Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training BMW Project 1: 4. Verwijzen naar literatuur

Training Literatuur zoeken voor 1e jaars Biomedische Wetenschappen

Leerdoel

Bij het schrijven van je verslag is het belangrijk dat je op een volledige en consequente manier verwijst naar de literatuur die je gebruikt hebt. Bovendien moet je opletten dat je je niet schuldig maakt aan plagiaat.

In dit onderdeel leer je waar je op moet letten.

OPDRACHT 22

Lees de tekst in het blok 'Het maken van een goede literatuurlijst'.

Als je straks je verslag moet schrijven en een literatuurlijst moet maken, kun je gebruik maken van de voorbeelden in het blok 'Voorbeelden van literatuurverwijzingen'.

Maak als oefening goede literatuurverwijzingen naar:

  • Het artikel van R.A. Weinberg uit 2000, over the hallmarks of cancer.
  • Het boek Molecular Biology of the Cell  van Bruce Alberts 
  • Het hoofdstuk over kanker uit bovenstaand boek
  • De website van het KWF

 

Het maken van een goede literatuurlijst

Een goede literatuurverwijzing geeft een zodanige beschrijving van een publicatie dat die publicatie duidelijk van andere kan worden onderscheiden en snel weer terug kan worden gevonden in bijvoorbeeld de catalogus van een bibliotheek of in PubMed.

Wetenschappelijke tijdschriften hanteren strenge regels voor het maken van een literatuurlijst. Het niet goed verwijzen naar de gebruikte literatuur kan tot gevolg hebben dat een artikel wordt geweigerd. Als je gaat publiceren krijg je dus beslist te maken met deze regels. Je kunt je er vanaf het eerste jaar in bekwamen.

In de (bio)medische wetenschappen worden twee verschillende manieren gebruikt voor het verwijzen naar literatuur:

  1. In de tekst wordt verwezen naar de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie; in de literatuurlijst staan de referenties op alfabetische volgorde van auteursnaam;
  2. In de tekst krijgt elke referentie een volgnummer; in de literatuurlijst staan de referenties op volgorde waarin ze in de tekst zijn genoemd.

Het is belangrijk dat alle verwijzingen in de tekst ook daadwerkelijk in de literatuurlijst aanwezig zijn, en omgekeerd: dat er geen publicaties in de literatuurlijst staan waarnaar niet verwezen wordt.

Voorbeelden van literatuurverwijzingen

Over het algemeen zul je te maken krijgen met vier soorten literatuur: tijdschriftartikelen, boeken, hoofdstukken in boeken (onder redactie van één of meer redacteurs) en digitale informatiebronnen.

Ter illustratie geven we in de boxen hieronder weer, hoe je naar deze bronnen kunt verwijzen in de Vancouver stijl - dit is een stijl die veel gebruikt wordt in (bio)medische literatuur. Zie de LibGuide Vancouver Style UBU Libguide Vancouver Style , als je hier meer over wilt weten.

Vancouver citeren: tijdschriftartikelen

Achternaam voorletter. Titel artikel: Ondertitel. Tijdschriftafkorting. Jaar Maand Dag; jaargang (tijdschriftaflevering); pagina

 Greenhalgh T. Publishing your medical research paper: What they don't teach you at medical school. BMJ. 1999 Feb 27; 318(7183): 610.

Er is niet altijd één auteur; de uitgebreide informatie bij volume(issue) is niet altijd aanwezig; meestal zijn er ook meerdere pagina's. Daarom volgt nog een volgend voorbeeld:

 Jagosh J, Macaulay AC, Pluye P, Salsberg J, Bush PL, Henderson J, et al. Uncovering the benefits of participatory research: Implications of a realist review for health research and practice. Milbank Q. 2012 June; 90(2): 311-46.

NB1: Alleen de eeste zes auteurs worden genoemd; de rest wordt samengevat met:  'et al.'

NB2: Indien een DOI (Digital Object Identfier) aanwezig is, kun je die als laatste element ook nog toevoegen.

Vancouver citeren: boeken

Auteur, voorletter(s) [zonder puntjes]. Titel boek. Editie. Plaats van uitgave: uitgever; jaar van uitgave

Wolf K, Allen R, Saavedra AP.  Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2013.

Bij boeken kan het voorkomen dat er geen auteurs zijn, maar dat een organisatie de uitgevende instantie is. Bijvoorbeeld: American Veterinary Medical Association. Dit zet je dan op de plaats van de auteur(s).

Ook kan het voorkomen dat er helemaal geen auteur is. Bijvoorbeeld: The Oxford concise medical dictionary. In dat geval laat je de auteurs weg.

NB1: Van eerste drukken wordt geen editie vermeld.

NB2: Bij e-books: Zet na de titel het woord [Internet]. Zet na het publicatiejaar: [Geraadpleegd op: jaar-maand-dag]. Zet daarna: Beschikbaar via: ....(URL)

Vancouver citeren: hoofdstukken

Achternaam voorletter(s). Titel artikel. In: Achternaam voorletter(s), editors. Titel bundel. Plaats van uitgave: uitgever; jaar van uitgave. paginanummers

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2012. p.93-113.

NB1: Van eerste drukken wordt geen editie vermeld.

NB2: Bij e-books: Zet na de titel van het hoofdstuk het woord [Internet]. Zet na de paginanummers aan het einde: [Geraadpleegd op: jaar-maand-dag]. Zet daarna: Beschikbaar via: ....(URL)

Vancouver citeren: website

Uitgevende instantie. Titel. [Internet]. Available from: URL. Accessed Date of access)

European Space Agency. ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. [Internet]. Available from: https://envisat.esa.int/. [Accessed 3rd July 2008].

 Nederlands Huisartsen Genootschap. Samenvattingskaart Anemie, in herziening 2003. [Internet]. Available from: https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/anemie . [Accessed 11th September 2013].

NB. Zorg dat de links die je opneemt wel werkende links zijn! Het beste kun je een langdurig geldende of permanente hyperlink gebruiken, bijvoorbeeld de DOI (digital object identifier). Gebruik nooit hyperlinks uit zoekacties. Die gaan vaak gepaard met een (zoek)sessie code. Als de zoeksessie voorbij is werkt de hyperlink niet meer.