Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

EBM Literatuurbronnen: 2. Embase

Embase

embase.jpgembase.logo

De databank EMBASE is de Europese tegenhanger van MEDLINE en bevat meer dan 32 miljoen referenties uit meer dan 8500 biomedische tijdschriften uit 95 landen. De dekking is vanaf 1947. In EMBASE vind je meer Europese en farmacologische referenties dan in MEDLINE, en daarnaast ook abstracts van congressen. Meer dan 6 miljoen referenties in 2900 tijdschriften zijn uniek voor EMBASE.

De zoekmachine Embase (van Elsevier) doorzoekt zowel de databank EMBASE als de geïndexeerde artikelen in MEDLINE.

Zoeken in Embase

In de boxen op deze pagina vind je informatie over het zoeken in Embase:

 • Zoeken in title / abstract / keywords van de auteurs
 • Zoeken met trefwoorden
 • Combineren van zoekacties
 • Tips & Trucs

Zoeken in Embase én PubMed?

De databank MEDLINE wordt zowel door PubMed als door Embase doorzocht. Daarnaast doorzoekt Embase de databank EMBASE.

Heeft het dan wel zin om met beide zoekmachines te zoeken?

Ja, om de volgende redenen:

 1. PubMed doorzoekt  ook de nieuwste referenties, die nog niet in MEDLINE zitten omdat ze nog niet geïndexeerd zijn. Deze vind je niet in Embase.
 2. Met Embase vind je de unieke referenties die wel in EMBASE zitten, maar niet in MEDLINE. Dit betreft 6 miljoen referenties en 2900 tijdschriften.

 

Alle referenties in Embase hebben een label: Embase, MEDLINE of beide. Referenties met alleen een MEDLINE heb je hoogstwaarschijnlijk al met je PubMed search gevonden. Referenties met zowel een MEDLINE als een Embase label komen in beide databases voor, maar via Embase vind je hierin mogelijk aanvullende artikelen door verschillen tijdens het indexeren. Het grootste deel (van de 7410 in het screenshot hieronder)  zal dus ook in je PubMed search zitten. De referenties met enkel een Embase label zijn niet te vinden in PubMed, en zijn dus nieuwe aanvullingen op je search.

Je kan de bron (MEDLINE of EMBASE) selecteren door onder Sources (zie screenshot) te klikken op het deel dat overeenkomt met de bron van je keuze.

 

embase sources

Conversie tabel termen

Functie
pubmed logo embase loge  

Standaard

"Muscular Atrophy"[Mesh]

'muscle atrophy'/exp

Let op: Spelling niet identiek

No Exp (geen onderliggende termen)

"Muscular Atrophy"[Mesh:NoExp]

'muscle atrophy'/de

Beperkt resultaten en vindt geen onderliggende termen.

Major Topic (beperkt aantal resultaten)

"Muscular Atrophy"[Majr]

'muscle atrophy'/mj

Beperkt resultaten, artikel gaat grotendeel over deze term.

 Title/Abstract/Auth.Keywords

Muscular atrophy[Title/Abstract]

'Muscular atrophy':ti,ab,kw

Doorzoekt tekst velden op ingevoerde woord of term.

Tips & Trucs

 • Bij ‘Advanced Search’ kun je aangeven of Embase moet zoeken in EMBASE, in MEDLINE of in beide. Als je al een zoekopdracht in PubMed hebt gedaan, kun je referenties die alleen in MEDLINE voorkomen veilig uitsluiten.

 • Het is in Embase niet mogelijk om meer dan 10.000 zoekresultaten in één keer te exporteren naar bv. EndNote. Voor RefWorks geldt zelfs een maximum van 500 resultaten per keer. Heb je meer zoekresultaten, dan kun je met de optie ‘Filters’ (links naast de zoekresultaten) de resultaten inperken op ‘Publication year’ (bv. 2000 t/m 2005 en 2006 t/m 2010). Zo kun je in twee of meer keer alsnog al je zoekresultaten exporteren. Een ander alternatief is om je resultaten (max. 10.000) in één keer te exporteren als RIS-file (de 1e optie in het Export-scherm), deze op te slaan en vervolgens apart in RefWorks te importeren.
 • Via Embase vind je ook het publicate type: 'Conference Abstracts'. Dit zijn abstracts die vaak in speciale edities van een tijdschrift, supplements, worden gepubliceerd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen deze abstracts tot wel 50% van het totaal aantal resultaten zijn. Ga je voor een volledige systematic review, dan zijn de laatste twee jaar aan conference abstracts potentieel interessant. Daarin worden studies genoemd die nog lopen, of nog niet gepubliceerd zijn. Heb je minder tijd om artikelen te screenen kan het makkelijker zijn de Conference Abstracts er juist uit te halen. Je doet dat door eerst alleen de Conference Abstracts te selecteren. Via het menu links, en daarna Apply te klikken. Dit laat alleen de Conference Abstracts zien uit je laatste search. Vervang nu het AND door NOT en je hebt je laatste search zonder Conference Abstract.

 

De uiteindelijke search, is hier #5. Het excluderen van alle Conference Abstracts ziet er dan zo uit:

#5 NOT 'conference abstract'/it

 

 

Zoeken in title, abstract, (author) keywords

Net als in PubMed moet je in Embase zowel op zoektermen (en varianten) als op trefwoorden zoeken.

Je kunt in Embase zoeken in title/abstract/ author keywords door in het drop-down menu bij Quick search te kiezen voor 'Title,Abstract,Author keywords'.

Vervolgens voeg je met de Booleaanse operator 'OR'  trefwoorden toe uit EMBASE (= EMTREE). Zie het voorbeeld.

Let op: 

 • Een PubMed search met [Title/Abstract] doorzoekt standaard ook de trefwoorden die auteurs zelf aan een artikel hebben meegegeven.
 • Deze trefwoorden hoeven niet hetzelfde te zijn als de verplichte indexed-keywords (ofwel thesaurus-woorden) zoals  Emtree of MeSH termen.

 

Quick-search in EMBASE

 

 

Via 'advanced search' kun je ook je eigen search opstellen, bijvoorbeeld:

sarcoidosis: ti,ab,kw OR 'besnier boeck':ti,ab,kw OR 'schaumann disease':ti,ab,kw..... maar vergeet niet om aanhalingstekens te zetten om frases die uit meer dan een woord bestaan (nu in het rood)

Als je via Quick search start worden de aanhalingstekens automatisch geplaatst!

Let op!

 

 • Embase gebruikt 'enkele' i.p.v. "dubbele" aanhalingstekens – zoek dus bijv. op ‘amyotrophic lateral sclerosis’ en niet, zoals in PubMed, op “amyotrophic lateral sclerosis”. Het gebruik van een apostrof (bv. Alzheimer’s) levert in Embase een foutmelding op – je kunt dit oplossen door ‘Alzheimer/s’ te gebruiken (inclusief aanhalingstekens) of gebruik een asterisk, zie hieronder ↓ .
 • Net als in PubMed kun je in Embase een asterisk (*) gebruiken om op meerdere woorduitgangen tegelijk te zoeken (truncatie). Met 'alzheimer*':ti,ab,kw vind je ook de variant 'alzheimer's'. Met 'operative procedure*':ti,ab,kw vind je ook artikelen die operative procedures in titel, samenvatting of auteurs-keywords hebben.

Zoeken met trefwoorden

De trefwoorden in Embase heten Emtree-termen. In vergelijking met PubMed worden er in Embase meer trefwoorden toegekend per artikel – vooral trefwoorden die betrekking hebben op farmacologie en farmacotherapie.

Om in Embase te zoeken met trefwoorden gebruik je de ingang Emtree (1) in het drop-downmenu onder 'Browse' in de menubalk bovenaan het scherm van Embase.

Embase stap 1

 (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Om trefwoorden te vinden typ je een zoekterm in de Emtree zoekbalk en klik je op ‘Find Term’ (2). Vervolgens klik je één van de getoonde mogelijkheden aan (3).

Embase - Emtree (2)

 (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

In het volgende scherm zie je waar de term geplaatst is in de hiërarchische structuur van trefwoorden. Standaard worden alle onderliggende trefwoorden meegenomen (‘Explosion‘); je kunt ervoor kiezen dit uit te zetten (4). Klik op 'Take this query to Advanced Search' of  ‘Add to Query Builder’(5) om met de Emtree-term te zoeken in Embase.

Embase - Emtree (2)

 (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

 

Let op: Alle MeSH-termen zijn opgenomen in de Emtree-database, alleen soms onder een andere naam. Als je op bovenstaande manier zoekt naar een MeSH-term, wordt je automatisch verwezen naar de overeenkomstige Emtree-term. Check wel altijd of dit inderdaad de term is die je wilt gebruiken!