Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training new Pubmed: 5. Méér vinden

Training over de nieuwe versie van Pubmed

Leerdoel

Je kunt met behulp van 'similair articles' en citatiezoeken je zoekstrategie aanpassen om meer relevante artikelen te vinden in Pubmed.

ASSIGNMENT 15

Lees de tekst in de box 'Similar articles'.

Zoek naar het volgende artikel:  M. Hollander, Circulation 2002; 105(24):2872-2877

In PubMed kun je nu simpelweg typen:  'Hollander Circulation 2002 105'.

Hoeveel 'similar articles' en hoeveel 'citing articles' heeft dit artikel?
(click on the question to view the answer)

OPDRACHT 16

Lees de tekst in het blok 'Citatiezoeken' hiernaast.

Open Web of Science en kies 'Cited References'.

Zoek hier het volgende artikel:
M. Hollander, Circulation 2002; 105(24):2872-2877

Voer hiervoor ‘Cited Author’(= Hollander, M), ‘Cited Work’ (= tijdschrifttitel) en ‘Cited Year(s)’ in en klik op ‘Search’. Kies (indien nodig) het juiste artikel uit de lijst met resultaten (let op het volume en de paginanummers).

Kijk onder het kopje: ‘Citing Articles’.

Hoe vaak is dit artikel geciteerd?
(klik op de vraag om het antwoord te zien)

Wil je de titels van deze artikelen ook daadwerkelijk zien, klik dan op het aantal.

OPDRACHT 17

Open SCOPUS. Met behulp van de ‘Document Search’ -functie kun je artikelen zoeken. Gebruik ‘Add search fields’ om in meerdere velden tegelijk te zoeken.

Zoek hier het volgende artikel:
M. Hollander, Circulation 2002; 105(24):2872-2877

Zoek hiervoor op 'First Author': (Hollander ( spatie) M) en ‘Source Title’ : (Circulation) en voer het jaartal in bij ‘Limit to: Date range’ (2002-2002).

Hoeveel citaties vind je op deze manier?
(klik op de vraag om het antwoord te zien)

Similar articles

Als je in PubMed op een treffer in de resultatenlijst klikt, zie je onder dit artikel soms lijst met ‘Similar articles’. Dit zijn artikelen over hetzelfde onderwerp, vaak ook van meer recente datum. Standaard worden 5 artikelen getoond. Via de  knoppen ‘Show more similar articles’  of 'See all similar articles' krijg je meer (of alles) te zien.

PubMed vindt deze artikelen door via een gewogen algoritme te zoeken op woorden uit de titel, het abstract en de MeSH-termen van het oorspronkelijke artikel. Meer informatie hierover kun je vinden via de Help-functie van PubMed. De artikelen die volgens PubMed het meest relevant zijn, staan bovenaan de lijst. Je kunt de artikelen ook op datum sorteren (‘Sort By’).

Via ‘Similar articles’ kun je artikelen vinden die waardevolle aanvullingen bevatten op het oorspronkelijke artikel. Soms vind je ook artikelen die het oorspronkelijke artikel volledig onderuit halen. Dat is nuttige informatie die je eigenlijk niet mag missen!

Citatiezoeken

Snel wat citerende artikelen vinden bij een bepaalde artikel kan in New Pubmed (zie opdracht 15) en ook Google Scholar heeft deze functionaliteit (geciteerd door...).

De Universiteitsbibliotheek biedt echter toegang tot twee gespecialiseerde citatiebestanden: Web of Science en SCOPUS. Als je een artikel opzoekt in één van deze bestanden kun je zien hoe vaak dit artikel door andere artikelen geciteerd is (‘times cited’). Door op dit getal te klikken zie je welke (recentere!) artikelen dit bewuste artikel aanhalen en dus over hetzelfde onderwerp gaan.


Je vindt Web of Science en SCOPUS via de homepagina van de Universiteitsbibliotheek onder 'Zoeksystemen'.  Je ziet beide bronnen vervolgens staan in het ‘Snel naar’-menu op deze pagina.

Meer informatie over Web of Science vind je in de LibGuide  Web of Science

 

Start zoeken in Web of Science

Citatiezoeken in SCOPUS


In SCOPUS vind je meestal een groter aantal citaties dan in Web of Science. Dit komt doordat SCOPUS ook boeken, boekhoofdstukken, samenvattingen van conferenties, brieven etc.geïndexeert. In het algemeen heeft SCOPUS een andere, meer biomedische dekking heeft. Meer informatie over SCOPUS vind je in de LibGuide UBU LibGuide SCOPUS SCOPUS