastiger te vinden: filter op jaar
 • voor links naar RefWorks moet je in de voorkeuren de Bibliography Manager opgeven
 • als je naar Google Scholar gaat via de website van de UBU krijg je de UBUlink te zien bij publicaties. Zie je de UBUlink toch niet kijk dan onder settings op de homepage van Google Scholar: kies daar library links, zoek op Utrecht en klik save.

Web of Science: multidisciplinair artikelen zoeken, met citatiegegevens

Web of Science is een multidisciplinaire zoekmachine voor artikelen en bevat dus literatuur op alle vakgebieden.  

Daarnaast wordt van veel artikelen vermeld naar welke artikelen de auteur verwijst en door welke auteurs het desbetreffende artikel later geciteerd is. Zodoende vind je makkelijk verwante publicaties en kun je achterhalen hoe een belangrijk artikel van invloed is geweest.

 • Sciences en Social Sciences: publicaties vanaf 1900
 • Humanities: publicaties vanaf 1975.
 • Ook het overzicht van citaties gaat ver terug in de tijd, verder dan in Scopus.
 • Artikelen krijg je snel in handen via de UBUlink
 • Titelbeschrijvingen kunnen opgeslagen worden in RefWorks en Endnote.

In de speciale LibGuide Web of Science staan de details van de vele zoekmogelijkheden en extra's van Web of Science.