Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: 5: Beleidsvraag

Beleidsvraag

Voor antwoorden op je beleidsvraag ga je op zoek naar wat de overheid doet aan je probleem.

De belangrijkste bronnen hiervoor zijn het nieuws en publicaties van de overheid zelf.

Opdracht 5a: Nieuws

Lees eerst de toelichting bij krantenartikelen hiernaast.

Zoek met behulp van LexisNexis drie artikelen met de zoektermen die je in stap 1 genoteerd hebt of die je gebruikt hebt voor zoeken van boeken of artikelen.

5a) Noteer op het antwoordformulier de gebruikte zoektermen en de gegevens van de drie gevonden relevante artikelen. Doe dit volgens de APA richtlijnen.

Opdracht 5b: Overheidsinformatie

Lees eerst de toelichting op overheidsinstellingen en parlementaire stukken hiernaast.

Ga op zoek naar voorgenomen of gerealiseerd beleid op landelijk of regionaal niveau over de aanpak van je eigen onderwerp. Kijk hierbij op de websites van en voor:

5b) Noteer op het antwoordformulier de gebruikte zoektermen en selecteer tenminste 2 relevante stukken en schrijf de correcte APA verwijzing op.

Krantenartikelen

Een manier om naar beleidsmaatregelen van de overheid te zoeken is via het nieuws. Overheidsbeleid komt op velerlei wijze in het nieuws en daarom is het een nuttige kennismaking met (nieuwe) maatregelen of beleidsvoornemens.
Voor het onderbouwen van een uitspraak als "Het debat rondom X is de afgelopen tijd toegenomen" of "Er is veel maatschappelijke aandacht voor X" zijn krantenartikelen cruciaal.

Krantenartikelen zoek je o.a. in:

 • Nexis Uni: Nexis Uni geeft de volledige tekst van artikelen in Nederlandse en buitenlandse kranten en nieuwsmagazines. Voor hulp bij het zoeken zie de website van de bibliotheek
 • Google Nieuws: online nieuws van de afgelopen maand
 • Delpher (historische kranten 1618-1995)
 • SC Online: opvolger van de Staatscourant met nieuwe wet- en regelgeving
 • Nog meer gespecialiseerde kranten- en nieuwsdatabases in de  lijst van zoeksystemen van de bibliotheek

Nexis Uni

Nexis Uni is een database met daarin de volledige tekst van artikelen in Nederlandse en buitenlandse kranten en nieuwsmagazines van 1992 tot en met de krant van vanochtend. Daarnaast biedt Nexis Uni ook bedrijfsinformatie.

Nexis Uni is veel completer in dekking van krantenberichten dan bijvoorbeeld Google News. Ook gaat het veel verder terug. Het is uitstekend geschikt om (oud) nieuws te vinden en achtergrondartikelen die in de loop der jaren zijn verschenen in de kranten. Voor Nederland zijn ook de meeste regionale kranten opgenomen.

Voor meer informatie en hulp bij het zoeken zie de Nexis Uni webpagina van de bibliotheek

Overheidsinstellingen

Naast 'de' media, is ook via de overheid zelf veel nuttige informatie over beleid te vinden. Op de websites van de overheid is veel informatie te vinden over onder andere nota's, de voorbereiding op de ministeries, de procedure in de Staten Generaal en de uiteindelijke beslissingen en wetgeving. Dat gebeurt niet alleen op het niveau van de centrale overheid maar ook op provincie- en gemeenteniveau.

Parlementaire stukken, officiële publicaties en wetgeving

Bij de parlementaire stukken gaat het om: de verslagen van het besprokene in de Eerste en Tweede Kamer (Handelingen), alle daarbij gebruikte vergaderstukken (Bijlagen, waaronder de Rijksbegroting) en de schriftelijke vragen van kamerleden en antwoorden van de ministers (Aanhangsels).

Bij de Nederlandse officiële publicaties gaat het om: het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad met allerlei officiële aankondigingen, zoals teksten van wetten, Koninklijke Besluiten (KB's), Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's), benoemingen, regelingen, mededelingen en verdragsteksten.

Zoekmogelijkheden

 • Staten Generaal Digitaal. Hier vind je alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het vergaderjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.
 • De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft een abonnement op Opmaat. Een Sdu-databank met juridische informatie: Officiele Publicaties va. 1995 (kamerstukken, Staatsblad, Tractatenblad), wet- en regelgeving, jurisprudentietijdschriften, Europese richtlijnen en verordeningen.
 • Overheid.nl: Overheidsinformatie: Officiële bekendmakingen. Geeft toegang tot o.a. alle gedrukte volledige teksten (in pdf) van recente (vanaf 1995) kamerstukken, handelingen, kamervragen, agenda's Eerste en Tweede Kamer, staatsbladen/tractatenbladen, en regelgeving uit de staatscourant. Er kan gezocht worden op o.a. datum, vrije trefwoorden, vergaderjaar, kamerstuknummer en volgnummer.
 • SC online Dagelijks geactualiseerde website van SDU uitgevers met informatie (nieuws, achtergronden, commentaren) over nationale en Europese wet- en regelgeving. Vervangt de Staatscourant.

Naast deze databases is veel informatie te vinden via de officiële website van de overheid: http://www.overheid.nl

Voor de Wet en regelgeving zijn beschikbaar:
 • Overheid.nl: Wet- en regelgeving Dit is het officiële overheidswettenbestand. Via een zoekformulier kan op trefwoorden, op soort regeling, geldigheidsdatum en op nummer van het artikel gezocht worden naar volledige teksten van wetten, Amvb's, KB's, beleidsregels en circulaires.
 • Nederlandse wetgeving (A/Z) Dit is een aanklikbaar overzicht (alfabetisch op titel van de wet) van volledige teksten van Nederlandse wetten. recht4all.nl/wetten
 • Kluwer Navigator bibliografieën, jurisprudentie, wettenverzameling. Digitale juridische en fiscale informatiebestanden van Kluwer met wet- en regelgeving, jurisprudentie, literatuurverwijzingen. Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ >Universiteit Utrecht en log in met SolisID