Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Geschiedenis van de Wijsbegeerte: Zoeken: websites

Training zoeken en gebruiken van bronnen in de Wijsbegeerte

Opdracht 6

6.1 Zoek een algemene website op over filosofie of geschiedenis van de filosofie. Schrijf een korte recensie van de site, waarbij je onder meer let op:
- vindbaarheid,
- toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid
- actualiteit (werken de links naar andere sites nog?)
- kwaliteit van de informatie.
Denk om een adequate aanduiding van de URL, en om de “date of access” (datum van raadpleging)!

6.2 Kijk of op de gerecenseerde website informatie te vinden is over René Descartes en geef een oordeel over de kwaliteit of bruikbaarheid van die informatie

6.3 Zoek naar websites die speciaal gewijd zijn aan René Descartes, en vergelijk (als het er meer van zijn) de kwaliteit daarvan. Zoek ook naar afbeeldingen (portretten en andere).
Sites die aan een bepaalde filosoof gewijd zijn, kunnen door enthousiaste particulieren zijn gemaakt, of door verenigingen die zich ten doel stellen het gedachtegoed van die filosoof te propageren, of door onderzoeksinstellingen die zich speciaal met hem/haar bezighouden. De inhoud varieert, van zeer algemeen tot gespecialiseerd wetenschappelijk, met bibliografieën of full-text bestanden.

6.4 Gebruik Zotero om websites te bewaren. 

Websites evalueren

Als je naast weteschappelijke publicaties ook informatie uit webpagina's wilt gebruiken moet je daarbij extra voorzichtig zijn en nadenken welke rol je die informatie geeft in je betoog of analyse.

Stel jezelf bij webpagina's de volgende vragen en wees erg voorzichtig als het antwoord vaak nee is.

 1. Is de naam van de auteur/maker beschikbaar (en is er meer over de auteur of uitgevende organisatie bekend)?
 2. Is er een (mail)adres van de auteur/maker?
 3. Is de webpagina vrij van (grote hoeveelheden) reclame?
 4. Is het taalgebruik zorgvuldig en foutloos?
 5. Is duidelijk hoe de informatie op de pagina tot stand is gekomen?
 6. Is er bronvermelding aanwezig (dus geen zinnen als 'uit onderzoek blijkt dat' zonder bronvermelding)?
 7. Is er onderbouwing van claims (dus geen zinnen zoals 'iedereen weet dat')
 8. Worden nuanceringen aangebracht of wijst alle informatie dezelfde kant op?
 9. Wordt aangegeven wat nog niet bekend of nog niet zeker is?
 10. Is aangegeven wanneer de pagina geschreven is of bijgewerkt?
 11. Is de pagina neutraal of in elk geval zonder een sterk commercieel of politiek doel?