Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuuronderzoek Biologie: Referenties van boek, hoofdstuk, figuur

Kort door de bocht

Referentie van een boek maken? Altijd via WorldCat !

 • Boek: boekgegevens
 • Hoofdstuk: hoofdstukgegegevens  + IN: boekgegevens
 • Figuur of letterlijk citaat: titel van figuur of tabel + IN:  boekgegevens + paginanummer

Boeken (ook E-books!)

Boek gegevens:

{AUTEURS - TITEL - PUBLICATIEJAAR - UITGEVER - VESTIGINGSPLAATS}

Een boekreferentie opslaan in RefWorks gaat eenvoudig via automatisch importeren vanuit WorldCat

 • Zoek het boek op in WorldCat
 • Kies de juiste editie van een gedrukte versie (dus NIET een e-book versie!)
 • Exporteer naar RefWorks 

Voor details: zie Kookboek RefWorks > Literatuur verzamelen > boek/hoofdstuk

Hoofdstuk in een boek

Hoofdstuk gegevens:

{hoofdstuk AUTEURS en TITEL} + IN: {boekgegevens} + {PAGINAnummers}

Een hoofdstukreferentie maak je door Editen van de boekreferentie

 • Maak eerst een referentie van het boek
 • Verander daarna het referentietype van ['book, whole'] in ['book, section'] en pas de betreffende velden aan
 • Handig: scan de pagina's en voeg ze toe als bijlage

Voor details: zie Kookboek RefWorks > Literatuur verzamelen > boek/hoofdstuk

Details in een boek

Figuur gegevens

{figuur TITEL} + IN: {boekgegevens} + {PAGINAnummer}

Een referentie voor een detail in een boek maak je door Editen van de boekreferentie

 • Maak eerst een referentie van het boek
 • Pas daarna de boekreferentie aan: zet in het veld ['Startpage'] het paginanummer
 • Handig: scan de pagina en voeg hem toe als bijlage

Voor details: zie Kookboek RefWorks > Literatuur verzamelen > boek/hoofdstuk

Vergelijk boek < > hoofdstuk

Voorbeelden? klik

Soms is het wenselijk om extra gegevens toe te voewgen, bijvoorbeeld:

 • Bij latere heruitgaven: EDITIENUMMER
 • Bij hoofdstukken: HOOFDSTUKNUMMER
 • Bij details: de TITEL van een figuur of tabel

E-books met Exportfunctie

Sommige e-books hebben een 'Export' functie, waarmee je automatisch een referentie naar RefWorks kunt sturen

Dit is afhankelijk van de uitgever cq het platform!

 • Science Direct: heel boek óf hoofdstuk
 • Wiley:  alléén hoofdstuk
 • EBL: alléén heel boek
 • MyiLibrary: alleen heel boek, via linkerkolom: Show menu > Bibliographic details > Export to RefWorks

 

Controleer na import in RefWorks de referentie altijd op

 • Juistheid: referentietype = 'book' en NIET 'webpage'!
 • Volledigheid: hoofdstuktitel, - auteur(s), -nummer; paginanummers