Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij ISW premaster Academische Vaardigheden: Zoektermen

Wat ga je doen

Bedenk zoektermen (in het Engels en eventueel ook in het Nederlands) bij de verschillende onderdelen/sleutelbegrippen van je zoekvraag. Maak hierbij gebruik van de informatie op deze pagina. De zoektermen kunnen kernwoorden, synoniemen en vertalingen zijn (de meeste zoeksystemen zijn in het Engels).

Je kunt je zoektermen altijd nog aanpassen aan de hand van je zoekresultaat.

NB je hoeft niet bij alle elementen van je zoekvraag zoektermen te vinden, soms is het zelfs beter een element onbenoemd te laten (bijvoorbeeld als je op zoek bent naar de effecten van een interventie. Je weet immers vaak nog niet welke dat zijn!).

Noteer je zoektermen.

Zoektermen bedenken

Een voorwaarde voor succesvol zoeken is het gebruiken van de juiste zoektermen.
Meestal maak je gebruik van Engelstalige zoekwoorden (de meeste databases en zoekmachines zijn gericht op het Engelse taalgebied). Wil je ook Nederlandstalig materiaal vinden (met Nederlandstalige zoekwoorden) dan kan je het beste zoeken in Google Scholar of WorldCat.

Denk bij het vinden van zoekwoorden ook aan alle verschillende soorten termen:

 • synoniemen (skill --> competence)
 • bredere termen (university --> higher education)
 • smallere termen (children --> infants)
 • verwante termen (coaching --> training)
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp

Denk bij elk van deze termen ook aan:

 • de verschillende woordvormen (vervoegingen, enkelvoud, meervoud e.d.)
 • spellingsvarianten (behavior en behaviour bijvoorbeeld of organization en organisation)
 • eventuele afkortingen (bijvoorbeeld ADD)

Je hoeft niet alle zoekworden zelf te verzinnen. Maak vooral goed gebruik van de woorden die gebruikt zijn in relevante artikelen die je al gevonden of gekregen hebt.

In de speciale LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide zoekstrategie - zoektermen bedenken vind je meer over zoektermen bedenken.

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld de zoekvraag uit stap 1:

Ik ga op zoek naar informatie over de behandeling van eetstoornissen bij jongens en mannen, in publicaties vanaf het jaar 2000.

Denk bij de sleutelbegrippen uit deze zoekvraag eens aan de volgende termen:

 • ‚Äčbehandeling: treatment, therapy, intervention, psychotherapy. Maar let op, als het doel van je onderzoek is om alle behandelmethoden te vinden op het gebied van eetstoornissen (ook niet genoemde), kan het ook een goed idee zijn dit hele element weg te laten uit je zoekvraag om  niets te missen. Als dit tot gevolg heeft dat je veel te veel resultaten krijgt kan je beter je zoekvraag herformuleren en je richten op een bepaalde categorie of specifieke behandelmethoden.
 • eetstoornissen: eating disorders, bulimia, anorexia (nervosa), disordered eating, eating attitudes
 • jongens/mannen: male(s), men, man, boy(s)

finding keywords per element