Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

EBM Literatuurbronnen: 6. Citatiezoeken

Citatiezoeken

De Universiteitsbibliotheek biedt echter toegang tot twee gespecialiseerde citatiebestanden: Web of Science en SCOPUS. Als je een artikel opzoekt in één van deze bestanden kun je zien hoe vaak dit artikel door andere artikelen geciteerd is (‘times cited’). Door op dit getal te klikken zie je welke (recentere!) artikelen dit bewuste artikel aanhalen en dus over hetzelfde onderwerp gaan.


Je vindt Web of Science en SCOPUS via de homepagina van de Universiteitsbibliotheek onder 'Zoeksystemen'.  Je ziet beide bronnen vervolgens staan in het ‘Snel naar’-menu op deze pagina.

Meer informatie over Web of Science vind je in de LibGuide  Web of Science

 

Start zoeken in Web of Science

Citatiezoeken in SCOPUS


In SCOPUS vind je meestal een groter aantal citaties dan in Web of Science. Dit komt doordat SCOPUS ook boeken, boekhoofdstukken, samenvattingen van conferenties, brieven etc.geïndexeert. In het algemeen heeft SCOPUS een andere, meer biomedische dekking heeft. Meer informatie over SCOPUS vind je in de LibGuide UBU LibGuide SCOPUS SCOPUS

Citatiezoeken in Web of Science

Open Web of Science (let op dat je het juiste tabblad selecteert) en kies 'Cited Reference Search'.

Voer de gegevens van het betreffende artikel in bij  ‘Cited Author’, ‘Cited Work’ (= tijdschrifttitel) en ‘Cited Year(s)’ en klik op ‘Search’. Kies (indien nodig) het juiste artikel uit de lijst met resultaten (let op het volume en de paginanummers) .

Je kunt dan zien hoe vaak het artikel geciteerd is. Door op het aantal citaties te klikken, krijg je een lijst te zien van de artikelen die het betreffende artikel geciteerd hebben.

Citatiezoeken in Scopus

Open SCOPUS. Met behulp van de ‘Document Search’ -functie kun je artikelen zoeken. Gebruik ‘Add search fields’ om in meerdere velden tegelijk te zoeken.

Zoek hiervoor op ‘First Author’  en ‘Source Title’ en voer het jaartal in bij ‘Limit to: Date range’. Kies (indien nodig) het juiste artikel uit de lijst met resultaten (let op het volume en de paginanummers).

Je kunt dan zien hoe vaak het artikel geciteerd is. Door op het aantal citaties te klikken, krijg je een lijst te zien van de artikelen die het betreffende artikel geciteerd hebben.