Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Premaster Pedagogische Wetenschappen: Zoeken:

opdracht 4

Op deze pagina

1. Zoektermen combineren (AND, OR en NOT) en
2. Meerdere operatoren tegelijk gebruiken
3. Opdracht 4
4. Artikelen zoeken in Scopus
5. Artikelen zoeken in PsycINFO
6. Boeken bij de Universiteitsbibliotheek
7. Wat te doen als je niets vindt?

 

In de speciale  LibGuide Zoekstrategie lees je meer over zoekmethodes en zoektechnieken.

Opdracht 4

Lees eerst de informatie op deze pagina.

A. Ga in WorldCat (open deze database via de website van de bibliotheek) met je gekozen zoektermen op zoek naar een boek dat past bij je onderwerp.  Is het boek in de bibliotheek van de UU te vinden?  Is het een papieren boek of een e-book? 

B. Ga dan met je gekozen zoektermen in Scopus en PsycINFO (open deze databases via de website van de bibliotheek) op zoek naar artikelen. Kies per zoeksysteem  2 artikelen.

Noteer de (5) bronnen op je invulformulier, vermeld daarbij ook in welk systeem je de bron gevonden hebt. Zorg ervoor dat je de bronnen later weer terug kunt vinden (noteer auteur, titel, url etc).

Boeken zoeken bij de Universiteitsbibliotheek

Boeken en e-books van de bibliotheek van de Universiteit Utrecht zijn te vinden in WorldCat (via de UB ingang)

 • Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en open WorldCat (onder Zoeksystemen)
 • Vul je Nederlandse en/of Engelse zoektermen in
  (In Basic Search zoek je op woorden uit de titel, auteursnamen, onderwerpen, enz. tegelijk, je kunt ook beperken tot zoeken op Titel alleen)
 • Standaard wordt in WorldCat gesorteerd op Library. Materiaal uit Utrecht komt dan als eerste boven in je zoekresultaat. Je kunt ook je zoekresultaat  beperken tot alleen Utrechts bezit (in linkerkolom bij zoekresultaat).

Voor meer informatie over het zoeken in WorldCat zie de LibGuide WorldCat.

Zoektermen combineren

Als je in een zoekactie meer dan één zoekterm gebruikt zoeken bijna alle zoekmachines naar documenten waar alle genoemde termen in voorkomen. Wil je iets anders dan moet je dat zelf aangeven met zogenaamde operatoren (het zgn Booleaans zoeken).

De bekendste operatoren zijn:

AND: alle termen moeten voorkomen. Hiermee combineer je verschillende aspecten van je onderwerp.
Voorbeeld:    televisiekijken AND gedragsstoornissen AND kinderen
OR: minimaal één van de termen moet voorkomen. Hiermee kun je verschillende varianten van één aspect combineren.
Voorbeeld:    televisie OR tv OR television AND behaviour OR behavior
NOT: de term mag niet voorkomen (liever niet te vaak gebruiken, je kunt niet altijd overzien wat je allemaal uitsluit).
Voorbeeld:  mode NOT kleding

Exact phrase "...  ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen. 
Voorbeeld:    "Franse revolutie"

Trunceren met *
Voorbeeld: behavio* om in één keer te zoeken naar behaviour, behavior, behavioural, behavioral, behaviorism, ... 

LET OP! Operatoren en de betekenis van operatoren kunnen verschillen per database.

Meerdere operatoren tegelijk gebruiken

Net zoals in wiskundige vergelijkingen is het mogelijk om operatoren te combineren. In het kort komt het er op neer dat je alle zoektermen (synoniemen, spelwijzen, afkortingen etc) die bij één bepaald onderdeel van je zoekvraag horen onderling combineert met OR en tussen haakjes bij elkaar zet, bijvoorbeeld:
(youth OR adolescents OR children)
Deze verzameling termen kan je dan weer met een AND relatie koppelen aan een andere verzameling of term, bijvoorbeeld:
(youth OR adolescents OR children) AND (dyslexia OR "reading disorder")

Achter de schermen:
In de zoekstring ‘youth OR adolescents AND poverty’ zal het systeem zoeken op het woord ‘youth’ of de combinatie ‘adolescents AND poverty’. Terwijl als je haakjes gebruikt zoals bij ‘(youth OR adolescents) AND poverty’ het systeem zal zoeken op zowel ‘youth AND poverty' als 'adolescents AND poverty'.

Artikelen zoeken in Scopus

Scopus is een strikt wetenschappelijke database waarin je literatuur kunt vinden voor alle disciplines. Ook kun je hierin zoeken op citaties en daarmee meer recentere titels vinden.

Zet de volgende stappen:

 • Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek
 • Kies voor Zoeksystemen en vervolgens Scopus.
 • Typ je zoektermen in de zoekbalk (de termen worden hier standaard met AND gecombineerd, wil je ook OR zoeken voeg dan zelf de operatoren toe, bijv depression AND (youth OR children).
  Gebruik Engelstalige zoektermen (plaats samengestelde zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens: bijvoorbeeld: "youth unemployment")
 • Zoek twee artikelen over je onderwerp.

Voor meer informatie over zoeken in Scopus ga naar de LibGuide Scopus.

Artikelen zoeken in PsycINFO

PsycINFO is een vakspecifieke, wetenschappelijke database waarin je peer-reviewed artikelen en boeken kunt vinden op het gebied van de psychologie. 

Zet de volgende stappen:

 • Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek
 • Kies voor Zoeksystemen en vervolgens kun je PsycINFO op twee manieren vinden: 1. via de alfabetische lijst met alle zoeksystemen en 2. via zoeksystemen per vakgebied > sociale wetenschappen > psychologie
 • Zoek in Basic Search met je eerder gevonden zoektermen (de termen worden hier standaard met AND gecombineerd, wil je ook OR zoeken voeg dan zelf de operatoren toe, bijv depression AND (youth OR children)).
  Gebruik Engelstalige zoektermen (plaats samengestelde zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens: bijvoorbeeld: "youth unemployment")
 • Zoek tenminste twee artikelen over je onderwerp.

Voor meer informatie over PsycINFO zie de LibGuide EBM bronnen.

Volgende stap

In de volgende opdracht leer je zoeken op een andere manier

Heb je niets (geschikts) gevonden?

 • Maak je onderwerp minder specifiek (bijv. social media ipv Facebook). Of misschien is het onderwerp te recent of te plaatselijk (alleen Nederland)?
 • Kijk of je de juiste spelling hebt gebruikt, zoek je wel in het Engels?
 • Kijk in al gevonden artikelen of er nog andere zoektermen (vaktermen, begrippen, synoniemen) zijn die in jouw vakgebied gebruikt worden voor (ongeveer) hetzelfde onderwerp? Combineer die met OR, bijvoorbeeld:  youth OR adolescents OR young adults. Vind je later nog meer geschikte termen dan kun je die weer toevoegen.
 • Een andere optie is trunceren: dwz van je zoekwoorden een gemeenschappelijke stam gebruiken met een sterretje erachter (bijv.govern* zoekt op : government, governs, governmental etc.)
 • Gebruik meerdere zoeksystemen. Ze zijn allemaal anders. De een bevat meer artikelen of boeken dan de andere of ze richten zich op een bepaalde (deel)discipline die ook interessant kan zijn voor je zoekvraag (bijv. criminologie of economie).
 • Gebruik een andere zoekmethode. Hier gaan we op de volgende pagina mee verder.