Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: 2: Beschrijvingsvraag

Opdracht 2: beschrijvingsvraag

Bij de beschrijvingsvraag ga je uitzoeken hoe groot het probleem is en wat de kenmerken van het probleem zijn.

Daarvoor heb je cijfers nodig. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn rijke bronnen voor gegevens over de omvang van een probleem en de trends hierin. In de opdrachten gebruiken we voor het gemak bij de beschrijvingsvraag het CBS en bij de trendvraag met het SCP, maar zoek voor je opdrachten voor Sociale Problemen altijd in beide bronnen.

Opdracht 2 bestaat uit twee delen en levert een publicatie en een tabel op.

Maak bij het uitvoeren van de opdrachten gebruik van de informatie  uit de boxen op deze pagina.

Opdracht 2a: Zoek een publicatie van het CBS

In het eerste deel van deze opdracht gaan we op zoek naar publicaties van het CBS:

 • Ga naar de website van het CBS (www.cbs.nl)
 • Je kunt vanaf hier direct zelf via de zoekfunctie publicaties zoeken, maar als je stap voor stap door de site gaat vind je vaak andere resultaten. Gebruik daarom op de homepagina bovenaan de menubalk met [Arbeid en inkomen] [economie] [maatschappij] [regio] [Cijfers]

2a) Noteer de verwijzing naar een zelf gevonden CBS-publicatie.

Opdracht 2b: Zoek cijfers in StatLine

In dit tweede deel van deze opdracht gaan we zoeken in Statline.

 • Ga naar StatLine
 • Zoek via de thema's  of maak gebruik van de zoekfunctie

N.B. Let op: Het CBS hanteert vaak meerdere begrippen om een verschijnsel zo specifiek mogelijk te beschrijven.  Zoek je bijvoorbeeld op 'jeugdwerkloosheid' en krijg je weinig probeer dan eens iets anders, bijv 'werkloosheid jongeren'. Het beste is om via de thema's te zoeken.

Selecteer op basis van de beschrijvingen (verslagperiode, inhoud, datum wijziging, thema) twee tabellen en kijk of deze relevante informatie voor je onderwerp bevatten.
(Om de tabel te downloaden maak gebruik van de blauwe icoontjes rechtsboven de tabel)

2b) Neem één tabel over. Vermeld hierbij welke informatie de tabel bevat en waar je deze hebt gevonden.
Neem de tabel op de juiste wijze over (zie box hiernaast).

Publicaties en cijfers van het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt veel gegevens over uiteenlopende onderwerpen. Een groot deel van die informatie wordt via allerlei media vrijelijk ter beschikking gesteld. Eén manier is via publicaties. Het voordeel daarvan is dat de data in een context gezet zijn en de interpretaties en conclusies door deskundigen zijn getrokken.

Een andere vorm waarin het materiaal van het CBS beschikbaar wordt gesteld is StatLine, de databank van het CBS.
In StatLine vind je statistische informatie in de vorm van tabellen, teksten en grafieken. StatLine bevat tevens tijdreeksen over vele maatschappelijke en economische onderwerpen, regio en conjunctuur. Deze informatie kun je dus ook goed gebruiken voor het beantwoorden van trendvragen.

Zoeken in StatLine

Er zijn twee zoekopties in StatLine:

 • Via thema's
  De informatie in StatLine is onderverdeeld in een aantal thema´s; deze zijn weer onderverdeeld in subthema´s. Klik door tot je een geschikte tabel hebt gevonden.

Je kunt deze tabellen zelf aanpassen met behulp van de filteropties die geboden worden (herkenbaar aan het Excel filter icoontje). Via de blauwe icoontjes rechtsboven kun je tabelinformatie opvragen, downloaden en de grafische weergave aanpassen

 • Via zoektermen (trefwoorden) in de zoekbox Direct zoeken >
  Let hierbij op de datum van laatste wijziging van de gevonden tabellen (in de rechterkolom): je kunt op deze manier ook tabellen vinden die niet meer bijgewerkt worden. Let op: zoeken op specifieke trefwoorden levert soms weinig op. Zoek dan via de thema's dan vind je bijna altijd wel iets. 

Statline heeft ook een demofilm en antwoorden op  veelgestelde vragen.

Zo verwerk je gegevens in een tabel in Word

Als je informatie uit een tabel van bijvoorbeeld CBS Statline wilt weergeven in je paper, is het belangrijk dat je je tabel volgens APA opmaakt en naar de originele bron verwijst, en dat je alleen de informatie weergeeft die voor jouw tekst relevant is.

Een manier om tabellen van CBS Statline over te nemen voor je paper is als volgt:

 • Download de tabel als 'CSV volgens tabelindeling' en open de tabel in Excel
 • Selecteer de relevante informatie. Geeft de originele tabel bijvoorbeeld informatie per geslacht en leeftijd, en bespreek je in je opdracht alleen geslacht, selecteer dan alleen dat.
 • Selecteer de tabel en copy/past in Word. Plak met 'Use destination style'.

Nu moet je de opmaak in APA-stijl zetten, dat betekent dat de tabel wel horizontale, maar geen verticale lijnen mag hebben. Dit kun je handmatig doen (in Excel alle lijnen weghalen en alleen de horizontale lijnen weer toevoegen), maar Word kan dit ook voor je doen:  

 • Klik bovenaan op ‘design’ (werkt alleen als je in de tabel staat). Bij ‘Table styles’ kun je klikken op het pijltje (rechts naast de gekleurde voorbeelden, onderste zwarte driehoekje met streepje erboven (hover zegt 'more') voor meer stijlen,
 • Kies ‘New table style’, zoek ‘Table Simple 1’ en klik op OK. Er is een nieuwe stijl verschenen helemaal links in het rijtje Table Styles/Tabel Stijlen in de balk bovenaan.
 • Klik vervolgens op deze nieuw toegevoegde stijl om deze te activeren voor jouw tabel.

Voeg onder de tabel een bronvermelding toe als volgt: “Noot: Bewerkt van CBS Statline (Datum geraadpleegd), Titel. Geraadpleegd op http://....” [permanente hyperlink]

Neem altijd een “permanente hyperlink” Je vindt deze in Statline, in de linkerkolom naast je tabel, bij het icoon ‘link’

Meer weten over tabellen in APA, kijk bijvoorbeeld eens hier : https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/tabellen-in-je-scriptie/