Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Geschiedenis van de Wijsbegeerte: Info elders

Training zoeken en gebruiken van bronnen in de Wijsbegeerte

Verwante UBU LibGuides

De volgende gidsen van de Universiteitsbibliotheek geven tips, achtergronden en training bij zoeken naar en omgaan met wetenschappelijke informatie.
Er is ook een overzicht van alle LibGuides.

Literatuur elders

Algemene tip voor hulp bij het zoeken: Ewoud Sanders, Eerste Hulp bij e-Onderzoek voor studenten in de geesteswetenschappen: Slimmer zoeken, slimmer documenteren (te downloaden in de Leiden University Repository)