Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Geschiedenis van de Wijsbegeerte: Naslagwerken

Training zoeken en gebruiken van bronnen in de Wijsbegeerte

Opdracht 2

2.1. Biografisch: zoek in algemene filosofische (naslag-)werken essentiële informatie over het leven van René Descartes.

2.2. Bibliografisch: Kun je één of meer gedrukte bibliografieën van Descartes vinden?
Zo niet, zijn er algemenere bibliografieën (bijvoorbeeld over de periode, of de stroming waartoe hij behoort) waarin je wel iets over hem vinden?

2.3. Is over Descartes in de bibliotheek een afzonderlijk naslagwerk (dictionary, lexicon, companion, encylopedie of iets dergelijks) te vinden?
Zo niet, zoek dan in een of meer grote algemeen-filosofische naslagwerken, bijvoorbeeld een wijsgerige encyclopedie, naar het lemma over Descartes.

2.4 Bewaar de gedrukte en digitale naslagwerken in Zotero

Naslagwerken

Wat zijn naslagwerken? In de definitie van de Van Dale: boekwerk dat alleen dient om iets in na te slaan, niet voor doorgaande lezing. Voorbeelden van naslagwerken zijn woordenboeken of encyclopedieën. 

Wikipedia is steeds meer de eerste bron om even snel iets op te zoeken. Kijk in de  Libguide Wikipedia libguide logo voor achtergrondinformatie en handige tips over Wikipedia.

Er staan nog meer wetenschappelijke bronnen online. Via de lijst Zoeksystemen geeft de bibliotheek een overzicht van online bronnen. Je kunt de lijst verkleinen door te filteren op type publicatie (bijvoorbeeld biografieën, encyclopedieën, bibliografieën).

Ook in de collectie in de kast vind je naslagwerken, bijvoorbeeld algemeen-filosofische naslagwerken in de rubriek AW.

Biografische naslagwerken

Gedrukte naslagwerken over filosofen vind je in de kast bij het onderdeel (rubriek) AW.
Twee voorbeelden:
- AWP 76: Dictionary of seventeenth-century British philosophers
- AWP 16: Philosophen des 17. Jahrhunderts
Kijk in deze rubriek ook voor andere biografische naslagwerken over andere taalgebieden en perioden.

Encyclopedieën, handboeken

Goede filosofische naslagwerken kun je vinden in de Zoeksystemen op de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, bijvoorbeeld:

Cambridge Companions Online: selecteer Philosophy, Religion and Culture
Routledge Encyclopedia of Philosophy Online: Uitgebreide encyclopedie. Voor een overzicht van werken van en studies over een filosoof: klik op bibliography. Voor recente literatuur wel verder zoeken!
Stanford Encyclopedia of Philosophy

Internet Encyclopedia of Philosophy

Voorbeeld van een gedrukte encyclopedie: Encyclopedia of Philosophy / Ed. : Donald M. Borchert

Bibliografieën

Digitale bibliografieën voor wijsbegeerte vind je in het overzicht van zoeksystemen op de website van de Universiteitsbibliotheek.

een voorbeeld: Oxford Bibliographies Philosophy. Hierin vind je artikelen over allerlei onderwerpen, ook over individuele filosofen. Ieder artikel is voorzien van een uitgebreide lijst literatuurverwijzingen. Bij de verwijzingen vind je een samenvatting. 

Kijk voor gedrukte bibliografieën in de kast bij Wijsbegeerte, in de rubriek BW. Als er een aparte bibliogafie over jouw filosoof is, vind je die in de kast bij de teksten van en studies over jouw filosoof.