Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij ISW premaster Academische Vaardigheden: Verwijzen en plagiaat

Bronvermelding en plagiaat

Bij het schrijven van een scriptie of paper maak je bijna altijd gebruik van werk van anderen. Het is belangrijk correct te verwijzen naar de bronnen die je aanhaalt.

Het hergebruik van materiaal zonder bronvermelding wordt plagiaat genoemd.
Het is binnen de wet toegestaan delen van teksten aan te halen zonder dat het als plagiaat wordt gezien mits je dat doet met een correcte bronvermelding.
Bekijk de korte video over plagiaat op deze pagina en lees de informatie aandachtig door.

Literatuurmanagement

Het is heel handig om een plek te hebben waar je al je literatuur (incl full text indien aanwezig) bij elkaar opslaat. Er bestaan verschillende zogenaamde literatuurmanagementsystemen die je hier bij ondersteunen. Voorbeelden zijn EndNote, Refworks, Mendeley en Zotero. Deze systemen kunnen ook heel handig zijn voor het (automatisch) aanmaken van referenties in de tekst en literatuurlijsten. Goed referentie management helpt je om meer efficiënt en effectief te werken.

Meer informatie vind je in de Libguide Reference management.

Wat is plagiaat en hoe kan ik het voorkomen?

Bekijk deze video van de Universiteit van Bolton (3 minuten).
Zie ook de UU studentensite

Note: De UU gebruikt de plagiaatchecker Urkund

Citeren, parafraseren en samenvatten

Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst. Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De bron is op de juiste manier vermeld;
 • Het citaat is letterlijk (onvertaald) overgenomen;
 • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. met aanhalingstekens of inspringen).
 • Het citaat is relevant voor je betoog en het mag slechts een klein onderdeel uitmaken van het werk. Het mag dus niet alleen ter verfraaiing van je werk dienen.

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven (en dan ook echt in eigen woorden, niet alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien) van de ideeën van anderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als de oorspronkelijke passage erg lang of ingewikkeld is. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
 • Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Ook bij samenvatten (het verkort en (zoveel mogelijk) in eigen woorden weergeven van de strekking van een tekst) moet je je bron vermelden.

Meer informatie over over citeren vind je in de speciale LibGuide Citeren .

Verwijzen (refereren): APA stijl

Als je eenmaal de juiste literatuur hebt gevonden en gebruikt hebt dan moet je gaan verwijzen naar je bronnen. Wanneer je bijvoorbeeld een paper schrijft, verwijs je in de tekst naar de bronnen waaruit je jouw informatie hebt gehaald. Ook maak je altijd een bijbehorende literatuurlijst waarin alle door jouw gebruikte bronnen terug te vinden zijn.

Voor wetenschappers zijn er regels (citatiestijlen) over hoe ze moeten verwijzen, bij ASW gebruiken we de regels zoals die zijn opgesteld door de American Psychological Association (APA). Tijdens je studie moet je altijd verwijzen volgens deze stijl.

Op 1 oktober 2019 is de nieuwe, 7e, editie van de Publication Manual verschenen en zijn de APA style website en de APA style blog vernieuwd.
Raadpleeg voor een volledig overzicht de Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition

Ondersteuning bij APA:

Zie voor nog meer ondersteunende sites de Libguide Citeren

Graag je feedback!

5 tips om plagiaat te voorkomen

5 tips om plagiaat te voorkomen:

 1. Verwijs altijd naar de bronnen die je hebt gebruikt en neem de tijd die correct  en consequent te vermelden
 2. Gebruik citaten: duidelijk herkenbaar als citaat en inclusief een correcte verwijzing
 3. Parafraseer: herformuleer de tekst op je eigen manier en probeer te voorkomen dat je te veel dezelfde woorden gebruikt. Doe dit zonder de betekenis van het idee zelf te veranderen. Vergeet ook hier niet te verwijzen naar de originele bron!
 4. Presenteer je eigen gedachten en ideeën. Voorkom hierbij zelf-plagiaat, dat kan ontstaan als je je eigen eerdere werk kopieert!
 5. Gebruik een plagiaat checker