Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training RGL Inleiding Europees Recht 2020-2021: 8. Oefeningen
 

Zoeken en vinden van Europese regelgeving, jurisprudentie en literatuur

Opdracht 1.

Richtlijn 98/43/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten, is in 2000 door het Hof van Justitie nietig verklaard wegens een onjuiste rechtsgrondslag.

Je gaat op zoek naar de richtlijn, de uitspraak en een annotatie.

Start je zoekactie in EUR-Lex.

Kijk in deze LibGuide op het tabblad Zoeken voor uitleg over en zoektips voor het opzoeken van wetgeving, rechtspraak en literatuur. 

 

a. Wat is de vindplaats van deze richtlijn in het Publicatieblad? Maak een correcte verwijzing naar de vindplaats. Gebruik hierbij de Leidraad voor Juridische Auteurs.


b.  Wat is het zaaknummer van de uitspraak van het Hof en wat is de vindplaats in de Jurisprudentie? Maak een correcte verwijzing naar de uitspraak. Gebruik hierbij de Leidraad voor Juridische Auteurs.


c.  K.J.M. Mortelmans en R.H van Ooik schreven samen een noot bij deze zaak. [gebruik evt. de zoekfunctie Ctrl-F op de betreffende pagina].
Maak een correcte verwijzing naar dit artikel, incl. titel van het tijdschrift, jaar en paginering.


d. Deze annotatie is digitaal beschikbaar. Zoek hem op via Digitale Tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek. Je kunt gebruikmaken van de bibliografische gegevens die je bij vraag c. hebt genoteerd.

Open de tekst van deze annotatie en lees het begin van onderdeel 2. Welke tabaksonderneming had ook al een beroep tot nietigverklaring ingesteld?

 

Opdracht 2

Een veelbesproken arrest heeft het Hof van Justitie gewezen in de gevoegde zaken Keck en Mithouard.

Je gaat op zoek naar dit arrest en naar annotaties bij dit arrest.

Start je zoekactie in EUR-Lex.

Kijk in deze LibGuide op het tabblad Zoeken voor uitleg over en zoektips voor het opzoeken van wetgeving, rechtspraak en literatuur.

 

a. Wat zijn de zaaknummers van dit arrest en wat is de vindplaats in de Jurisprudentie? Maak een correcte verwijzing.

 

b. Mortelmans schreef drie annotaties bij het Keck-arrest. In welk tijdschrift zijn de laatste twee annotaties gepubliceerd?
Noteer titel van het tijdschrift, jaar, paginering

 

c. Zijn deze twee annotaties digitaal beschikbaar of alleen op papier?

 

Voor de liefhebber:

d.       Zoek de 1e annotatie op. Deze is digitaal beschikbaar. [tip: zoek op de website van het tijdschrift naar auteur Mortelmans]

Geef een goede verwijzing.

 

e. Wat is volgens Mortelmans de kern van het Keck-arrest? (zie de 3e zin van de inleiding)

Opdracht 3

Je hebt ergens deze verwijzing gevonden:

Usher, John A. "Case C-376/98, Germany v. European Parliament and Council (Tobacco Advertising)." Common Market Law Review 38.6 (2001): 1520-1543.

Bedenk in welke databanken je dit artikel kunt vinden.

Met Google Scholar (met UBU-link)?

In de Digitale tijdschriften?

In de Catalogus?

In noot 5 van dit artikel wordt verwezen naar een artikel van Hervey. Wat is de titel van dit artikel?

Opdracht 4

Lees http://nos.nl/artikel/2042128-minister-schultz-blij-met-eu-procedure-tegen-duitse-tolheffing.html

Je wilt het persbericht van de Europese Commissie lezen dat bij dit artikel hoort.

Persberichten zijn vaak alleen in het Engels en/of Frans en/of Duits. Bedenk in dit geval zoektermen in het Engels. Tips voor zoektermen vertalen.

Persberichten van de Europese Unie worden verzameld in de databank RAPID (http://europa.eu/rapid).

Wat is de Engelse en Duitse benaming voor 'tolheffing'? Zie de titel van het persbericht van de Europese Commissie

Opdracht 5

Je wil (Engelstalige) publicaties over het vrije verkeer van beroepssporters in de Europese Unie ( free movement of professional sporters) uit 2010 of recenter.

1.   Met welke zoeksystemen ga je zoeken?

2.   Bedenk geschikte zoektermen voor deze zoeksystemen. Wat wordt je zoekvraag in deze zoeksystemen?

      Bekijk hoe je filtert op jaar en taal van publicatie. Voer je zoekacties uit in aparte tabbladen/vensters.

3.    In welk systeem vind je de meeste publicaties? Hoe komt dat?

 

 

4.    Wat voor soort publicaties vind je?

 

 

5.   Met Eclas of Find-eR heb je waarschijnlijk een artikel van Lindholm gevonden. Zoek de tekst daarvan op en beantwoord de volgende vraag: ; Welke zaak wordt het eerst genoemd in de 'introduction?

 

 

6.   Met Google Scholar heb je waarschijnlijk een publicatie van S. Gardiner en R. Welch gevonden. Gebruik "Fulltext@UBUlink om naar de full text bij "Wiley Online Library"te gaan. Welke regel wordt besproken in deel VII van het artikel?

Opdracht 6

In deze opdracht ga je een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie analyseren.

Ga naar de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie en zoek een uitspraak in zaak C-421/09, Humanplasma GmbH tegen Republiek Oostenrijk. Analyseer de uitspraak en beantwoord de volgende vragen.

 1. Zet de volgende onderdelen van de algemene structuur van de uitspraak in de juiste volgorde: Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag; toepasselijke bepalingen; kernwoorden betreffende uitspraak; beantwoording van de prejudiciële vraag; kosten; samenvatting van antwoord.
 2. Is er in casu sprake van een direct beroep of een prejudiciële beslissing?
 3. Op grond van welk artikel wordt er verzocht om een een prejudiciële beslissing?
 4. Wie verzoekt hier om een prejudiciële beslissing?
 5. In het kader van welk geding is dit verzoek ingediend?
 6. Welke Europese regels / wetten staan centraal in casu?
 7. Wat is de centrale rechtsvraag? Vermeld in uw antwoord ook de juiste rechtsoverweging.
 8. Tot welke algemene conclusie komt het Hof van Justitie?

 

 

Opdracht 7

Ga op zoek naar VERORDENING (EU) Nr. 524/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening ODR consumenten).

Analyseer de verordening en beantwoord de volgende vragen.

 1. ​Welk artikel vormde de rechtsbasis voor de Verordening?
 2. Op basis van welke wetgevingsprocedure is de Verordening aangenomen?
 3. Wat is het doel van deze Verordening?
 4. Welke Europese actoren (instellingen) hebben een rol gespeeld in de totstandkoming van de Verordening?
 5. Per wanneer is de Verordening van toepassing?
 6. Tot wie is de Verordening gericht?