Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuuronderzoek Biologie: Referenties van boek, hoofdstuk, figuur

Kort door de bocht

Referentie van een boek maken? Altijd via WorldCat !

 • Boek: boekgegevens
 • Hoofdstuk: hoofdstukgegegevens  + IN: boekgegevens
 • Figuur of letterlijk citaat: titel van figuur of tabel + IN:  boekgegevens + paginanummer

Boeken (ook E-books!)

Boek gegevens:

{AUTEURS - TITEL - PUBLICATIEJAAR - UITGEVER - VESTIGINGSPLAATS}

Een boekreferentie opslaan in RefWorks gaat eenvoudig via automatisch importeren vanuit WorldCat

 • Zoek het boek op in WorldCat
 • Kies de juiste editie van een gedrukte versie (dus NIET een e-book versie!)
 • Exporteer naar RefWorks 

Voor details: zie Kookboek RefWorks > Literatuur verzamelen > boek/hoofdstuk

Hoofdstuk in een boek

Hoofdstuk gegevens:

{hoofdstuk AUTEURS en TITEL} + IN: {boekgegevens} + {PAGINAnummers}

Een hoofdstukreferentie maak je door Editen van de boekreferentie

 • Maak eerst een referentie van het boek
 • Verander daarna het referentietype van ['book, whole'] in ['book, section'] en pas de betreffende velden aan
 • Handig: scan de pagina's en voeg ze toe als bijlage

Voor details: zie Kookboek RefWorks > Literatuur verzamelen > boek/hoofdstuk

Details in een boek

Figuur gegevens

{figuur TITEL} + IN: {boekgegevens} + {PAGINAnummer}

Een referentie voor een detail in een boek maak je door Editen van de boekreferentie

 • Maak eerst een referentie van het boek
 • Pas daarna de boekreferentie aan: zet in het veld ['Startpage'] het paginanummer
 • Handig: scan de pagina en voeg hem toe als bijlage

Voor details: zie Kookboek RefWorks > Literatuur verzamelen > boek/hoofdstuk

Vergelijk boek < > hoofdstuk

Voorbeelden? klik

Soms is het wenselijk om extra gegevens toe te voewgen, bijvoorbeeld:

 • Bij latere heruitgaven: EDITIENUMMER
 • Bij hoofdstukken: HOOFDSTUKNUMMER
 • Bij details: de TITEL van een figuur of tabel

E-books met Exportfunctie

Sommige e-books hebben een 'Export' functie, waarmee je automatisch een referentie naar RefWorks kunt sturen

Dit is afhankelijk van de uitgever cq het platform!

 • Science Direct: heel boek óf hoofdstuk
 • Wiley:  alléén hoofdstuk
 • EBL: alléén heel boek
 • MyiLibrary: alleen heel boek, via linkerkolom: Show menu > Bibliographic details > Export to RefWorks

 

Controleer na import in RefWorks de referentie altijd op

 • Juistheid: referentietype = 'book' en NIET 'webpage'!
 • Volledigheid: hoofdstuktitel, - auteur(s), -nummer; paginanummers