Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Artikelen zoeken: Snel aan de slag

Wat is een artikel?

artikelenEen artikel is een meestal in een tijdschrift gepubliceerd stuk waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar één aspect van een probleem. Veel artikelen hebben een vrij strakke opbouw, maar elke discipline heeft hierin eigen gewoontes.

Rol in de wetenschap

Artikelen worden gebruikt door auteurs voor:

 • het snel delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten
 • het bijdragen aan wetenschapelijke discussies
 • het voor de buitenwereld vastleggen/claimen van een bepaald nieuw inzicht
 • het letterlijk meetellen: veel onderzoekers worden mede beoordeeld op het aantal artikelen en boeken dat zij publiceren

en door lezers als:

 • bron van gedetailleerde analyse van onderzoeksresultaten zonder al te uitgebreide context

Alle tijdschriften online? Nee...

Veel, maar niet alle wetenschappelijke tijdschriften zijn online. Het verschilt per vakgebied (bèta-medisch en gamma bijna alles, alfa wat minder) en per taal, het meest in het Engels taalgebied. Gelukkig is het meestal geen probleem want:

 • de bibliografische databases/ zoekmachines bevatten informatie over gedrukte én elektronische tijdschriften
 • de UBUlink UBUlink: snel van beschrijving artikel naar volledige tekst wijst je naar waar het werk voor jou beschikbaar is, elektronisch dan wel gedrukt

Om uit te zoeken of we een gedrukt tijdschrift hebben zoek je op titel van het tijdschrift in onze catalogus.

Welke database of zoekmachine voor artikelen?

Voor tijdschriftartikelen zijn er vele goede zoekmachines of beter: bibliografische databases:

Artikelen gepubliceerd als hoofdstuk in een boek

Artikelen verschenen als hoofdstuk in boeken ('edited volumes', 'bundels', 'readers') zijn vrij lastig te vinden. Opties:

 • Met Google Books doorzoek je vaak de full tekst van >20 miljoen boeken en kun je er achter komen dat een artikel/hoofdstuk in een bepaald boek staat.
 • In de catalogus van de Universiteitsbibliotheek doorzoek je bij e-books vaak ook de inhoudsopgave van die boeken, waarin titels van hoofdstukken en opgenomen artikelen staan.
 • In Worldcat kun je na een zoekactie filteren op artikelen en daarbinnen op hoofdstukken; tot nu toe is wel maar een heel klein deel van de boeken op hoofdstukniveau ontsloten.
 • Scopus is begonnen met indexeren van Engelstalige wetenschappelijke met voor elk hoofdstuk een apart record; kies als document type hiervoor book chapter. In Scopus zijn nu (September 2014) zo'n 400,000 boekhoofdstukken beschreven.

Waarop letten bij het zoeken van artikelen?

 • Gebruik meer dan één zoeksysteem. In vrijwel geen enkel vakgebied kun je voor het zoeken van artikelen toe met één zoekmachine.
 • Leer één of twee artikelzoeksystemen echt goed kennen, bijvoorbeeld via deze LibGuides.
 • Bij het zoeken naar artikelen kun je heel specifieke (vak)termen gebruiken, meestal Engelstalig. Als je met niet-Engelstalige termen wilt zoeken, kijk dan eerst of of er wel artikelen in die taal in ontsloten zijn.
 • Google Scholar zoekt in de gehele tekst van artikelen. Dat kan een voordeel zijn, maar de kans is vooral groot dat je heel veel treffers krijgt. Gebruik dan ook veel en specifieke termen bij Google Scholar.
 • Google Scholar sorteert resultaat mede op aantal citaties. Nieuwe artikelen zijn nog niet vaak geciteerd en komen dus niet bovenaan. Stel dus een ondergrens voor publicatiejaren in bij Google Scholar in de advanced search opties.
 • Scopus sorteert de resultaten standaard chronologisch. Het kan zinnig zijn dat na de zoekactie te veranderen en te sorteren op relevantie in Scopus.
 • Volg links (indien mogelijk) door te klikken op auteur, keyword, citaties en verwijzingen. Zo vind je verwante informatie.

zie ook de LibGuides Zoekstrategie UBU LibGuide zoekstrategie en Zoektermen bedenken UBU LibGuide zoektermen bedenken

Nieuws!

-

Het oudste tijdschrift

Journal des Scavans

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het Journal des Scavans het oudste wetenschappelijke tijdschrift en niet de Philosophical Transactions of the Royal Society. Wie de Franstalige en Engelstalige Wikipediapagina's over beide tijdschriften vergelijkt ziet dat er nog steeds controverse is over wat nu echt het oudste wetenschappelijk tijdschrift is. Sommige Britse bronnen betwijfelen het puur wetenschappelijk karakter van Journal des Scavans.

Het grootste tijdschrift

PLoS One

In het Open Access tijdschrift PLoS One verschijnen intussen ruim 30.000 artikelen per jaar, hoewel de laatste 2 jaren een dalende trend lijkt te zijn ingezet (2016: 30%).