Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

EBM Literatuurbronnen: 1. PubMed

Wat is PubMed?

De zoekmachine PubMed bevat 30 miljoen biomedische referenties uit de database MEDLINE. Je kunt in één keer ruim 5600 life science tijdschriften uit 80 landen en online boeken doorzoeken. De dekkingsperiode is vanaf 1946. PubMed wordt dagelijks bijgewerkt.

PubMed wordt gemaakt en onderhouden door U.S. National Library of Medicine.

Zoeken in PubMed

Voor het doen van een systematische literatuurstudie wordt kennis van PubMed bekend verondersteld.

Als je je kennis over PubMed als geheel wilt opfrissen, kun je de LibGuide Training PubMed  UBU LibGuide Training PubMeddoornemen. Deze wordt ook gebruikt in het onderwijs Geneeskunde in het UMC Utrecht.

Door de links hieronder te volgen, kun je ook je kennis over specifieke onderdelen opfrissen. In de bovengenoemde training komt o.a. aan de orde: