Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: 3: Trendvraag

Opdracht 3: trendvraag

Bij een trendvraag ga je bekijken hoe het probleem zich heeft ontwikkeld. We gaan in deze opdracht op zoek naar informatie in rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), maar kijk bij trendvragen ook eens bij het CBS.

In opdracht 3 ga je rapporten zoeken bij het SCP. Maak hierbij gebruik van de informatie in de boxen op deze pagina.Deze opdracht levert je tenminste 1 publicatie op.

  • Ga naar de website www.scp.nl.
  • Gebruik de zoekbalk in de oranje/gele balk (of een van de andere zoekmogelijkheden zie box hiernaast) en zoek full-text rapporten op het terrein van je onderwerp  waarin trendgegevens aan de orde komen.
  • Let op: titels van boeken en rapporten zijn vaak algemener dan de afzonderlijke onderwerpen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld de publicatie  'Eerste treden op de arbeidsmarkt' geeft ook (een beetje) informatie over werkloosheid en (kleine) deeltijdbanen.
  • Tip: als je niets vindt gebruik en combineer dan de trefwoorden die het systeem je biedt
     

3) Bekijk de gevonden publicaties en noteer er tenminste één.
Noem kort welke trendgegevens hierin zijn terug te vinden en geef titel en paginanummer van een relevante tabel.
Noteer de verwijzing op de juiste manier.

Rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Het SCP werkt vooral vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek en geeft in het bijzonder aandacht aan de verhouding tussen overheid en burger.

Meer info over wat het SCP is en wat het SCP doet vind je op hun website.

De rapporten zijn gratis beschikbaar op internet. Ze bevatten over het algemeen veel cijfers en zijn daarom nuttig voor een beschrijving van een situatie of probleem en voor het aantonen van een ontwikkeling of trend.

Je kunt op verschillende manieren zoeken:

  • Op de startpagina via de zoekbalk rechts bovenin. Je kunt hier direct een zoekterm invullen in de gele balk . Als je op het woord zoeken klikt (naast het vergrootglaasje) krijg je een aantal opties om je zoekactie te verfijnen. Je kunt ook in de blauwe balkjes daaronder een trefwoord intypen of een trefwoord uitkiezen uit de lijst.
  • Klik in de menubalk op Publicaties Je krijgt de keuze uit (en uitleg over) een aantal manieren om een overzicht te krijgen van (alle, recente, aankomende) beschikbare SCP-publicaties. De optie Zoek publicatie geeft een uitgebreid zoekformulier.

Let op: titels van boeken en rapporten zijn vaak algemener dan de afzonderlijke onderwerpen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld: in De jeugd in Nederland, enkele cijfers... uit 2005 staat een overzichtelijk stukje over jeugdcriminaliteit.