Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training BMW Project 1: 1. Google / Google Scholar

Training Literatuur zoeken voor 1e jaars Biomedische Wetenschappen

Leerdoel

In dit onderdeel bekijk je de betrouwbaarheid van informatie die je vindt via Google.

Ook leer je hoe je Google Scholar kunt gebruiken om wetenschappelijke informatie te vinden.

OPDRACHT 1

Lees de tekst in het blok 'Google' hiernaast.

Open Google en zoek op een specifieke tumorsoort (bijv. huidkanker of longkanker) óf op het onderwerp waaraan je nu werkt. Bekijk de sites van  5 verschillende organisaties. 

Vertrouw je de aangeboden informatie?

Waarom wel / niet ?

OPDRACHT 2

Op internet zijn sites te vinden waarop met opzet onbetrouwbare informatie geplaatst is. Je kunt ze gebruiken om je kritisch beoordelingsvermogen te testen: hoe herken je deze site hieronder als onbetrouwbaar?

OPDRACHT 3

Lees de tekst in het blok 'Google Scholar' hiernaast.

Open Google Scholar en zoek op een specifieke tumorsoort (bijv. huidkanker of longkanker). Bekijk de eerste pagina met resultaten.

Waarom zijn de eerst getoonde artikelen soms meer dan 10 jaar oud?

Zijn de gevonden artikelen full-text beschikbaar?

OPDRACHT 4

In de startliteratuur van dit blok staat het artikel: How cancer arises door R.A. Weinberg (Sci Am 275, 1996). Zoek in Google Scholar of de auteur R.A. Weinberg nog andere, meer recentere, review artikelen en/of boeken heeft gepubliceerd over het onderwerp kanker die nuttig zijn voor Project 1.

OPDRACHT 5

Lees de tekst in de 2 boxen over Wikipedia hiernaast. 

Zoek in Wikipedia naar informatie over een specifieke tumorsoort (bv. huidkanker of longkanker).

 • Vind je hier nuttige informatie?
 • Bekijk ook de referenties bij het onderwerp - zitten hier referenties tussen die je verder zou willen bekijken? 
 • Vergelijk ten slotte de informatie op de Nederlandse en Engelstalige wikipedia-pagina over je onderwerp. Welke is nuttiger? Waarom? 

 

Google

Op internet, bv. via Google, is veel informatie te vinden. Deze informatie is echter niet altijd even objectief, actueel en betrouwbaar.

Om te beoordelen of het bij een site of publicatie gaat om bruikbare wetenschappelijke informatie kun je kijken wie de auteur is van de site, wat de inhoud is van de site en hoe betrouwbaar en actueel de site is. 

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de UBU LibGuide Evalueren LibGuide Evalueren van bronnen.

Google Scholar

In tegenstelling tot Google kun je in Google Scholar wél gericht zoeken naar wetenschappelijke informatie. In Google Scholar vind je verwijzingen naar honderden miljoenen tijdschriftartikelen, boeken en webpublicaties in alle vakgebieden.

Net als Google sorteert Google Scholar de resultaten niet chronologisch, maar op relevantie. In de linkerzijbalk kun je je de resultaten van je zoekactie ook sorteren op datum. Via de optie 'Advanced Search' kun je je zoekactie verder inperken op jaar van publicatie, en gericht zoeken op auteur en/of tijdschrifttitel.

Google Scholar Advanced Search naar 'breast cancer metastases'

Google Scholar Advanced Search

 

Vanuit de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht heb je automatisch toegang tot de full-text van artikelen uit tijdschriften waar de Universiteitsbibliotheek een abonnement op heeft.  Achter het artikel staat dan Fulltext@UBUlink.
Buiten de campus kun je Google Scholar benaderen via de site van de Universiteitsbibliotheek, je moet dan inloggen met je Solis-ID. 

Je kunt in Google Scholar soms ook full-text versies vinden van artikelen uit tijdschriften waar de Universiteitsbibliotheek geen abonnement op heeft – het is dus altijd de moeite waard om een gevonden referentie die niet full-text aanwezig is in Utrecht op te zoeken in Google Scholar!

Meer informatie over (zoeken in) Google Scholar vind je in de UBU LibGuide Google Scholar LibGuide Google Scholar.

Waarvoor gebruik je Wikipedia in de wetenschap?

 • Eerste verkenning van een onderwerp
 • ideeën opdoen voor zoektermen om in zoekmachines te gebruiken;
 • vinden of controleren van feiten, maar zorg voor double-check;
 • literatuurverwijzingen: er wordt vaak naar cruciale publicaties verwezen;
 • snelle vertaaltool, voor woorden, maar vooral voor concepten waarvoor reguliere (online) woordenboeken geen oplossing bieden.

Meer informatie over inhoud en gebruik van Wikipedia vind je in de UBU LibGuide Google Scholar LibGuide Wikipedia.

Mag ik Wikipedia artikelen citeren?

De algemene regel is dat je alles mag citeren, onder twee voorwaarden:

 1. De rol die je een stuk in je betoog geeft, is passend bij de aard en het niveau van het stuk.
 2. Je citeert het artikel, omdat het inhoudelijk een rol speelt in je betoog, niet om een citatiescore  te verhogen.

In de wetenschap is het niet gebruikelijk naslagwerken zoals encyclopedieën te citeren. Uitzonderingsgevallen zijn:

 • Als er geen andere bron is (maar bij Wikipedia is dat vreemd omdat de artikelen daar bronverwijzingen moeten hebben).
 • Als je het stuk in het naslagwerk als object van studie hebt, dus als je bestudeert hoe een onderwerp in een naslagwerk wordt behandeld.

Elk Wikipedia artikel heeft een citeerknop in de linker kantlijn om een referentie in een bepaalde citatiestijl te genereren.