Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuuronderzoek Biologie: Wetenschappelijke bronnen

Publicatievormen: elk zijn eigen rol

In de wetenschap worden allerlei publicatievormen gebruikt:

Actief - als manier om informatie te verspreiden

Passief  - als bron om informatie te verwerven

 • BOEK: onderscheidt zich door theorie, (historisch) overzicht, diepgang, beschouwing, context
 • PROEFSCHRIFT: resultaat van uitgebreid onderzoek, met vaak uitputtende literatuurlijst
 • ARTIKEL in WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT: verslag van onderzoeksresultaten, actuele wetenschappelijke discussie
 • (Systematic) REVIEW: artikel met overzicht  van wetenschappelijk literatuur, discussie en empirisch bewezen inzichten
 • NASLAGWERK (encyclopedie, vakwoordenboek): definities, feiten, geaccepteerde theorie en beschrijvingen
 • RAPPORT: beleid(sevaluaties), doelstellingen organisaties
 • KRANT (ook online): nieuws(analyse), opinie
 • BLOGS, SOCIALE MEDIA: (bespreking van) nieuws, ideeën, discussie
 • ONDERZOEKSDATA: bron van data voor verificatie en repliceren van onderzoek
 • STATISTIEKEN: bron voor kwantitatief empirisch onderzoek
 • KAART: als bron van informatie, als tool voor ruimtelijke analyse of juist voor weergave van ruimtelijke gegevens
 • VIDEO: meestal als bron verhalen, discussie en visuele waarneming

 

Wetenschappelijk tijdschriften

De kenmerken van een wetenschappelijk tijdschrift

 • Inhoud: verslagen van onderzoek, en/of overzichtsartikelen
 • Wetenschappelijke redactie
 • Acceptatie van manuscripten op basis van peer review (= beoordeling door collega-wetenschappers)
 • Vermelding van de instelling waar de de auteurs werken (altijd wetenschappers)
 • Reguliere verschijning, doorgaans maandelijks, maar sommige ook wekelijks
 • Doorgaans (grotendeels) vrij van reclame

Wetenschappelijke tijdschriften kunnen op verschillende manieren met elkaar worden vergeleken: aard en kwaliteit van peer review, tijd die het kost van het aanbieden van een artikel tot evt. publicatie, of de artikelen Open Access zijn of niet, en hoe artikelen uit het tijdschrift gemiddeld citeerd worden in andere artikelen. 

Eén maat voor dat laatste is de zogenaamde 'impactfactor'. 

Let op: de impactfactor zegt NIETS over de impact en kwaliteit van een individueel artikel in het tijdschrift! 

Games

Je'informatievaardigheid' verbeteren via een game!

Bijvoorbeeld van de bibliotheek van de Universiteit van Sydney Australie:

"How to reference": je leert zelf een referentie maken van een bepaalde bron

Of speel de game:

Find that cheese! : je leert de bron herkennen in een gegeven referentie

Klik op [Play] in het game menu. Succes!