Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training BMW Project 1: Inperken van zoekresultaten

Training Literatuur zoeken voor 1e jaars Biomedische Wetenschappen

Leerdoel

Als je ondanks het gebruik van goede zoektermen toch te veel treffers krijgt, zijn  er verschillende manieren om je zoekactie verder in te perken.
In dit onderdeel leer je hoe je dat kunt doen.

OPDRACHT 19

Lees de tekst in de blokken hiernaast.

OPDRACHT 20

Herhaal één van je eerdere zoekacties. Ga hiervoor naar ‘Advanced search’, zoek de zoekactie op in ‘Search history‘ en klik op het aantal resultaten aan het einde van de regel. 

Beperk vervolgens via de filters het aantal zoekresultaten op een manier die zinvol lijkt voor je vraagstelling. Selecteer hiervoor de relevante filters. 

Hoeveel treffers krijg je nu?

DE VOLGENDE SUBTAB

Ga nu verder met het vierde onderdeel onder de tab van PubMed: 'Méér vinden - het sneeuwbaleffect'

Reviews

In het resultatenscherm van PubMed staan in de linker kolom allerlei filters waarmee je je resultaten kunt inperken. Je kunt inperken op bijvoorbeeld ‘Article types', waarbij je kunt kiezen voor ‘Review‘ ofwel overzichtsartikelen over je onderwerp. 

Recente reviews bieden een samenvatting van de actuele kennis over je onderwerp en kunnen een handig startpunt zijn in je zoektocht naar literatuur.

PubMed filters

Andere filters

Zoals je ziet kun je via de filteroptie bijvoorbeeld ook inperken op een bepaalde leeftijdsgroep (‘Ages’), of periode van publicatie, of binnen humaan of juist dierexperimenteel onderzoek. Er zijn ook filters beschikbaar voor bepaalde groepen tijdschriften (‘Journal categories’):

PubMed filters

Als je deze laatste optie aanklikt kun je je zoekactie bijvoorbeeld beperken tot artikelen in een subset van ca. 120 belangrijke klinische tijdschriften, de zgn. ‘Core clinical journals’.

PubMed filters - Core clinical journals

Voorzichtig met filters!

Wees in het algemeen wel voorzichtig met het gebruik van deze filters: je krijgt al snel een te sterke inperking van je zoekresultaten. Bovendien verlies je in veel gevallen de recente, nog niet geïndexeerde artikelen. Dit komt doordat de meeste filters (behalve die voor taal en publicatiedatum) gebaseerd zijn op MeSH-termen.

Let op: Eenmaal ingestelde filters blijven gelden voor alle volgende zoekacties, totdat je er nog een keer op klikt of ze met ‘Clear all’ allemaal verwijdert.

PubMed filters - Clear all