Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Jurisprudentie: Info elders

Meer zoekingangen voor ....

In de lijst Zoeksystemen Rechtsgeleerdheid vind je juridische databanken met wetgeving, juirsprudentie, jurdische literatuur.

Externe tutorials en hulp

Nederlandse rechtspraak:

Om optimaal gebruik te maken van Rechtsorde moet je bij Rechtsorde inloggen.

Inloggen vanaf een UU computer: 

  • Klik  rechtsboven in het scherm van Rechtsorde op Universiteit Utrecht.
  • Na inloggen verschijnt je naam.
  • Klik na afloop op je naam om uit te loggen.

Inloggen vanuit huis:

  • Als het goed is dan heb je inlogprocedure al doorlopen en staat je naam al rechtsbovenin. De dossierfunctie is dan geactiveerd. (Klik Inloggen > klik op logo UU > WO en HBO hier inloggen > Universiteit Utrecht > Inlog met solis-id)

 

Legal Intelligence: instructievideo's . Via de Helpfunctie is ook schriftelijke uitleg beschikbaar.

 

Europese rechtspraak:

 

Internationale rechtspraak:

En al die praktische zaken? Zie de bibliotheekwebsite!

Deze LibGuides gaan vooral over hoe te zoeken en hoe goed om te gaan met wetenschappelijke informatie. Ga voor alle praktische informatie naar onze pagina's met praktische informatie en bibliotheeklocaties.

En volg de bibliotheek op Facebook en Twitter:  Facebook UBU Twitter UBU

Nieuws

Rechtsprekende instanties hebben vaak zelf een nieuwspagina.