Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Jurisprudentie: Internationale rechtspraak

Toelichting ICJ Reports

Uitspraken van het Internationaal Gerechtshof (IGH) (Engels: International Court of Justice, ICJ) worden gepubliceerd in: Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. Afgekort: ICJ Reports.

De uitspraken (judgments, advisory opinions and orders) vind je op de website van het International Court of Justice (ICJ) onder Cases

Citeerwijze
Verwijs in principe altijd naar de gedrukte, officiële versie van de ICJ Reports. Een correcte verwijzing is:

  • ICJ Reports jaar, paginanummer. Voorbeeld: ICJ Reports 1996, p. 66

Let op: noteer het paginanummer dat bóvenaan de pagina staat.

Alleen wanneer de vindplaats in deze gedrukte uitgave nog niet bekend is, kun je volstaan met vermelding van: zaaknaam, datum én de toevoeging "nog niet gepubliceerd, maar wel raadpleegbaar op de website van het IGH". Eventueel kun je ook nog het internetadres van het IGH noteren.

Toelichting Hudoc

Uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) worden gepubliceerd in de databank Hudoc (Human Rights Documentation; Hudoc User Manual).

De databank Hudoc is raadpleegbaar via de website van het European Court of Human Rights (ECHR)

Inhoud Hudoc
De databank bevat o.a. de volledige tekst van uitspraken van het Hof (judgments) van 1960 tot heden.

Bij elke uitspraak vind je bij 'Notice' een opsomming van gegevens over de uitspraak, zoals zaaknaam, verweerder, data, verkort dictum, relevante nationale wet- en regelgeving, andere relevante jurisprudentie, verdragsbepalingen etc.

Verwijzingen
Een selectie van de uitspraken van het EHRM wordt gepubliceerd in de Reports of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights (RJ&D ECHR). Sommige uitspraken worden ook in Nederlandse jurisprudentietijdschriften gepubliceerd zoals de NJ.

Alleen wanneer de vindplaats in een gedrukte uitgave niet bekend is, kun je volstaan met vermelding van: zaaknaam, datum én de toevoeging "nog niet gepubliceerd, maar wel raadpleegbaar op de website van het EHRM". Eventueel kun je ook nog het internetadres van het EHRM noteren.

Vermeld bij uitspraken van het EHRM altijd de zaaknaam en ECLI-nummer.

Volgens de Leidraad voor juridische auteurs (2019, p. 86) ziet een correcte verwijzing er zó uit (let op interpunctie en cursiverering):

  • EHRM 24 november 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD005388600, NJ 2006/250, m.nt. J.A.Peters, (Tourancheau/Frankrijk)

Zie voor meer voorbeelden van verwijzingen de Leidraad voor juridische auteurs

Meer jurisprudentie

  • Overzicht van International Courts & Tribunals, bijeengebracht door World Legal Information Institute
  • Jurisprudentie beschikbaar via de OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). De jurisprudentie is afkomstig van "United Nations Treaty Bodies which receive and consider complaints from individuals: the Human Rights Committee (CCPR), the Committee against Torture (CAT), the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the Committee on Enforced Disappearances (CED), the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), and the Committee on the Rights of the Child (CRC)." https://juris.ohchr.org
  • Zoeksystemen Rechtsgeleerdheid (> beperk tot soort > Jurisprudentie)
  • Jurisprudentie in de bibliotheekcollectie Volkenrecht (onderwerpsindeling ; zie rubriek Y en voor onderwerpsgerichte jurisprudentieverzamelingen ook de betreffende rubrieken in de boekencollectie)
  • Internationale Rechtspraak via het Europees e-justiteporaal
  • Internationaal recht en de Hoge Raad: https://www.hogeraad.nl/internationaal-recht/

Nieuws

Op Rechtspraak.nl verschijnt maandelijks de Nieuwsbrief Rechtspraak Europa.
Het is een maandelijks overzicht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), met samenvattingen, hyperlinks etc en ingedeeld op onderwerp. Er zijn 2 bijlagen: NL zaken HvJ en NL zaken EHRM.

Het EHRM biedt diverse  RSS feeds aan.