Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuuronderzoek Biologie: 1. Onderwerp ► Zoekvragen

Stap-voor-stap

Ga systematisch te werk!

Deze LibGuide leidt je systematisch langs de verschillende stappen, voor het beste zoekresultaat: 

 1. Zoekvragen formuleren
 2. Zoekvragen opsplitsen in elementen
 3. Zoektermen bedenken voor elk element
 4. Geschikte zoeksysteem kiezen
 5. Systematisch zoeken

Noteer bij elke stap je bevindingen!

Aan de slag

Stap 1: Formuleer concrete vragen

Tip 1: Zoekvragen opstellen

 • Omschrijf in enkele woorden het onderwerp van je (literatuur)onderzoek 
 • Formuleer een centrale vraag waarin alle aspecten die je wilt onderzoeken aan bod komen
 • Formuleer concreet beantwoordbare deelvragen rondom elk aspect van het onderwerp

Resultaat beoordelen

Zit ik op de goede weg?

 • Bevat de centrale vraag alle relevante aspecten?
 • Zijn de deelvragen concreet beantwoordbaar?
 • Heb ik rekening gehouden met hiaten in mijn (basis-) kennis?

Noteer alle vragen in een schema

... en dan verder