Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Geschiedenis van de Wijsbegeerte: Oude drukken

Training zoeken en gebruiken van bronnen in de Wijsbegeerte

Opdracht 3

3.1 Zoek of en waar in Nederland oude drukken van de werken van René Descartes te vinden zijn. Dat kunnen de oorspronkelijke (eerste) uitgaven zijn, zoals die zijn verschenen tijdens zijn leven. Zoek de oudste uitgaven die je kunt vinden van de oorspronkelijke tekst (of eventueel van een vertaling), en let daarbij speciaal op of daar ook exemplaren aanwezig van zijn in de Utrechtse universiteitsbibliotheek. Je kunt bovendien nog kijken of er ergens in Nederland handschriften (van hemzelf of van kopisten) aanwezig zijn, van werken of brieven. Het gaat nu vooral om het opsporen van dit materiaal, en nog niet om dit materiaal echt in handen te krijgen. 

3.2 Zoek naar digitale versies van eerste drukken, en naar facsimiles van handschriften van Descartes (brieven en/of teksten) .

3.3 Bewaar websites en verwijzingen naar teksten in Zotero.

Oude drukken en handschriften

Geschriften en handschriften zijn deels online te vinden in gedigitaliseerde vorm..

Individuele filosofen/stromingen
- The Spinoza Web: https://spinozaweb.org/ door onze eigen mensen aan de UU! 
- Nietzsche Source: http://www.nietzschesource.org/

Oude drukken algemeen
Voor databases om oude drukken te vinden uit de Zoeksystemen
 van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Oude drukken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn opgenomen in de catalogus, een deel van de handschriften kun je er ook in vinden. Kijk voor meer informatie over de oude drukken en handschriften in het bezit van de UB Utrecht op de website van de Bijzondere collecties

Karlsruher Virtueller Katalog KVK: Duitsland en wereldwijd zoeken naar boeken, ook oude drukken
Staatsbibliothek Berlin  (integrated database for manuscripts, “Nachlässe”, archives of publishing houses)
Staatsbibliothek München goed voor de 18e  en 19e eeuw
UB Göttingen

Library of Congress Nationale bibliotheek van de Verenigde Staten.

Gallica: door de Bibiliothèque Nationale de France, biedt veel filosofische teksten, waaronder handschriften en oude drukken

Brieven ​
Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN), catalogus van in Nederland bewaarde brieven.

Periode tot 1800
Eighteenth Century Collections Online (ECCO): volledige tekst van meer dan 136.000 Engelstalige boeken en pamfletten gepubliceerd in de achttiende eeuw
Short-Title Catalogue Netherlands (STCN): boeken in Nederland verschenen en Nederlandstalige boeken, die in het buitenland zijn gepubliceerd, 1540-1800.
English Short Title Catalogue (ESTC): boeken die in de periode 1473-1800 zijn gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Engelse koloniën
Post-Reformation Digital Library (PRDL): portaal voor oorspronkelijke theologische en filosofische teksten van na de reformatie: 15e - 18e eeuw

Periode tot 1700
Incunabula Short Title Catalogue (ISTC): over de in de 15e eeuw met losse letter gedrukte boeken: incunabelen in de British Library en andere bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië, België en Nederland
Early European Books:  Gedrukte boeken uit de 15e, 16e en 17e eeuw
Early English Books online (EEBO): volledige tekst van meer dan 125.000 Engelstalige boeken uitgegeven in de periode 1473-1700