Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training RGL Inleiding Europees Recht: 2. Zoektermen
 

Zoeken en vinden van Europese regelgeving, jurisprudentie en literatuur

Zoektermen bedenken

Het bedenken van de juiste zoektermen is een van de belangrijkste onderdelen van je zoekstrategie.

Ga bij elk onderdeel van je zoekvraag op zoek naar de bijbehorende termen. Denk hierbij aan:

 • ​synoniemen (trouwerij / bruiloft)
 • bredere termen (universiteit / hoger onderwijs)
 • smallere termen (kinderen / kleuters)
 • verwante termen (training / coaching)
 • antoniemen (termen met een tegenovergestelde betekenis, zoals ouder en kind of ziek en gezond)
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp
 • termen die iets zeggen over tijd en ruimte (bijv. periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen) 

Denk bij elk van deze termen ook aan de verschillende woordvormen:

 • bijvoorbeeld enkelvoud / meervoud 
 • werkwoordvervoegingen
 • zelfstandig / bijvoeglijk naamwoord e.d.)
 • spellingsvarianten (labor / labour)
 • gebruikte afkortingen
 • vertaling naar voor onderwerp en vakgebied relevante talen

​Corrigeer je zoektermen naar aanleiding van wat je tegen komt in je zoekresultaten. Als je dit van het begin af aan doet zie je snel welke (nieuwe) termen de juiste resultaten opleveren en welke niet. Herhaal dit zolang als nodig.

Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Maak gebruik van hulpmiddelen:

 • woorden uit een verkenning op bijvoorbeeld Wikipedia
 • woorden uit de zoekresultaten van zoekmachines
 • woorden uit reeds gevonden bronnen, bijvoorbeeld door de auteur meegeleverde trefwoorden (author keywords)
 • woordenboeken
 • thesauri (overzichten van geselecteerde woorden of concepten en hun onderlinge relatie binnen een bepaald interesse- of vakgebied, vaak aangeboden bij grote zoeksystemen)

Zoektermen vertalen

Niet alle documenten van de EU zijn in alle talen beschikbaar. Vaak zijn ze alleen beschikbaar in het Engels en/of Frans en/of Duits.

Je kunt dus dikwijls niet volstaan met alleen Nederlandse zoektermen. Zorg dat je beschikt over tenminste Engelse vertalingen of equivalenten voor die begrippen.


Hulpmiddelen voor het vertalen van zoektermen

 • In EUR-lex kun je verschillende taalversies naast elkaar openen. Je kunt zo een vertaling van je zoektermen vinden
 • eTranslation is een geavanceerde neurale machinevertaaldienst van de Europese Commissie
 • IATE (Interactive Terminology for Europe – Interactieve Terminologie voor Europa) is de terminologiedatabank van de EU (uitleg)
 • EuroVoc is de meertalige en multidisciplinaire thesaurus van de EU
 • Google Translate
 • DeepL
 • Of kies voor de echte  Van Dale-woordenboeken

Oefening: Zoektermen bedenken

Stel dat het onderwerp van je paper is: Veroorzaakt televisiekijken gedragsstoornissen bij kinderen?

Bedenk een aantal zoekwoorden voor ieder van de aspecten van het onderwerp (televisiekijken, gedrag en kinderen)

televisiekijken
gedrag
kinderen

Specifieke zoektermen regelgeving Europees Recht

Specifieke zoektermen Europese regelgeving kunnen zijn:

 • Nummer van een Richtlijn, Verordening etc. (voorbeeld: Richtlijn 2004/35/EG of Verordening 1698/2005)
 • Celexnummer (voorbeeld: 31998L0043)
 • Titel of woorden uit de titel van een regeling
 • Zoek je in een andere taal, stel dan eerst de homepage van EUR-Lex in op een andere taal.

Zoek je literatuur over regelgeving, zoek dan óók op nummer.

Aangezien je in EUR-lex het handigst op nummer zoekt, loont het de moeite om nummers van documenten te achterhalen bijv. via de 'Samenvattingen van de wetgeving' of via je leerboek.

Specifieke zoektermen jurisprudentie Europees Recht

Specifieke zoektermen voor jurisiprudentie kunnen zijn:

 • onderwerp. Een onderwerp kun je benoemen:
  • Via het nummer van de regelgeving
  • In woorden (denk aan: woordvarianten, synoniemen, bredere/engere termen – let op de context van je onderwerp binnen vakgebied, afkorting en uitgeschreven, andere talen; zie de uitleg hieronder)
 • partijnaam (voorbeeld: Keck)
 • zaaknummer (voorbeeld: C-110/05)
 • celexnummer (voorbeeld: 61962J0026)
 • ECLI nummer (voorbeeld: ECLI:EU:C:2007:213)
 • instantie en/of op datum (voorbeeld: HvJ EG 17 april 2007)
 • Zoek je in een andere taal, stel dan eerst de homepage van EUR-Lex in op een andere taal.

Zoek je literatuur over jurisprudentie zoek dan ook op zaaknaam of vindplaats. Lees ook de zoektips voor het vinden van annotaties in Eur-Lex in deze LibGuide.

Oefening: Zoektermen: met verschillende woorden hetzelfde omschrijven

We nemen een zoekterm onder de loep: fiets

Bedenk een aantal alternatieve zoekwoorden voor het woord fiets:

 1. geef een aantal synoniemen
 2. geef een aantal termen voor specifieke, bijzondere vormen van fietsen
 3. geef één of meer algemenere, bredere termen voor dit middel om je te verplaatsen
Synoniemen
Specifieke fietsen
Algemenere termen