Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Zoekadvies Engelse taal en letterkunde: Meer weten

Vuistregels bij het gebruik van bronnen

 1. Peer review: controle door wetenschappersgebruik boeken geschreven door wetenschappers en bij voorkeur gepubliceerd door wetenschappelijke uitgevers (bekijk hiervoor de gegevens in het boek zelf)
 2. verkies artikelen uit peer-reviewed tijdschriften boven die uit niet peer-reviewed tijdschriften (bekijk hiervoor het tijdschrift).

Als je andere bronnen gebruikt controleer dan altijd goed of een bron wetenschappelijk is. En natuurlijk moet de bron bovenal relevant en betekenisvol zijn voor je onderzoek.

Zoektermen bedenken

Het bedenken van de juiste zoektermen (de woorden waarmee je in een database gaat zoeken) is een van de belangrijkste onderdelen van je zoekstrategie.

Ga bij elk onderdeel van je zoekvraag op zoek naar de bijbehorende termen. Denk hierbij aan:

 • ​synoniemen (trouwerij / bruiloft)
 • bredere termen (universiteit / hoger onderwijs)
 • smallere termen (kinderen / kleuters)
 • verwante termen (training / coaching)
 • antoniemen (termen met een tegenovergestelde betekenis, zoals ouder en kind of ziek en gezond)
 • personen en instanties die belangrijk zijn voor je onderwerp
 • termen die iets zeggen over tijd en ruimte (bijv. periodes, eeuwen, plaatsnamen, landen)
 • voorkom 'bias' in je zoektermen, je wilt niet het resultaat van je zoekactie in een bepaalde richting sturen

Denk bij elk van deze termen ook aan de verschillende woordvormen:

 • bijvoorbeeld enkelvoud / meervoud
 • werkwoordvervoegingen
 • zelfstandig / bijvoeglijk naamwoord e.d.
 • spellingsvarianten (labor / labour)
 • gebruikte afkortingen
 • vertaling naar voor onderwerp en vakgebied relevante talen

​Corrigeer je zoektermen naar aanleiding van wat je tegen komt in je zoekresultaten. Als je dit van het begin af aan doet zie je snel welke (nieuwe) termen de juiste resultaten opleveren en welke niet. Herhaal dit zolang als nodig.

Je hoeft niet alles zelf te verzinnen. Maak gebruik van hulpmiddelen:

 • woorden uit een verkenning op bijvoorbeeld Wikipedia of in handboeken
 • woorden uit reeds gevonden bronnen, bijvoorbeeld uit de titel, samenvatting of uit de door de auteur meegeleverde trefwoorden (author keywords)
 • woordenboeken
 • thesauri (overzichten van geselecteerde woorden of concepten en hun onderlinge relatie binnen een bepaald interesse- of vakgebied, vaak aangeboden bij grote, in een bepaald vakgebied gespecialiseerde databases)

Schrijfwijzer Moderne Talen

Je zult niet alleen publicaties willen zoeken, je gaat uiteindelijk ook zelf via een paper, scriptie of artikel een wetenschappelijke bijdrage leveren. De LibGuide Schrijfwijzer voor Moderne Talen helpt bij het academisch schrijven. Ook de Chicago Manual of Style is een handig hulpmiddel.

Cartoon over schrijven

Zoekstrategie: wat, waar, hoe?

Voor een effectieve zoekstrategie kun je jezelf 4 vragen stellen:

1.    Wat zoek ik?
a. Over welk onderwerp zoek je informatie?
b. In welk type document kun je die informatie vinden?
Formuleer dan een goede zoekvraag met de meest geschikte zoektermen.

2.    Waar zoek ik
Kies de geschikste databank/catalogus/website en die keuze is weer afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en b. De bibliotheek geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.

3.    Hoe zoek ik?
a. Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen in de juiste combinatie en benut de functionaliteit van de databank/zoekmachine;
b. Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische/systematische methode (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoekmachines) en de sneeuwbal/citatiemethode (uitgaan van iets wat je al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe je deze methodes precies kunt inzetten, hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt.

In de LibGuide Zoekstrategie lees je meer over het opzetten van een zoekstrategie.

4.    Hoe selecteer/beoordeel ik?
a. Geeft de gevonden informatie antwoord op je onderzoeks(deel)vraag en
b. Is de kwaliteit van deze informatie goed?
Ga voor antwoorden op deze vragen naar de LibGuide Bronnen evalueren.

Belangrijkste zoeksystemen voor Engels

 • Is het onderwerp nieuw voor je? Gebruik een encyclopedie of Wikipedia  om je eerst te verdiepen en zoektermen te bedenken.
 • Wetenschappelijke publicaties zoek je in bibliografieën zoals de MLA en LLBA
 • Teksten, met name oudere, vind je in tekstverzamelingen als EEBO en ECCO, of gewoon via Google.

Of ga naar het volledige overzicht van zoeksystemen voor Engels.

MLA International Bibliography

De MLA International Bibliography bevat beschrijvingen van tijdschriftartikelen, essays en boeken op het gebied van taal, literatuur en linguistiek.

Je kunt eenvoudig zoeken, resultaten beperken op bijvoorbeeld jaar van uitgave en materiaalsoort of doorklikken naar vergelijkbare resultaten.

Lang niet alle titels die je vindt zijn in de Universiteitsbibliotheek Utrecht beschikbaar. Gebruik de UBU-link om dit te controleren.

nieuwe UBUlink MLA

Wil je snel zoeken naar publicaties die bijna zeker beschikbaar zijn? Beperk je dan tot de materiaalsoort journal article of peer reviewed publicaties.

De MLA biedt allerlei handige opties, bijvoorbeeld om titels op te slaan in Refworks of een gevonden artikel correct te citeren.

Google Scholar: snel en met full text search

Google Scholar is een grote zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties. Hij doorzoekt primair tijdschriftartikelen en doet dat in tegenstelling tot vrijwel alle andere zoeksystemen full text. Vanuit Google Books zijn ook de gegevens van een grote hoeveelheid wetenschappelijke boeken in Google Scholar terechtgekomen. Daarin wijkt Google Scholar af van bijvoorbeeld Web of Science en sommige andere artikelzoeksystemen.

>> Zoeken in Google Scholar

De bijzondere kenmerken van Google Scholar op een rij:

 • je doorzoekt zowel artikelen als (een selectie van) boeken
 • de zoekactie is full text, dus je vindt ook bronnen waarin je termen slechts terloops genoemd worden
 • Google Scholar vertelt niet wat er wel of niet wordt opgenomen: daar moet je proefondervindelijk achterkomen
 • de selectie van tijdschriften bij Google Scholar is minder streng dan bij Web of Science of Scopus: je komt ook niet peer reviewed materiaal tegen
 • er zijn ook veel boeken opgenomen (als die worden aangehaald in de opgenomen tijdschriftartikelen)
 • de resultatenvolgorde is ook gebaseerd op aantallen ontvangen citaties; nieuwere publicaties zijn hierdoor lastiger te vinden: filter op jaar
 • voor links naar RefWorks moet je in de voorkeuren de Bibliography Manager opgeven
 • als je naar Google Scholar gaat via de website van de UBU krijg je de UBUlink te zien bij publicaties. Zie je de UBUlink toch niet kijk dan onder settings op de homepage van Google Scholar: kies daar library links, zoek op Utrecht en klik save.

Open Access?

Open Access logo

Open Access verzorgt direct, gratis en online toegang tot wetenschappelijk onderzoek. 

Onderzoekers publiceren hun artikelen op hun eigen webpagina of in een tijdschrift dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

Helaas is slechts een fractie van het onderzoek in de geesteswetenschappen beschikbaar als Open Access. Voor toegang tot artikelen ben je vaak beperkt tot de tijdschriften waarop de bibliotheek geabonneerd is.

Als er een specifiek tijdschrift is waartoe wij geen toegang hebben, maar waarvan je denkt dat het geschikt zou zijn voor de bibliotheek, kun je een verzoek sturen naar je vakspecialist

Klik hier voor meer informatie over Open Access en Open Science aan de Universiteit Utrecht.

Boeken beperkt beschikbaar

De Engelse taal en literatuur wordt wereldwijd bestudeerd, waardoor het aanbod aan boeken en artikelen ontzettend groot is. De bibliotheek kan maar een klein percentage van de boeken aanschaffen. Daardoor grijp je vaak mis.

Wij proberen op allerlei manieren precies die boeken aan te bieden die onze studenten en onderzoekers nodig hebben.

Matej Kren's 'Idiom', Book Tower in Prague Municipal Library

Mis je toch iets, neem contact op met je vakspecialist. Bijvoorbeeld voor een boek dat essentieel is voor je scriptie of belangrijk voor jou en je vakgenoten.

Is het boek digitaal beschikbaar, dan kunnen wij het snel voor je regelen.

Tijdschriften in overvloed

Het wereldwijde aanbod aan tijdschriften voor Engelse taal en literatuur is groot. Van gerenommeerde 'peer-reviewed' tijdschriften tot lokaal gepubliceerde blaadjes.

In de MLA International Bibliography vind je de inhoud van bijna 400 verschillende tijdschriften voor Engels alleen! En dat voor een wetenschap die bijzonder boekengericht is.

Het goede nieuws: van die gerenommeerde tijdschriften is het merendeel wel voor jou beschikbaar in Utrecht.