Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij ISW premaster Academische Vaardigheden: Zoektermen

Wat ga je doen

Bedenk zoektermen (in het Engels en eventueel ook in het Nederlands) bij de verschillende onderdelen/sleutelbegrippen van je zoekvraag. Maak hierbij gebruik van de informatie op deze pagina. De zoektermen kunnen kernwoorden, synoniemen en vertalingen zijn (de meeste zoeksystemen zijn in het Engels).

Je kunt je zoektermen altijd nog aanpassen aan de hand van je zoekresultaat.

NB je hoeft niet bij alle elementen van je zoekvraag zoektermen te vinden, soms is het zelfs beter een element onbenoemd te laten (bijvoorbeeld als je op zoek bent naar de effecten van een interventie. Je weet immers vaak nog niet welke dat zijn!).

Noteer je zoektermen.

Zoektermen bedenken

Een voorwaarde voor succesvol zoeken is het gebruiken van de juiste zoektermen.

Algemene tips:

 1. Bedenk van tevoren hoe datgene wat je zoekt verwoord kan zijn in het soort stuk dat je hoopt te vinden (denk bijvoorbeeld aan een specifieke invalshoek, (vak)taal, begrippen, woordcombinaties, populair of wetenschappelijk taalgebruik).
 2. Corrigeer je zoektermen naar aanleiding van wat je ziet in de zoekresultaten. Vind je een geschikte, net iets andere term in een artikel (bekijk titel, abstract en keywords), voeg die dan toe aan je zoektermen. Levert het verkeerde resultaten op, haal een term dan weg of kies een andere.
 3. Zoek in het Engels  (de meeste databases en zoekmachines zijn gericht op het Engelse taalgebied).


Denk daarbij ook aan alle verschillende soorten termen:

 • synoniemen (skill --> competence)
 • bredere termen (university --> higher education)
 • smallere termen (children --> infants)
 • verwante termen (coaching --> training)
 • antoniemen (woorden met tegenovergestelde betekenis, zoals 'problem' en 'solution' of 'poverty' en 'wealth')
 • vertaling naar voor het onderwerp en vakgebied relevante talen
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp.

Denk bij elk van deze termen ook aan de verschillende woordvormen (vervoegingen, enkelvoud, meervoud e.d.), spellingsvarianten (behavior en behaviour bijvoorbeeld) en eventuele afkortingen.

Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Maak gebruik van hulpmiddelen:

 • woorden uit een verkenning op bijvoorbeeld Wikipedia, of uit artikelen/boeken die je al gevonden hebt
 • woorden uit de zoekresultatenpagina van zoekmachines, bekijk bijvoorbeeld de titels en andere informatie die je ziet na invoeren van een zoekvraag in Google Scholar. Klik eventueel door naar een samenvatting.
 • (vak)woordenboeken of handboeken (zoek in WorldCat op onderwerp in combinatie met 'Handbook' of 'Encyclopedia')
 • thesauri (overzichten van geselecteerde woorden of concepten en hun onderlinge relatie binnen een bepaald interesse- of vakgebied, vaak aangeboden bij grote zoeksystemen)


In de speciale LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide zoekstrategie - zoektermen bedenken vind je meer over zoektermen bedenken.

Volgende stap

De volgende stap is het kiezen van een zoeksysteem

Voorbeeld

Neem bijvoorbeeld de zoekvraag uit stap 1:

Ik ga op zoek naar informatie over de behandeling van eetstoornissen bij jongens en mannen, in publicaties vanaf het jaar 2000.

Denk bij de sleutelbegrippen uit deze zoekvraag eens aan de volgende termen:

 • ‚Äčbehandeling: treatment, therapy, intervention, psychotherapy. Maar let op, als het doel van je onderzoek is om alle behandelmethoden te vinden op het gebied van eetstoornissen (ook niet genoemde), kan het ook een goed idee zijn dit hele element weg te laten uit je zoekvraag om  niets te missen.
 • eetstoornissen: eating disorders, bulimia, anorexia (nervosa), disordered eating, eating attitudes
 • jongens/mannen: male(s), men, man, boy(s)

finding keywords per element