Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: 4: Verklaringsvraag

Opdracht 4: Verklaringsvraag

Bij de verklaringsvraag ga je op zoek naar de oorzaken van het probleem. Hierbij moet je theorieën, oorzaken en mechanismen bespreken.

Deze informatie haal je uit wetenschappelijke literatuur: boeken, tijdschriftartikelen, hoofdstukken in bundels, ...

Opdracht 4 bestaat uit een aantal onderdelen waarin je kennismaakt met zoekmachines en strategieën voor het zoeken naar wetenschappelijke literatuur.

Lees eerst de Algemene Zoektips hiernaast.

Opdracht 4a: Scopus

Zoek tenminste drie publicaties over je onderwerp in Scopus.

4a) Noteer de gegevens van de publicaties die jullie gevonden hebben én de trefwoorden die je hebt gebruikt om deze artikelen te vinden. Doe dit volgens de APA-richtlijnen.

Opdracht 4b: Sociological Abstracts

Zoek tenminste drie publicaties over je onderwerp in Sociological Abstracts.

4b) Noteer de gegevens van de publicaties die jullie gevonden hebben én de trefwoorden die je hebt gebruikt om deze artikelen te vinden. Doe dit volgens de APA-richtlijnen.

Opdracht 4c: Citatiezoeken

Kies één van de titels die je in opdracht 4a/b hebt gevonden en zoek deze op in Google Scholar. Zoek met behulp van de "cited by" optie naar publicaties waarin naar die titel wordt verwezen en kies één relevante publicatie uit. Zie de toelichting hiernaast.

4c) Noteer de gegevens van die publicatie die jullie gevonden hebben. Doe dit volgens de APA-richtlijnen.

 

Opdracht 4d: Geen toegang, wat nu?

Soms krijg je geen toegang tot de volledige tekst van een publicatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor dit boek van Tanja van der Lippe:

Batenburg, R.S., van der Lippe, T. & de Gier, E. (2002). Met het oog op de toekomst van de arbeid. Amsterdam: Elsevier.

  • Zoek dit boek op in Google Scholar, krijg je toegang tot de tekst?
  • Zoek hetzelfde boek op in WorldCat, krijg je toegang tot de tekst?

4d) Omschrijf waar dit boek beschikbaar is.

Algemene zoektips

De meeste zoeksystemen geven standaard resultaten voor alle ingevulde termen (AND), maar er zijn meer mogelijkheden:

Tip Voorbeeld
AND: alle termen moeten voorkomen. Hiermee combineer je verschillende aspecten van je onderwerp. televisiekijken AND gedragsstoornissen AND kinderen
OR: minimaal één van de termen moet voorkomen. Hiermee kun je verschillende varianten van één aspect combineren. behaviour OR behavior
NOT: de term mag niet voorkomen (liever niet te vaak gebruiken, je kunt niet altijd overzien wat je allemaal uitsluit). unemployment NOT youth
"... ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen. "youth unemployment"
(..)(..) om verschillende varianten te combineren (televisie OR tv OR television) AND (gedrag OR behavior OR behaviour) AND (kinderen OR children)
* : Door een asterisk achter de 'stam' van een woord te plaatsen ('trunkeren') zoek je op alle mogelijke varianten waarin de woordstam gevolgd wordt door één of meer letters. behavio* om in één keer te zoeken naar behaviour, behavior, behavioural, behavioral, behaviorism, ...

LET OP! bovenstaande opties kunnen verschillen per database. De asterisk werkt bijvoorbeeld niet in Google Scholar.

Scopus

Scopus en Web of Science zijn strikt wetenschappelijke databases (strikter dan bijv Google Scholar en daardoor ook betrouwbaarder) waarin je literatuur kunt vinden voor alle disciplines. Ook kun je hierin zoeken op citaties en daarmee meer recentere titels vinden.

Scopus en Web of Science zijn net als Google Scholar generieke zoeksystemen, ze beperken zich niet tot één specifiek vakgebied.

In de meeste zoeksystemen kun je gebruik maken van de "UBU-link" om de publicatie daadwerkelijk in handen te krijgen.

Zoeksystemen voor een specifiek vakgebied: Sociological Abstracts

Via de homepage van de Universiteitsbibliotheek  kun je rechtstreeks doorklikken naar zoeksystemen, of je gaat eerst via de knop Literatuur zoeken. Hier vind je een overzicht van zoeksystemen: een complete lijst voor alle disciplines en daarnaast aparte lijsten per vakgebied. Helemaal onderaan de lijst met zoeksystemen per vakgebied vind je de lijst van Sociale Wetenschappen waaruit je weer kunt kiezen voor sociologie.

Je vindt daar onder andere Sociological Abstracts.‚Äč

Een zoeksysteem dat specifiek voor één vakgebied is geeft soms resultaten die je niet vindt in algemene zoeksystemen als Scopus:

  • Je vindt ook artikelen uit kleinere, specifieke tijdschriften.
  • Je kunt gebruik maken van de vakgebiedsspecifieke trefwoorden en samenvattingen die aan de publicaties zijn toegevoegd.

Citatiezoeken in Google Scholar

Cited by link Google Scholar

Google Scholar toont citatieaantallen bij de publicaties. Deze zijn aanklikbaar, waarmee je een lijst van citerende publicaties krijgt. Dit is een van de goede manier om verwante en meer recente informatie te vinden.

Zoekresultaten, maar ook de lijst citerende publicaties staan deels op volgorde van aantallen citaties. Daardoor staan bij de bovenste resultaten vaak wat oudere artikelen en boeken.

Aantallen citaties zijn doorgaans hoger dan die gevonden door citatiedatabases als Web of Science of Scopus. Dat komt doordat Google Scholar ook citaties uit boeken en sommige niet-wetenschappelijke tijdschriften meetelt.

De aantallen citaties in Google Scholar zijn lastig te interpreteren. Vaak is een boek of artikel door de manier waarop Google werkt verschillende keren opgenomen in de database. Die versies hebben dan ook weer verschillende aantallen citaties.

De speciale LibGuide citeren  UBU LibGuide Citatiezoeken biedt meer informatie over citeren en de waarde van citatiezoeken, hoe het moet en waar het kan.

Boeken zoeken: WorldCat

Boeken en e-books van de universiteitsbibliotheek (en heel veel andere bibliotheken) zijn te vinden in WorldCat (UU-versie);.

  • Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en open WorldCat (onder Zoeksystemen)
  • Vul je Nederlandse en/of Engelse zoektermen in
    (In Basic Search zoek je op woorden uit de titel, auteursnamen, onderwerpen, enz. tegelijk, je kunt ook beperken tot zoeken op Titel alleen)
  • Standaard wordt in WorldCat gesorteerd op Library. Materiaal uit Utrecht komt dan als eerste boven in je zoekresultaat. Je kunt ook je zoekresultaat  beperken tot alleen Utrechts bezit (in linkerkolom bij zoekresultaat).
  • Tip: gebruik de (tref-)woorden die je in de gevonden beschrijvingen aantreft om verder te zoeken.