Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: Introductie
 

Training Sociale Problemen

In deze training maak je kennis met het vinden van en verwijzen naar wetenschappelijke literatuur voor je paperopdracht. Deze vaardigheid zul je verder in je studie nog vaak nodig hebben.

In deze training kies je zelf een onderwerp (binnen de thematiek van de cursus Sociale problemen) waarmee je aan de slag gaat. Kies je onderwerp niet te breed, bijvoorbeeld liever jeugdwerkloosheid dan werkloosheid.


Werkwijze

Je werkt in tweetallen aan de zoekoefening. Je mag per tweetal 1 antwoordformulier invullen. Noteer wel beide namen en studentnummers.
Werk de onderdelen van dit practicum stap voor stap af en hou steeds in de gaten hoeveel tijd je nog hebt.

Waar gaat het om?
Antwoorden vinden op wetenschappelijke vragen

In de eerste opdracht van de cursus Sociale Problemen wordt je gevraagd wetenschappelijk materiaal te zoeken bij een onderwerp.

Over dit specifieke onderwerp moet je op een viertal vragen een (wetenschappelijk) antwoord zien te vinden:

 • De beschrijvingsvraag:
  Hoe groot is het probleem?
   
 • De trendvraag:
  Hoe heeft het probleem zich ontwikkeld?
   
 • De verklaringsvraag:
  Wat zijn de oorzaken van het probleem?
   
 • De beleidsvraag:
  Wat doet de overheid aan dit probleem?


Opzet

In deze LibGuide word je op een systematische manier langs de verschillende aspecten van het beantwoorden van deze vragen geleid.