Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training RGL Inleiding Europees Recht: EUR-Lex introductie

Zoeken en vinden van Europese regelgeving, jurisprudentie en literatuur

Wat is EUR-Lex?

EUR-Lex

 • is een vrij toegankelijk zoeksysteem voor juridische documenten van de EU
 • geeft toegang tot de officiële publicaties: het 'Publicatieblad' (Pb)  (meer uitleg over Pb) en de 'Jurisprudentie' (Jur.)(meer uitleg over Jur.)
 • bevat de teksten van Verdragen, wetgeving, voorbereidende besluiten, wetgevingsprocedures en jurisprudentie
 • heeft uitgebreide zoekfuncties
 • heeft online tutorials,  een e-learning module en een  uitgebreide Help-functie met antwoord op Veelgestelde vragen
 • biedt de mogelijkheid tot personaliseren via 'Mijn EUR-Lex'
 • wordt dagelijks bijgewerkt en beheerd door het Publicatiebureau van de EU
 • Blijf op de hoogte via Laatste ontwikkelingen bij EUR-Lex

Celex-nummers

Alle documenten in EUR-Lex worden aangeduid met een Celex-nummer. Celex-nummers zijn unieke nummers waarmee documenten in EUR-Lex kunnen worden geïdentificeerd, ongeacht de taal.

Een Celex-nummer is opgebouwd uit een Sector, een Jaar, een Type, een Nummer

Meer informatie over Celex-nummers vind je in EUR-Lex bij de Veelgestelde vragen: "Het Celex-nummer van documenten in EUR-Lex" en in deze video.

 

Repertorium en EuroVoc

Het repertorium op de EU-wetgeving is geordend op onderwerp. Het is ingedeeld in 20 hoofdstukken, die zo nodig nog verder zijn onderverdeeld. In het Repertorium kun je per onderwerp bladeren in de wetgeving. 

Het repertorium op de EU-jurisprudentie heeft twee indelingen: vóór (1954 tot en met 2009) en ná (sinds 2010) het Verdrag van Lissabon.

EuroVoc is de meertalige en multidisciplinaire thesaurus van de EU. Het bevat trefwoorden op 21 domeinen en 127 subdomeinen, waarmee de inhoud van documenten in EUR-Lex wordt beschreven. Je kunt dus aan de hand van die domeinen en subdomeinen bladeren in de EU-wetgeving en andere EU-documenten (richtlijnen, verordeningen, besluiten, ontwerpen, internationale overeenkomsten, mededelingen over jurisprudentie, parlementaire vragen enz.).

Google versus EUR-Lex

Als je via Google naar wetgeving of jurisprudentie in EUR-Lex wilt zoeken neem dan op in je zoekactie: site:eurlex.eu

Via h
et zoekscherm van EUR-Lex kun je veel specifieker zoeken.

Legal Intelligence versus EUR-Lex

Het zoeksysteem Legal Intelligence en Rechtsorde  doorzoekt openbare informatiebronnen zoals Eur-Lex en Curia.
Via Legal Intelligence en Rechtsorde vind je wel de tekst van een document maar je komt niet in EUR-Lex zelf. Daardoor kun je in Legal Intelligence en Rechtsorde niet doorklikken naar gelinkte documenten zoals je dat wel in EUR-Lex kunt.

Nederlandse tijdschriften gericht op Europees Recht zijn:

 • NTER (Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht)
 • SEW Tijdschrift voor Europees en economische recht
 • TvStSt (tijdschrift voor staatssteun)

Verder wordt regelmatig over Europese kwesties gepubliceerd in algemene juridische tijdschriften zoals het NJB (Nederlands Juristenblad) en , Ars Aequi. Rechterlijke uitspraken worden regelmatig besproken in specifieke vaktijdschriften.