Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Geschiedenis van de Wijsbegeerte: Artikelen

Training zoeken en gebruiken van bronnen in de Wijsbegeerte

Opdracht 5

5.1  Zoek naar artikelen uit tijdschriften of uit bundels, gedrukt of digitaal, over René Descartes.

5.2 Sla de titels op in Zotero.

Artikelen zoeken

Wetenschappelijke artikelen zijn, met boeken, de belangrijkste publicatievorm in de wetenschap. De belangrijkste zoekmachines voor artikelen zijn:

Alle zoekmachines hebben hun eigen sterktes en zwaktes en elk vakgebied heeft zijn eigen set van beste zoekingangen. Je zoekt efficiënter en je zoekresultaat is completer als je die leert kennen.

Artikelen kun je ook heel goed vinden door literatuurverwijzingen en citaties te volgen uit en naar reeds gevonden publicaties.

Bekijk voor meer tips de LibGuidepagina Zoekstrategie > Waar zoek ik artikelen UBU LibGuide artikelen zoeken .

 

Anatomie van een artikel

Veel wetenschappelijke artikelen hebben de volgende opbouw:

 1. Naam en jaargang tijdschrift
 2. Titel artikel
 3. Auteurs
 4. Samenvatting
 5. (Auteurs)trefwoorden
 6. Inleiding
 7. Probleem
 8. Bespreking van eerder onderzoek
 9. Methode
 10. Dataverzameling
 11. Analyse
 12. Bespreking resultaten
 13. Conclusie
 14. Literatuurverwijzingen
 15. Bijlagen

Veel artikelen in online tijdschriften kun je bekijken in PDF (makkelijk te printen, prettig lezend) of in HTML (online lezen, maar vaak veel meer functionaliteit zoals links naar referenties, inhoudsopgave, multimedia, grafiekenoverzicht e.d.)

Google Scholar: snel en met full text search

Google Scholar is een grote zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties. Hij doorzoekt primair tijdschriftartikelen en doet dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere zoeksystemen full text. Vanuit Google Books zijn ook de gegevens van een grote hoeveelheid wetenschappelijke boeken in Google Scholar terechtgekomen. Daarin wijkt Google Scholar af van bijvoorbeeld Web of Science en sommige andere artikelzoeksystemen.

>> Zoeken in Google Scholar

De bijzondere kenmerken van Google Scholar op een rij:

 • je doorzoekt zowel artikelen als (een selectie van) boeken
 • de zoekactie is full text, dus je vindt ook bronnen waarin je termen slechts terloops genoemd worden
 • Google Scholar vertelt niet wat er wel of niet wordt opgenomen: daar moet je proefondervindelijk achterkomen
 • de selectie van tijdschriften bij Google Scholar is minder streng dan bij Web of Science of Scopus: je komt ook niet peer reviewed materiaal tegen
 • er zijn ook veel boeken opgenomen (als die worden aangehaald in de opgenomen tijdschriftartikelen)
 • de resultatenvolgorde is ook gebaseerd op aantallen ontvangen citaties; nieuwere publicaties zijn hierdoor lastiger te vinden: filter op jaar
 • voor links naar RefWorks moet je in de voorkeuren de Bibliography Manager opgeven
 • als je naar Google Scholar gaat via de website van de UBU krijg je de UBUlink te zien bij publicaties. Zie je de UBUlink toch niet kijk dan onder settings op de homepage van Google Scholar: kies daar library links, zoek op Utrecht en klik save.

UBUlink: beschikbaarheid van digitale publicaties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van digitale publicaties via de universiteitsbibliotheek. De UBUlink verschijnt soms in de vorm van een gele knop, maar kan ook een tekstlink zijn.

Meer weten over alle vormen van toegang tot digitale publicaties? Ga naar de pagina Online Toegang.