Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuuronderzoek Biologie: 5. Systematisch zoeken

Kort door de bocht

Systematisch zoeken

 • Zoektermen combineren met OR
 • Elementen combineren met AND
 • Ongewenste resultaten uitsluiten met NOT 

Stap-voor-stap

Ga STAP-voor-STAP te werk:

 • Verzamel eerst alle bronnen voor één element: met 'OR'
 • Idem voor het volgende element, enzovoort
 • Combineer daarná alle elementen: met 'AND'

 • Combinatie met 'AND' gaat meestal via de 'Zoekgeschiedenis'.
 • Het verschilt per zoeksysteem waar je de Zoekgeschiedenis vindt (meestal onder ´Advanced Search´); ook de naamgeving kan verschillen (meestal ´Search History´).

PubMed

  Kies een deelvraag

◄ Open de zoekmachine

 • Zoek eerst in het standaardvenster voor één element
  • Vul een zoekterm in. NB: maak liever nog geen keus uit de specifiekere suggesties, hou de zoekactie eerst zo breed mogelijk
  • Klik op [Search]
  • Bekijk de [Search details] van het zoekresultaat; deze staan in de rechterkolom
  • Noteer nieuwe zoektermen ook in je Zoekformulier!
PubMed vertaalt ingetypte zoektermen automatisch in standaard trefwoorden: deze MeSH-termen kun je ook in andere zoeksystemen gebruiken
 • Herhaal bovenstaande met de andere elementen van de deelvraag
 • Ga terug naar de beginpagina en kies het venster [Advanced Search]
  • Scroll nu naar de [Search History]
  • Combineer alle elementen met 'AND'

Meer uit PubMed halen? ► LibGuide PubMed 

Combinatie van stappen

Alle relevante bronnen opsporen:

Via deze methode verzamel je eerst alle bronnen over alle verschillende elementen (elk apart!), daarná filter je diegene eruit die over álle elementen gaan

 1. Combinatie met OR van alle zoektermen voor één element levert alle literatuur over dát ene element: SET 1

 2. Idem voor de volgende elementen: SET 2, SET 3 enzovoort,

 3. Combinatie met AND van de resultaten van alle elementen (SET 1 met SET 2 met SET 3, enz.) filtert uit het totaal aantal treffers alle literatuur waarin alle elementen aan bod komen

Scopus

Kies een deelvraag

Open de zoekmachine

 

 • Zoek eerst in het standaardvenster [Document Search] voor één element
  • Vul alle zoektermen in die je voor dat element hebt genoteerd
  • Klik dan op Search
 • Herhaal bovenstaande met de andere elementen van de deelvraag
 • Ga dan terug naar de beginpagina en kies nu het venster [Advanced Search]
  • Scroll naar [Search History]
  • Combineer de resultaten van verschillende elementen: vul achter [Combine queries] de gewenste combinatie in: #... AND # ...
  • Klik op het loup-icon

Meer weten?LibGuide Scopus 

Waarom in stappen per element

Als je je zoekactie beperkt tot simpelweg in één keer de hele vraag intypen... dan ga je geheid informatie missen.

Zelfs als je eerst een zoekstring maakt met álle zoektermen voor álle elementen van je vraag, levert dat niet altijd wat je wenst.

 • Eén ZOEKSTRING voor de hele vraag bestaat uit een combinatie met OR en AND van alle zoektermen, al dan niet gescheiden of juist samen genomen met behulp van haakjes of aanhalingstekens.
 • Hoe je termen combineert bepaalt de uitkomst!
 • Zie hieronder de verschillen in resultaat van twee eenvoudige zoekstrings in PubMed

vaccination AND swine flu OR H1N1

vaccination AND (swine flu OR H1N1)

 • 372 artikelen waarin de woorden ‘vaccination’ en ‘swine flu’ beide voorkomen
 • 16.356 artikelen waarin de term ‘H1N1’ voorkomt,
 • TOTAAL 16.486 artikelen = de som van bovenstaande; vele gaan helemaal niet over vaccinatie
 • 127.152 artikelen over vaccinatie
 • 17.396 artikelen over het probleem ‘swine flu’ en/of over de veroorzaker ‘H1N1’
 • TOTAAL 3.614 artikelen = de som van bovenstaande: alle gaan over vaccinatie én het probleem

CAB Abstracts

  Kies een deelvraag

CAB Abstracts  ◄ Open het zoeksysteem

 • Bepaal éérst via de 'Thesaurus' wat de beste zoekterm is voor één element :
  • Kies op de beginpagina [Advanced Search]
   • Vink aan [Keyword] én [Map Term to Subject Heading]
   • Vul één zoekterm in voor het eerste element
   • Klik op [Search]
  • Laat dan via de Thesaurus zoeken voor dit element
   • Klik op de getoonde 'Subject Heading'
   • Vink eventueel ook 'Narrower Terms' aan
   • óf Vink achter de hoofdterm (die al aangevinkt is) het veldje 'Explode' aan: dan wordt in de volgende stap tegelijkertijd op álle Narrower terms gezocht
   • Klik op [Continue]
  • Ga terug naar de beginpagina en klik bovenaan op [Search History]; je ziet nu hoeveel treffers er zijn voor dit element, met de gekozen standaard zoekterm(en)
 • Herhaal bovenstaande voor de andere elementen van de vraag
 • Ga weer naar [Search History] en combineer de elelementen:
  • Vink in het overzicht alle resultatensets aan
  • Klik op Combine selections with [AND]

Nog meer tips? ► LibGuide CAB Abstracts