Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training RGL Inleiding Europees Recht 2020-2021: 7. Verwijzingen
 maken

Zoeken en vinden van Europese regelgeving, jurisprudentie en literatuur

Bronvermelding

Bij het schrijven van een juridische tekst hoort ook het verwijzen naar geraadpleegde en gebruikte bronnen (wetgeving en voorbereidende documenten, rechtspraak, boeken, tijdschriftartikelen e.d.). De gebruikte informatie moet controleerbaar zijn, de lezer moet bronnen waarnaar verwezen wordt kunnen (terug) vinden. De schrijver moet zich verantwoorden. Bronvermelding gebeurt door middel van verwijzingen die geplaatst worden in voetnoten en in een lijst 'geraadpleegde literatuur'.
Bronvermelding, verwijzing, referentie zijn synoniemen.

Voor het verwijzen naar juridische bronnen in Nederlandstalige publicaties wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de Leidraad voor Juridische auteurs. Hierin staan handzame richtlijnen voor literatuurvermeldingen, voetnoten, verwijzingen, afkortingen e.d.

  • Hoofdstuk 2 geeft regels voor verwijzingen naar literatuur (boeken, tijdschriftartikelen enz.)
  • Hoofdstuk 3 heeft regels voor verwijzingen naar regelgeving (ook Europese regelgeving)
  • Hoofdstuk 4 geeft regels voor verwijzingen naar jurisprudentie (ook Europese jurisprudentie)

Als je een hyperlink wilt toevoegen aan je document zorg dan dat je een langdurig geldende of permanente hyperlink gebruikt. Gebruik nooit hyperlinks uit zoekacties. Die gaan vaak gepaard met een (zoek)sessie code. Als de zoeksessie voorbij is werkt de hyperlink niet meer.

Voorkom plagiaat

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude.

Met goede verwijzingen naar alle bronnen die hebt gebruikt bij je werkstukken kun je voorkomen dat je plagiaat pleegt.
De universiteit controleert hier streng op. Klik op bovenstaande hyperlink en lees de webpagina van de Universiteit Utrecht over de fraude en plagiaat.