Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: APA Stijl

Introductie American Psychological Association (APA-stijl)

De citatiestijl van de American Psychological Association (APA-stijl) wordt veel gebruikt binnen de psychologie en sociale wetenschappen, maar ook daarbuiten.

Deze libguide is gebaseerd op de 6e editie van de APA Stijl. Op 1 oktober 2019 is de nieuwe, 7e editie verschenen van de Publication Manual of the American Psychological Association en zijn de APA style website en de APA style blog vernieuwd.

Hulpgidsen en websites

Ondersteuning bij APA zelf:

Ondersteuning elders (update november 2019):

APA: afbeeldingen

onderschrift:

Figuur 1: Piramide van Maslow. Overgenomen van P. Buddenberg, 2017 (https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:
Piramide_van_Maslow_kleur.png
). CC0 2017, P. Buddenberg.

In de tekst:

... In Figuur 1 (Buddenberg, 2017) zien we de behoeftenpiramide van Maslow in zijn oorspronkelijke formulering.

In de referentielijst:

Buddenberg, P. (2017).Piramide van Maslow[Online afbeelding]. Op 3 oktober 2017 verkregen van https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:
Piramide_van_Maslow_kleur.png
.

NB: Controleer bij publicatie van een plaatje altijd zorgvuldig of er geen copyright op zit!

Meer informatie over auteursrecht vind je bij het Auteursrechtinformatiepunt van de Universiteit Utrecht.

APA literatuurlijst: boeken

 • Boek met één auteur:

Achternaam, eerste letter(s) voornaam. (jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste). Plaats: Uitgever.

*Jameson, F. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

 • Boek met twee auteurs:

Achternaam, eerste letter(s) voornaam & Achternaam, eerste letter(s) voornaam (jaar van uitgave). Titel. Ondertitel. Plaats. Uitgever.

*Jameson, F. & Holloway, N.L. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

De twee auteursnamen worden gescheiden door een &

 • Boek met drie tot zeven auteurs:

*Jameson, F., Holloway, N.L.Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., &  Bach, J. S. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

De eerste zes namen worden gescheiden door een komma, de zesde en de zevende door een &

 • Boek met meer dan zeven auteurs: 

*JamesonF.Holloway, N.L.KernisM. H.CornellD. P.Sun, C. R.Berry, A., ... Rubin, L.H.  (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

De eerste zes namen worden gescheiden door een komma, dan volgen drie puntjes (die kunnen bijvoorbeeld nog voor 3 auteurs meer staan) en je eindigt met de laatste auteur. Er mogen niet meer dan zeven auteursnamen staan.

N.B. Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel worden met een hoofdletter geschreven.

APA literatuurlijst: bundel en hoofdstuk uit een boek

De bundel zelf:

Achternaam, eerste letter(s) voornaam & Achternaam, eerste letter(s) voornaam (eds.). Jaar van uitgave. Titel. Ondertitel. Plaats: Uitgever.

*Gregg, L.W., & Steinberg, E.R. (Eds.). (1980)Cognitive processes of writing constraints. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

 

Artikel uit de bundel of hoofdstuk uit een boek:

Achternaam, eerste letter(s) voornaam & Achternaam, eerste letter(s) voornaam. Jaar van uitgave. Titel van het artikel. In eerste letter(s) voornaam, Achternaam,  & Eerste letter(s) voornaam,  Achternaam, (Eds.)Titel van de bundel (pp. pagina's). Plaats. Uitgever.

*Flower, L., & Hayes, J.R. (1980). The dynamics of composing. Making plans and juggling. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes of Writing Constraints (pp. 31-50). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

APA literatuurlijst: Artikel uit een (online) wetenschappelijk tijdschrift

Achternaam, eerste voorletter(s). (Jaartal). Titel. Tijdschrifttitel, nummer van de jaargang (nummer van tijdschriftaflevering), pagina’s.

*Flower, L., & Hayes, J.R. (1981). A cognitive process theory of writing. College composition and communication32 (5) 365-387.

N.B. Als het een online tijdschrift betreft, voeg je na de paginanummers de DOI toe, indien beschikbaar. Anders geef je de url van de website waarop je het tijdschrift gevonden hebt.

* Mears, P. (2003). Structuring communication in a working groupJournal of communication, 24, 71-79. doi:10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

APA literatuurlijst: artikel uit een (gedrukte) krant of week- of maandblad

 

 • Krant

Achternaam, eerste voorletter(s). (jaar, datum). Titel krantenartikel. Naam van de krant. pagina's

*Orsman, B., & Vaughan, G. (2005, June 21). Rat blamed for latest Telecom blackout. The New Zealand Herald. p. A3.

 

 • Week- of maandblad

Achternaameerste voorletter(s)(Jaartal, aanduiding maand)Titel. Tijdschrifttitel, nummer van de jaargang (nummer van tijdschriftaflevering) pagina’s.

*FlowerL., & HayesJ.R. (1981, May)A cognitive process theory of writing. College composition and communication32 (5) 365-387.

N.B. Als je het krantenartikel online hebt gevonden, voeg je de url van de website van de krant toe. Als het een online tijdschrift betreft, voeg je na de paginanummers de DOI toe, indien beschikbaar. Anders geef je de url van de website waarop je het tijdschrift gevonden hebt.

APA literatuurlijst: pagina van een website

Auteur, voorletter(s).(jaar) Titel. Retrieved from url website

*Lee, J. (1997). Kinship and family ties. Retrieved from http://www.postcolonialweb.org/nz/maorijlg2b.html

Verzamel zo veel mogelijk informatie: Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (publicatiedatum). Titel van document. Geraadpleegd: http://Web address

APA literatuurlijst: blogpost

Achternaam, voorletter(s). (jaar, maand dag). Titel post. [Blog post]. Retrieved from url blog

*Mathis, T. (2015, August 12). What is human systems integration? [Blog post]. Retrieved from http://blog.apabooks.org/2015/08/12/what-is-human-systems-integration/

Kenmerken APA citatiestijl

Kenmerken van de APA-citatiestijl zijn:

 • het is een auteur/datum- stijl
 • in de lopende tekst wordt veelal naar de bron verwezen met auteur en jaartal tussen haakjes 
 • de aangehaalde bronnen worden in een lijst aan het einde van de publicatie alfabetisch weergegeven

APA: verwijzen in de tekst

 • Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld. Voorbeeld: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 2011) toont aan, dat.....
 • Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publicatie tussen haakjes voldoende. Voorbeeld: Glass (2010) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van...
 • Worden zowel het jaartal als de naam (namen) van de auteur(s) in de tekst vermeld dan is dat voldoende om de referentie in de literatuurlijst terug te vinden. Voorbeeld: In 2010 heeft Glass 34 onderzoeken vergeleken naar de invloed op .....
 • Bij een verwijzing naar een specifiek onderdeel van een publicatie worden paginanummer(s) of nummer van het  hoofdstuk vermeld. Voor pagina’s worden de afkortingen ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages) gebruikt.  De aanduiding Hoofdstuk of ‘Chapter’ wordt niet afgekort. Voorbeelden: (Glass, 2009, p. 25); (Elias, 1990, pp. 302-311); (Blaffer Hardy, 1999, Chapter 22)

APA literatuurlijst: audio of video

Wanneer je verwijst naar media zoals audio of video, dan verwijs je naar de webpagina waar dit terug te vinden is. Met achter de titel vormspecifieke informatie: [video file] of [audio file].