Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

EBM Literatuurbronnen: 5. PsycINFO

PsycINFO

Basic search in PsychINFO

PsycINFO bevat meer dan 4 miljoen bibliografische records op het gebied van de psychologie, gedrags- en maatschappijwetenschappen.

Meer informatie over dit bestand vind je onder deze link

Zoeken in PsycINFO

In de boxen op deze pagina vind je informatie over het zoeken in PsychINFO:

  • Zoeken in title / abstract
  • Zoeken met trefwoorden
  • Combineren van zoekacties
  • Tips & Trucs

Zoeken in title/abstract

Om net als in de andere databases te zoeken in titel en abstract, kun je beginnen met de tab 'Search Fields'. Plaats een vinkje bij 'title' en een bij 'abstract'. Voer je term in het zoekvenster in en klik op 'search'.

In je zoekgeschiedenis zie je nu bijvoorbeeld:

 

Zoeken met trefwoorden

Onder de tab 'Advanced search' is de mogelijkheid om op keywords te zoeken. Er wordt automatisch gezocht naar geschikte trefwoorden (er staat een vinkje bij 'Map Term to Subject Heading'). Plaats een vinkje bij een of meer trefwoorden.

In het geval van grote aantallen referenties bestaat de mogelijkheid om door middel van het uitzetten van het vinkje onder 'Auto Explode' wat meer focus aan te brengen. Onderliggende 'nauwere' termen (zoals de term 'amyotrophic Lateral Sclerosis' in de box hierboven) worden dan niet meegenomen.

PsychINFO-Explosion

Combineren van zoekacties

Om te combineren vink je in je zoekhistorie de verschillende onderdelen aan en combineert met 'AND' of 'OR'. In onderstaand geval is het een combinatie binnen je domein en combineren we dus met 'OR'.

Tips & trucs

  • In het tabblad 'Basic search' kun je een oriënterende zoekactie doen, waarbij OVID SP gebruik maakt van 'Natural Language Search Mode' - automatisch vertaling van 'natuurlijke taal' naar zoektermen. Hier kun je je zoekvraag gewoon intypen. Bijvoorbeeld:  'Should returning soldiers be screened on PTSD?'. Je vindt dan al snel enkele relevante referenties, maar niet alle.
    Om relevante Key Concepts en Subject Headings op het spoor te komen is het handig, maar gebruik deze methode dus NIET voor een systematische zoekactie!
  • Veel tips en trucs over goed zoeken in PsychINFO vind je in de Quick Reference Guide van OVID