Skip to main content

Vancouver citatiestijl : Snel aan de slag

Wat zijn citeerregels?

Citeerregels geven aan hoe gebruikte literatuur in de tekst, eventuele voet- of eindnoten en de literatuurlijst moet worden genoteerd. De regels liggen vaak vast in een zogenaamde citatiestijl.

Wat is het belang van citeerregels?

Citeerregels en het gebruik van specifieke citatiestijlen vergroten de leesbaarheid en controleerbaarheid van publicaties. Hierdoor is het makkelijker de geciteerde bronnen terug te vinden en daarmee de tekst op waarde te schatten. Een correcte bibliografie bij een publicatie zal ook meewegen in de beslissing die publicatie op haar beurt te citeren.

Als je vergeet correct naar bronnen te verwijzen maak je je schuldig aan plagiaat en kán je uitgesloten worden van tentamens en examens; bij de faculteiten van de Universiteit Utrecht worden alle eindproducten van studenten gecontroleerd op plagiaat.

Over de Vancouver-stijl

Speciale kenmerken van de Vancouver stijl:

  • De referenties worden doorlopend genummerd in volgorde van verschijnen in de tekst.
  • De nummers worden achter de tekst tussen (vierkante) haakjes, of in superscript (evt. met haakjes) geplaatst (zie voorbeeld hieronder).
  • De literatuurlijst wordt in oplopende nummering gepresenteerd.

Direct effect met deze drie tips

In veel gevallen heb je direct gemak van deze drie tips:

  1. Of je nu wel of niet een formele set van citeerregels hanteert, uitgangspunt is altijd:
    1. Volledigheid: noteer in je bibliografie alle informatie die je nodig hebt om de bron (in de versie/editie zoals jij deze hebt gebruikt) op te sporen.
    2. Eenduidigheid en consistentie: noteer dezelfde soorten bronnen consequent overal op dezelfde manier.
  2. Houd je aan de citatiestijl aanbevolen door je opleiding of docent.
  3. Maak als je veel gaat citeren gebruik van een literatuurmanagementtool zoals RefWorks RefWorks LibGuide, Endnote, Zotero, Papers of Mendeley; dat bespaart je tijd bij het vastleggen en citeren van bronnen.

Veel stijlen, twee basistypen

Er zijn wat betreft vorm twee hoofdgroepen van citatiestijlen:

1. Auteur/datum stijl ofwel teksthaken stijl: de verwijzingen naar de bron worden geheel of gedeeltelijk geplaatst binnen de tekst tussen teksthaken. Voorbeelden: APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association of America). In de geneeskunde is de Harvard Stijl een voorbeeld hiervan. Deze wordt bijvoorbeeld gehanteerd door het tijdschrift Cell.

2. Numerieke verwijzingen stijl: opeenvolgende cijfers worden gebruikt om te verwijzen naar voetnoten of eindnoten waarin toelichting en/of de bron wordt vermeld. Bijvoorbeeld de Nature of de Vancouver Referencing Styles.

Chicago/ Turabian stijl kent beide varianten.