Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: APA Stijl

Introductie American Psychological Association (APA-stijl)

De citatiestijl van de American Psychological Association (APA-stijl) wordt veel gebruikt binnen de psychologie en sociale wetenschappen, maar ook daarbuiten.

Deze libguidepagina is nog voornamelijk gebaseerd op de 6e editie van de APA Stijl. Op 1 oktober 2019 is de nieuwe, 7e, editie van de Publication Manual verschenen en zijn de APA style website en de APA style blog vernieuwd.

Hulpgidsen en websites

Ondersteuning bij APA:

Ondersteuning in het Nederlands (update november 2019):

APA: afbeeldingen

Onderschrift:

Figuur 1: Piramide van Maslow. Overgenomen van P. Buddenberg, 2017 (https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Piramide_van_Maslow_kleur.png). CC0 2017, P. Buddenberg.

In de tekst:

... In Figuur 1 (Buddenberg, 2017) zien we de behoeftenpiramide van Maslow in zijn oorspronkelijke formulering.

In de referentielijst of voet/eindnoot:

Buddenberg, P. (2017). Piramide van Maslow [Online afbeelding] of [Grafiek]. Geraadpleegd 3 oktober, 2017, op https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Piramide_van_Maslow_kleur.png.

In het Engels:
Buddenberg, P. (2017). Maslow's pyramid [Online image] or [Graph]. Retrieved 3 October, 2017, from https://commons.wikimedia.org/wiki/ File: Piramide_van_Maslow_kleur.png.

NB: Controleer bij publicatie van een plaatje altijd zorgvuldig of er geen copyright op zit!

Meer informatie over auteursrecht vind je bij het Auteursrechtinformatiepunt van de Universiteit Utrecht.

Voorbeelden van verwijzingen in APA stijl

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verwijzingen in APA stijl.

Raadplaag voor een volledig overzicht de Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition of de Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. 

Informeer bij je opleiding welke editie je moet gebruiken.

APA literatuurlijst: boeken

NIEUW! in de 7e editie wordt de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie
Achternaameerste letter(s) voornaam(jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste)Uitgever.
Voorbeeld 7e editie:
Jameson, F. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Verso.

6e editie:

 • Boek met één auteur:

Achternaameerste letter(s) voornaam(jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste)Plaats: Uitgever.
Voorbeeld 6e editie:
Jameson, F. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

 • Boek met twee auteurs:

Achternaameerste letter(s) voornaam & Achternaameerste letter(s) voornaam (jaar van uitgave). Titel. Ondertitel. Plaats. Uitgever.
De twee auteursnamen worden gescheiden door een &
Voorbeeld 6e editie:
Jameson, F. & Holloway, N.L. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

 • Boek met drie tot zeven auteurs:

De eerste zes namen worden gescheiden door een komma, de zesde en de zevende door een &
Voorbeeld 6e editie:
Jameson, F., Holloway, N.L., Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., &  Bach, J. S. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

 • Boek met meer dan zeven auteurs: 

De eerste zes namen worden gescheiden door een komma, dan volgen drie puntjes (die kunnen bijvoorbeeld nog voor 3 auteurs meer staan) en je eindigt met de laatste auteur. Er mogen niet meer dan zeven auteursnamen staan.
Voorbeeld 6e editie:
Jameson, F., Holloway, N.L., Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., ... Rubin, L.H.  (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Washington, Verso.

N.B. Alleen het eerste woord van de titel en het eerste woord van de ondertitel worden met een hoofdletter geschreven.​

APA literatuurlijst: bundel en hoofdstuk uit een boek

NIEUW!  In de 7e editie is de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie. 
Achternaameerste letter(s) voornaam & Achternaameerste letter(s) voornaam (eds.)Jaar van uitgave. Titel. Ondertitel. Uitgever.

Voorbeelden 7e editie:
- Gregg, L.W., & Steinberg, E.R. (Eds.). (1980). Cognitive processes of writing constraints. Erlbaum.
- Flower, L., & Hayes, J.R. (1980). The dynamics of composing. Making plans and juggling. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes of Writing Constraints (pp. 31-50). Erlbaum.

6e editie:

De bundel zelf:

Achternaameerste letter(s) voornaamAchternaameerste letter(s) voornaam (eds.)Jaar van uitgave. Titel. Ondertitel. Plaats: Uitgever.
Voorbeeld 6e editie:
Gregg, L.W., & Steinberg, E.R. (Eds.). (1980). Cognitive processes of writing constraints. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Artikel uit de bundel of hoofdstuk uit een boek:

Achternaameerste letter(s) voornaam & Achternaameerste letter(s) voornaamJaar van uitgave. Titel van het artikel. In eerste letter(s) voornaam, Achternaam, Eerste letter(s) voornaam, Achternaam, (Eds.), Titel van de bundel (pp. pagina's). Plaats. Uitgever.
Voorbeeld 6e editie:
Flower, L., & Hayes, J.R. (1980). The dynamics of composing. Making plans and juggling. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes of Writing Constraints (pp. 31-50). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

APA literatuurlijst: Artikel uit een (online) wetenschappelijk tijdschrift

Achternaameerste voorletter(s)(Jaartal)Titel. Tijdschrifttitel, nummer van de jaargang (nummer van tijdschriftaflevering), pagina’s.
Voorbeeld:
Flower, L., & Hayes, J.R. (1981). A cognitive process theory of writing. College composition and communication, 32 (5) 365-387.

Als het een online tijdschrift betreft, voeg je na de paginanummers de DOI toe, indien beschikbaar. Anders geef je de url van de website waarop je het tijdschrift gevonden hebt.

Voorbeeld 6e editie:
Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. doi:10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

NIEUW! In de 7e editie wordt een DOI weergegeven als een url:
Voorbeeld 7e editie:
Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. https://doi.org/10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

APA literatuurlijst: artikel uit een krant

Achternaameerste voorletter(s). (jaar, maand, dag)Titel krantenartikel. Naam van de krant. pagina's.
Voorbeeld:
Orsman, B., & Vaughan, G. (2005, June 21). Rat blamed for latest Telecom blackout. The New Zealand Herald. p. A3.

Als je het krantenartikel online hebt gevonden, voeg je de url van de website van de krant toe.
Voorbeeld:
Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html

APA literatuurlijst: pagina van een website

6e editie:

Auteurvoorletter(s). (jaar-maand-dag)Titel. Retrieved from url website
Verzamel zo veel mogelijk informatie (NL: Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (publicatiedatum). Titel van document. Geraadpleegd: https://Web-adres)
Voorbeeld:
Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. Retrieved from https://www.bbc.com/news/business-50419127

NIEUW! In de 7e editie worden url's niet langer voorafgegaan door Retrieved from (behalve als een retrieval date / raadpleegdatum nodig is). Wel wordt de naam van de website genoemd en wordt de naam van de webpagina schuin geschreven.
Auteurvoorletter(s). (jaar -maand-dag)Titel webpaginaWebsite. url website
Voorbeeld 7e editie:
Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-50419127

APA literatuurlijst: blogpost

6e editie:
Achternaamvoorletter(s). (jaar, maand dag)Titel post artikel. [Blog post]Retrieved from url blog

Voorbeeld 6e editie:
Mathis, T. (2015, August 12). What is human systems integration? [Blog post]. Retrieved from http://blog.apabooks.org/2015/08/12/what-is-human-systems-integration/

NIEUW! 7e editie:
Achternaamvoorletter(s). (jaar, maand dag)Titel post artikel. [Blog post]url blog post
Voorbeeld 7e editie: 
Mathis, T. (2015, August 12). What is human systems integration? [Blog post]. http://blog.apabooks.org/2015/08/12/what-is-human-systems-integration/

APA literatuurlijst: audio of video

Wanneer je verwijst naar media zoals audio of video, dan verwijs je naar de webpagina waar dit terug te vinden is. Met achter de titel vormspecifieke informatie: [video file] of [audio file].

6e editie:
Achternaamvoorletter(s). [screen name]. (jaar, maand dag)Titel van de video/audio. [Video/audio file]Retrieved from url video/audio
Voorbeeld 6e editie:
Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, September 9). Real ghost caught on Video Tape 14 [Video file]. Retrieved from  http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD848

NIEUW! 7e editie:
Achternaamvoorletter(s). [screen name]. (jaar, maand dag)Titel van de video/audio. [Video/audio file]url video/audio
Voorbeeld 7e editie:
Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Kenmerken APA citatiestijl

Kenmerken van de APA-citatiestijl zijn:

 • het is een auteur/datum stijl
 • in de lopende tekst wordt veelal naar de bron verwezen met auteur en jaartal tussen haakjes 
 • de aangehaalde bronnen worden in een lijst aan het einde van de publicatie in alfabetische volgorde weergegeven

APA: verwijzen in de tekst

 • Noem je de auteur niet al met name in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld. Voorbeeld: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 2011) toont aan, dat.....
 • Als je de naam van de geciteerde auteur zelf al in de tekst vermeld, is het jaartal van de publicatie tussen haakjes voldoende. Voorbeeld: Glass (2010) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van....
 • Vermeld je zowel het jaartal als de naam (namen) van de auteur(s) in de tekst dan is dat voldoende om de referentie in de literatuurlijst terug te vinden. Voorbeeld: In 2010 heeft Glass 34 onderzoeken vergeleken naar de invloed op .....
 • Als je naar een specifiek onderdeel van een publicatie verwijst moeten paginanummer(s) of nummer van het hoofdstuk vermeld worden. Voor pagina’s worden de afkortingen ‘p.’ (page) of ‘pp.’ (pages) gebruikt. De aanduiding Hoofdstuk of ‘Chapter’ wordt niet afgekort. Voorbeelden: (Ellemers, 2018, p. 25); (Bakker, 2019, pp. 302-311); (Wu, 2015, Chapter 22)
 • NIEUW! In de 6e editie moesten er in de tekst (bij meerdere auteurs) nog tot 3 namen worden genoemd, in de nieuwe 7e editie volstaat 1 auteur gevolgd door et al. (Janssen et al., 2019)