Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Jurisprudentie: Europese rechtspraak

Waar vind je Europese jurisprudentie?

schema Europese jurisprudentie

Zoektips jurisprudentie in EUR-Lex

Zoek altijd op het meest specifieke gegeven dat je tot je beschikking hebt.

Een paar veelgebruikte mogelijkheden zijn:

 • Zoeken op zaaknummer, bijv. C-415/93:
  Homepage EUR-Lex:  Aan rechterkant:  'Op Documentnummer zoeken'  >  vul in: Jaar, Zaaknummer, kies Soort: Zaak bij het Hof van Justitie OF: Homepage EUR-Lex >  Jurisprudentie >  kies instantie, soort document, zaaknummer, jaar
 • Zoeken op vindplaats, bijv. Jur. 1995, p. I-04921:
  Homepage EUR-Lex >  Jurisprudentie > zoeken in  Jurisprudentie > scroll naar: Verschenen in de Jurisprudentie: vul in volume, jaar, bladzijdenummer.
 • Zoeken naar heel recente jurisprudentie:
  Homepage EUR-Lex >  Digitale Jurisprudentie > kies de rechterlijke instantie, jaar en maand
 • Zoeken op onderwerp of partijnaam:
  Homepage EUR-Lex > Jurisprudentie > Zoeken in Jurisprudentie > vul zoektermen in bij 'Al deze woorden' , vink aan "in de titel"of "in de tekst" (partijnamen:  alleen in de titel)
 • Homepage EUR-Lex > Uitgebreid zoeken > selecteer bij Collectie: Jurisprudentie

Direct naar: EUR-Lex

Zoektips Annotaties in EUR-Lex

Annotaties op arresten (eigenlijk: verwijzingen naar vindplaatsen van annotaties) vind je per arrest op de tab 'Over dit document'  > scroll naar box Rechtsleer (synoniem: doctrine)

Je vindt een lijst(je) met annotaties op het arrest die gepubliceerd zijn in tijdschriften. Je krijgt volledige bibliografische gegevens.
Met behulp van deze gegevens kun je in de (digitale) tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht de volledige tekst van het artikel (annotatie) vinden.

De vindplaats van tijdschriften die nog niet digitaal zijn vind je via WorldCat. Meer uitleg over het zoeken naar tijdschriftartikelen vind je in de LibGuide Juridische Literatuur LibGuide Juridische Literatuur.

Toelichting jurisprudentie in EUR-Lex

Voordeel van het raadplegen van jurisprudentie via EUR-Lex is dat je via hyperlinks snel naar gerelateerde documenten kunt en dat vindplaatsen van annotaties op arresten gemakkelijk te vinden zijn.

Het zoekresultaat wordt weergegeven op een aantal tabbladen:

Eur-Lex tabbladen jurisprudentie

 

Tab 'Tekst': geeft ook vindplaats in de Jurisprudentie, keuze tussen html en pdf en je kunt verschillende talen naast elkaar zien.

Tab 'Over dit document': diverse classificaties,  Rechtsleer (=annotaties) en gerelateerde documenten. Bij "Zaak met gevolgen voor"  vind je de Celex-nummers van regelgeving die door middel van het arrest wordt uitgelegd.

Toelichting Curia

Curia is de naam van de website van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De site heeft een overzichtelijke structuur en de homepage toont een verkort zoekformulier en een hyperlink naar de meest recente uitspraken.

Op de site vind je onder andere:

 • informatie over de Instelling, over het Hof van Justitie en over Het Gerecht
 • uitleg over De Jurisprudentie (via Rechtspraak > Toegang tot de digitale Jurisprudentie)
 • zoekformulier (via Rechtspraak)
 • Repertorium van de rechtspraak (via Rechtspraak)
 • Perscommuniqués (via Pers&Media en via de homepage)
 • uitleg over de citeerwijze

Er is een koppeling tussen de rechtspraak op Curia en EUR-Lex, maar ze lopen niet helemaal parallel. Via Curia vind je recentere uitpraken, via EUR-Lex vind je officiele versie.

Wanneer je een uitspraak hebt opgezocht (> Lijst van de Resultaten) kom je via het icoon   (coördinaten van de zaak) bij een gebruiksvriendelijk overzicht van gerelateerde documenten (met duidelijker aanduidingen zoals zaaknummers in plaats van celexnumers; annotaties vind je bij 'Rechtsgeleerde Noten').

Direct naar: Curia Zoekformulier 

Toelichting Jurisprudentie Hof van Justitie en het Gerecht

Wat is Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht
De Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht (hierna te noemen: Jurisprudentie) is de officiële uitgave van o.a. arresten en beschikkingen van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg.

Vanaf 2012 is de digitale versie officieel, tot 2012 is de gedrukte versie officieel. Alle uitspraken zijn in elektronische vorm in EUR-Lex te vinden.

Sinds 1989 hebben zaaknummers een voorvoegsel C of T dat aangeeft van welk gerecht de zaak afkomstig is.
Zaaknummers beginnend met een C zijn afkomstig van het Hof van Justitie (Cour de Justice).
Zaaknummers beginnend met een T zijn afkomstig van het Gerecht (Tribunal).

De gedrukte Jurisprudentie in de Universiteitsbibliotheek
Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van de gedrukte Jurisprudentie is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (geordend op jaar):

 • Jurisprudentie van het Hof van Justitie:  JUR  EDC A 10-6
 • Jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg: JUR EDC A 10-7
 • Jurisprudentie Ambtenarenzaken: JUR EDC A10-8
 • Reports of Cases before the Court of Justice: JUR EDC A 10-9
 • Reports of Cases before the Court of First Instance: JUR EDC A10-10

Verwijzen naar Europese jurisprudentie

Verwijs in principe altijd naar de vindplaats in de Jurisprudentie (afkorting: Jur.)
Noteer bij voorkeur ook de zaaknaam van de uitspraak en indien beschikbaar de ECLI. Recente uitspraken die nog niet vindbaar zijn in Eur-Lex zijn mogelijk wel vindbaar op de website Curia via het Zoekformulier.
Alleen wanneer de vindplaats nog niet bekend is, kun je volstaan met vermelding van: rechterlijke instantie, zaaknummer, datum én de toevoeging "nog niet gepubliceerd, maar wel raadpleegbaar via EUR-Lex" of "raadpleegbaar via de website van het Hof van Justitie".

Volgens de Leidraad voor juridische auteurs (2019) ziet een volledige verwijzing naar een uitspraak van het Hof van Justitie er zó uit (let op interpunctie en cursivering):

 • HvJ EG 27 november 1991, C-4/91, ECLI:EU:C:1991:448, Jur. 1991, p. I-5627 (Bleis).

Zie voor meer voorbeelden van verwijzingen de Leidraad voor juridische auteurs.

Lees ook de Citeerwijze voor de rechtspraak op Curia. Deze is gebaseerd op de gebruikelijke naam en het nummer van de zaak alsook de ECLI-code (European Case Law Identifier)  (Bron: curia.europa.eu).

Celex-nummers

Alle documenten in EUR-Lex worden aangeduid met een Celex-nummer. Celex-nummers zijn unieke nummers waarmee documenten in EUR-Lex kunnen worden geïdentificeerd, ongeacht de taal.

Een Celex-nummer is opgebouwd uit een Sector, een Jaar, een Type, een Nummer

Meer informatie over Celex-nummers vind je in EUR-Lex bij de Veelgestelde vragen: "Het Celex-nummer van documenten in EUR-Lex" en in deze video.

 

Achtergrond Zaaknummers

Het zaaknummer is een combinatie van volgnummer en jaar waarin de zaak is ingeschreven bij de rechterlijke instantie.
voorbeeld: C-408/01 (408e zaak die in 2001 in het register van het Hof van Justitie is ingeschreven)

Daarnaast is het zaaknummer is onder andere afhankelijk van het jaar waarin de uitspraak is gedaan:
Sinds 1989 hebben zaaknummers een voorvoegsel C of T dat aangeeft van welk gerecht de zaak afkomstig is: 

 • Zaaknummers beginnend met een C zijn afkomstig van het Hof van Justitie (Cour de Justice)
 • Zaaknummers beginnend met een T zijn afkomstig van het Gerecht (Tribunal)
 • Zaaknummers beginnend met een F zijn afkomstig van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tribunal de la fonction publique; van 2005 t/m 31 augustus 2016)

Oudere zaken (bijv. Van Gend&Loos) hebben alleen een nummer en jaar (26-62)


Sinds 1 december 2009 omvat het Hof van Justitie van de Europese Unie: o.a. het Hof van Justitie en het Gerecht.

Tot 1 december 2009 was dat: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen.

 

Nieuws!

 

Op Rechtspraak.nl verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Rechtspraak Europa.
Het is een maandelijks overzicht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), met samenvattingen, hyperlinks etc en ingedeeld op onderwerp. Er zijn 2 bijlagen: NL zaken HvJ en NL zaken EHRM.

 

Wat is EUR-Lex?

EUR-Lex

 • is een vrij toegankelijk zoeksysteem voor juridische documenten van de EU
 • geeft toegang tot de officiële publicaties: het 'Publicatieblad' (Pb)  (meer uitleg over Pb) en de 'Jurisprudentie' (Jur.)(meer uitleg over Jur.)
 • bevat de teksten van Verdragen, wetgeving, voorbereidende besluiten, wetgevingsprocedures en jurisprudentie
 • heeft uitgebreide zoekfuncties
 • heeft online tutorials,  een e-learning module en een  uitgebreide Help-functie met antwoord op Veelgestelde vragen
 • biedt de mogelijkheid tot personaliseren via 'Mijn EUR-Lex'
 • wordt dagelijks bijgewerkt en beheerd door het Publicatiebureau van de EU
 • Blijf op de hoogte via Laatste ontwikkelingen bij EUR-Lex

Officiële versie

"Met ingang van, respectievelijk, 1 januari 2012 (algemene Jurisprudentie) en 1 januari 2010 (Jurisprudentie ambtenarenzaken), wordt de Jurisprudentie uitsluitend digitaal gepubliceerd op de site van EUR-Lex (gratis toegankelijke, officiële publicatie). Ook de Curia-site verschaft toegang tot de op EUR-Lex gepubliceerde Jurisprudentie.

De digitale Jurisprudentie bestaat uit een verzameling rechterlijke beslissingen, in voorkomend geval vergezeld van een conclusie of een standpuntbepaling van de advocaat-generaal, in pdf-formaat.

Om de raadpleging van deze beslissingen te vergemakkelijken zijn nadere gegevens toegevoegd, alsmede html-versies met hyperlinks. Deze informatie maakt geen deel uit van de digitale Jurisprudentie en heeft geen officieel karakter."
(bron:curia.europa.eu)

Toegang tot digitale versie van Jurisprudentie

 

Tot 2012 vind je de definitieve, officiële tekst van jurisprudentie in de gedrukte Jurisprudentie van het Hof van Justitie en Het Gerecht. Lees daarom ook de toelichting op de Jurisprudentie. De uitspraken tot 2012 zijn ook in elektronische vorm te vinden in EUR-Lex maar dit betreft dan niet de officiële tekst.

Google versus EUR-Lex

Als je via Google naar wetgeving of jurisprudentie in EUR-Lex wilt zoeken neem dan op in je zoekactie: site:eurlex.eu

Via h
et zoekscherm van EUR-Lex kun je veel specifieker zoeken.

Repertorium en EuroVoc

Het repertorium op de EU-wetgeving is geordend op onderwerp. Het is ingedeeld in 20 hoofdstukken, die zo nodig nog verder zijn onderverdeeld. In het Repertorium kun je per onderwerp bladeren in de wetgeving. 

Het repertorium op de EU-jurisprudentie heeft twee indelingen: vóór (1954 tot en met 2009) en ná (sinds 2010) het Verdrag van Lissabon.

EuroVoc is de meertalige en multidisciplinaire thesaurus van de EU. Het bevat trefwoorden op 21 domeinen en 127 subdomeinen, waarmee de inhoud van documenten in EUR-Lex wordt beschreven. Je kunt dus aan de hand van die domeinen en subdomeinen bladeren in de EU-wetgeving en andere EU-documenten (richtlijnen, verordeningen, besluiten, ontwerpen, internationale overeenkomsten, mededelingen over jurisprudentie, parlementaire vragen enz.).

Curia nieuws via RSS

Loading ...

Meer jurisprudentie

EU jurisprudentie via het Europees e-justitieportaal