Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij ISW premaster Academische Vaardigheden: Zoektechnieken

Wat ga je doen

Ga op zoek naar literatuur in de (minimaal 2) zoeksystemen van jouw keuze. Maak hierbij gebruik van de informatie op deze pagina.

Bekijk het resultaat van je zoekacties. Krijg je in verschillende zoeksystemen steeds dezelfde titels of ook andere? Krijg je veel of weinig resultaat? Pas eventueel je zoekvraag aan.

Noteer je gevonden bronnen. Vermeld in welk systeem je de titels hebt gevonden en met behulp van welke zoektermen. Noteer ook zo veel mogelijk informatie over de bron (auteur, titel etc) zodat je die later makkelijk weer terug kunt vinden.

Op de volgende pagina bespreken we alternatieve methoden van zoeken naar literatuur. Je hoeft dus niet al je bronnen in deze opdracht te vinden.

Zoektechnieken

  • Booleaans zoeken: combineren en uitsluiten met AND, OR, NOT (voor uitleg zie box Zoektermen combineren)
  • Exact phrase: zoeken op exacte woordcombinatie met "...  ..."
  • Trunceren: zoeken met de stam van een groep woorden, doorgaans met een asterisk: bv. behavio* (voor meer informatie zie box Zoektermen combineren hieronder)
  • Thesauri gebruiken: (vakspecifieke) overzichten van hoe vaktermen met elkaar samenhangen
  • Veldspecifiek zoeken: aangeven dat je termen in een bepaald deel van de publicatie moeten voorkomen (titel, samenvatting, auteursnaam)
  • Filters en 'limits' gebruiken: beperken van je resultaatset door publicaties met bepaalde kenmerken te selecteren of juist uit te sluiten (taal, publicatiejaar etc.)

Opbouw van je zoekactie:

  • Breed of smal beginnen en vervolgens inzoomen dan wel uitzoomen
  • Heen en weer gaan tussen je gebruikte zoektermen en je zoekresultaat om dit te verbeteren
  • Te weinig resultaten? > Minder en bredere termen, trunceren, OR ipv AND, andere bron/zoeksysteem.
  • Te veel resultaten? > Meer en specifiekere termen, exact phrase, AND ipv OR, filters (op bv. jaar of documenttype)

Zoektermen combineren

Als je in een zoekactie meer dan één zoekterm gebruikt zoeken bijna alle zoekmachines naar documenten waar alle genoemde termen in voorkomen. Wil je iets anders dan moet je dat zelf aangeven met zogenaamde operatoren (het zgn Booleaans zoeken).

De bekendste operatoren zijn:

AND: alle termen moeten voorkomen. Hiermee combineer je verschillende aspecten van je onderwerp.
Voorbeeld:    festivals AND drugs AND youth
OR: minimaal één van de termen moet voorkomen. Hiermee kun je verschillende varianten van één aspect combineren
Voorbeeld:    stress OR burnout OR anxiety
NOT: de term mag niet voorkomen (liever niet te vaak gebruiken, je kunt niet altijd overzien wat je allemaal uitsluit).
Voorbeeld:  mode NOT clothing

Exact phrase "...  ...": termen moeten in exact deze volgorde voorkomen. 
Voorbeeld:    "social media"

Trunceren met *
Voorbeeld: behavio* om in één keer te zoeken naar behaviour, behavior, behavioural, behavioral, behaviorism, ... 

LET OP! Operatoren en de betekenis van operatoren kunnen verschillen per database.

Meerdere operatoren tegelijk gebruiken

Net zoals in wiskundige vergelijkingen is het mogelijk om operatoren te combineren. In het kort komt het er op neer dat je alle zoektermen (synoniemen, spelwijzen, afkortingen etc) die bij één bepaald onderdeel van je zoekvraag horen onderling combineert met OR en tussen haakjes bij elkaar zet, bijvoorbeeld:
(youth OR adolescents OR children)
Deze verzameling termen kan je dan weer met een AND relatie koppelen aan een andere verzameling of term, bijvoorbeeld:
(youth OR adolescents OR children) AND (dyslexia OR "reading disorder")

Achter de schermen:
In de zoekstring ‘youth OR adolescents AND poverty’ zal het systeem zoeken op het woord ‘youth’ of de combinatie ‘adolescents AND poverty’. Terwijl als je haakjes gebruikt zoals bij ‘(youth OR adolescents) AND poverty’ het systeem zal zoeken op zowel ‘youth AND poverty' als 'adolescents AND poverty'.

Volgende stap

Volgende stap: zoekmethodes

Voorbeeld

Voor onze voorbeeld zoekvraag uit stap 1:

Ik ga op zoek naar informatie over de behandeling van eetstoornissen bij jongens en mannen, in publicaties vanaf het jaar 2000

zou een zoekactie (zoekstring) er als volgt uit kunnen zien:

(treatment OR therapy OR intervention OR psychotherapy) AND ("eating disorders" OR bulimia OR anorexia OR "disordered eating" OR "eating attitudes")  AND (male* OR men OR boy*)

Je kunt dan van tevoren een limit instellen op publicatiejaar of achteraf je resultaten filteren op publicaties vanaf het jaar 2000.