Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij ISW premaster Academische Vaardigheden: Zoektermen

Op deze pagina

 1. Zoektermen bedenken:  met uitleg over (soorten) zoektermen

Wat ga je doen

Bedenk zoektermen (in het Engels en eventueel ook in het Nederlands) bij de verschillende onderdelen/sleutelbegrippen van je zoekvraag. Maak hierbij gebruik van de informatie op deze pagina. De zoektermen kunnen kernwoorden, synoniemen en vertalingen zijn (de meeste zoeksystemen zijn in het Engels).

Je kunt je zoektermen altijd nog aanpassen aan de hand van je zoekresultaat.

NB je hoeft niet bij alle elementen van je zoekvraag zoektermen te vinden, soms is het zelfs beter een element onbenoemd te laten (bijvoorbeeld als je op zoek bent naar de effecten van een interventie. Je weet immers vaak nog niet welke dat zijn!).

Noteer je zoektermen.

Zoektermen bedenken

Een voorwaarde voor succesvol zoeken is het gebruiken van de juiste zoektermen.

Algemene tips:

 1. Bedenk van tevoren hoe datgene wat je zoekt verwoord kan zijn in het soort stuk dat je hoopt te vinden (denk bijvoorbeeld aan een specifieke invalshoek, (vak)taal, begrippen, woordcombinaties, populair of wetenschappelijk taalgebruik).
 2. Corrigeer je zoektermen naar aanleiding van wat je ziet in de zoekresultaten. Vind je een geschikte term in een artikel, voeg die dan toe. Levert het verkeerde resultaten op, haal een term dan weg of kies een andere.


Denk daarbij ook aan alle verschillende soorten termen:

 • synoniemen (trouwerij --> bruiloft)
 • bredere termen (universiteit --> hoger onderwijs)
 • smallere termen (kinderen --> kleuters)
 • verwante termen (coaching --> training)
 • antoniemen (woorden met tegenovergestelde betekenis, zoals 'ouder' en 'kind' of 'ziek' en 'gezond')
 • vertaling naar voor onderwerp en vakgebied relevante talen (meestal Engels, de meeste databases en zoekmachines zijn in het Engels)
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp.

Denk bij elk van deze termen ook aan de verschillende woordvormen (vervoegingen, enkelvoud, meervoud e.d.), spellingsvarianten (behavior en behaviour bijv) en eventuele afkortingen.

Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Maak gebruik van hulpmiddelen:

 • woorden uit een verkenning op bijvoorbeeld Wikipedia, of uit artikelen die je al gevonden hebt
 • woorden uit de zoekresultatenpagina van zoekmachines
 • (vak)woordenboeken
 • thesauri (overzichten van geselecteerde woorden of concepten en hun onderlinge relatie binnen een bepaald interesse- of vakgebied, vaak aangeboden bij grote zoeksystemen)


In de speciale LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide zoekstrategie - zoektermen bedenken vind je meer over zoektermen bedenken.

Volgende stap

De volgende stap is het kiezen van een zoeksysteem

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld de zoekvraag uit stap 1:

Ik ga op zoek naar informatie over de behandeling van eetstoornissen bij jongens en mannen, in publicaties vanaf het jaar 2000.

Denk bij de sleutelbegrippen uit deze zoekvraag eens aan de volgende termen:

 • ‚Äčbehandeling: treatment, therapy, intervention, psychotherapy
 • eetstoornissen: eating disorders, bulimia, anorexia (nervosa), disordered eating, eating attitudes
 • jongens/mannen: male(s), men, man, boy(s)