Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training new Pubmed: 3. Advanced search

Training over de nieuwe versie van Pubmed

Leerdoel

Je kunt met behulp van de opties in de 'Advanced Search Builder'  je zoekstrategie aanpassen om meer relevante literatuur te vinden.

OPDRACHT 8

Lees de tekst in het blok 'Zoeken in velden' hiernaast.

Ga in PubMed naar 'Advanced'.
Zoek nu met behulp van de Builder naar artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (zoekveld: 'Journal') en met het woord ‘Alzheimer’ in titel en/of abstract. 

Hoeveel artikelen vind je?
(klik op de vraag om het antwoord te zien)

OPDRACHT 9

Lees de tekst in het blok 'Trunceren en aanhalingstekens' hiernaast.

Stel je bent op zoek naar literatuur over Neoplasma. Wijzig in de searchbuilder 'All fields' in 'Title/Abstract' en probeer de woordvarianten uit klik steeds op 'Show Index'

Wat zou de beste plek zijn voor een truncatieteken?
(klik op de vraag om het antwoord te zien)

OPDRACHT 10

Lees de tekst in het blok 'Zoektermen combineren' hiernaast.

De bibliotheek van de Universiteit van Sydney heeft het filmpje 'search smarter, search faster' gemaakt met heldere uitleg over het gebruik van haakjes en Booleaanse operatoren. Je vindt het filpje hier.                                                            

 

OPDRACHT 11

Lees de tekst in het blok 'History and search details' hiernaast.

Voer in PubMed met behulp van ‘History’ een zoekactie uit naar bijwerkingen (side effects of adverse effects) bij vaccinatie (vaccination) tegen Mexicaanse griep (swine flu of H1N1). Denk goed na of je de losse onderdelen moet combineren met AND of OR.

Hoeveel treffers krijg je? Zijn ze relevant?
(klik op de vraag om het antwoord te zien)

Pubmed TV: Advanced search builder

PubMed Tutorial Using the advanced search builder

Zoeken in velden

Standaard zoekt PubMed zowel op de letterlijk ingevoerde zoektermen in alle velden, als op MeSH-termen. Je kunt de manier waarop PubMed zoekt aanpassen door zelf aan te geven binnen welke velden PubMed moet zoeken. Enkele mogelijkheden zijn: auteursnaam [au], tijdschrifttitel [jt] en titel/abstract [Title/Abstract]. Met [Title/Abstract] doorzoek je ook de keywords die de auteurs zelf aan hun artikelen hebben gegeven.

Naast [Title/Abstract] werkt [tiab] óók!

Lijst met alle doorzoekbare velden en betekenis

Je kunt zelf de veldnaam tussen vierkante haken achter de zoekterm zetten. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van ‘PubMed's Advanced Search Builder’ onder ‘Advanced’.

Je vindt de link naar ‘Advanced search’ onder het standaard zoekscherm van PubMed.

PubMed-advanced search button

 

Met de ‘Builder’ kun je voor elke zoekterm aangeven binnen welk veld deze gezocht moet worden. Standaard staat ‘All Fields’ ingesteld, maar je kunt dit zelf wijzigen.

Om een zoekactie op te bouwen kun je in elke regel van de ‘Builder’ een  zoekterm invoeren (en kiezen in welk veld de term gezocht moet worden). Klik op de knop  undefined  om ze aan de Query box toe te voegen. De ingevoerde zoektermen verschijnen automatisch in de zoekregel bovenaan het scherm. 

Voor elke nieuwe zoekterm geef je aan hoe je deze met de eerder toegevoegde zoektermen wilt combineren: met AND, OR of  NOT (voor meer uitleg zie het onderdeel 'Zoektermen combineren' hieronder).

Ten slotte klik je op ‘Search’ of  ‘Add to history’ om de zoekactie uit te voeren. Kies je voor ‘Search’, dan ga je naar het scherm met zoekresultaten. Kies je voor ‘Add to history dan blijf je in het ‘Advanced Search’ scherm en kun je direct een nieuwe zoekactie uitvoeren of zoekacties combineren (meer hierover in het onderdeel 'History and Search Details’).

 

trunceren en aanhalingstekens

Om woorden met verschillende uitgangen of schrijfwijzen te vinden kun je gebruik maken van een truncatie-symbool: een asterisk(*).

Zo zal PubMed met obes* ook woorden vinden zoals obese, obesitas, obesity etc.

Ga naar de advanced search in Pubmed, zet de index op Title/Abstract en voer de stam van een woord in (in ons geval 'obes').

Klik op 'show index' en bepaal de meest logische plek van je truncatie.

NB 1: trunceren kan alleen met minimaal 4 karakters!

NB 2: Trunceren kan alleen aan het einde van een woord of frase. Om de Britse en Americaanse spellingsvarianten te vinden kun je dus bijvoorbeeld NIET zoeken op 'h*ematology'.

Zoektermen combineren

In PubMed kun je zoektermen combineren met behulp van de zogenoemde ‘Boolean operators’ OR, AND en NOT. Bij OR zoekt PubMed naar alle treffers waar één of beide zoektermen in voorkomen (zie afb. 1 hieronder). Als twee zoektermen gecombineerd worden met AND, zoekt PubMed alleen naar die treffers waar beide zoektermen in voorkomen (afb. 2).  NOT geeft alle treffers waar de eerste term wel, maar de tweede term niet in voorkomt (afb. 3).

Als je meer dan twee zoektermen wilt combineren, is het aan te raden haakjes te gebruiken. Zonder haakjes voert PubMed de commando’s OR, AND en NOT namelijk uit in de volgorde waarin ze aangeboden worden. Dit levert soms ongewenste resultaten op!

Stel dat je op zoek bent naar artikelen over vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Als je nu de zoekactie als volgt opstelt:

vaccination AND swine flu OR H1N1

zul je artikelen vinden waarin de woorden ‘vaccination’ en ‘swine flu’ beide voorkomen, én artikelen waarin de term ‘H1N1’ voorkomt (maar die misschien helemaal niet over vaccinatie gaan).

De juiste manier om deze zoekactie te formuleren is dan ook:

vaccination AND (swine flu OR H1N1)

History and Search Details

Bij uitgebreide zoekacties wordt het gebruik van haakjes al snel ingewikkeld. Je raakt het overzicht kwijt, en voor je het weet staat er een haakje verkeerd. Je kunt dan beter eerst zoeken met afzonderlijke zoektermen, en deze later combineren. In PubMed kun je vanuit het scherm 'History and Search Details' verschillende elementen uit je search combineren door op de bolletjes onder het kopje 'Actions' te klikken. Bij de eerste set (hier #1)  wordt alleen de optie: add query getoond, maar bij een volgende set (bijv #2) kun je met AND of OR combineren.