Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Zoekadvies Engelse taal en letterkunde: Info elders

Early English Books Online (EEBO)

Vind "alle" Engelse boeken gepubliceerd tussen 1473 en 1700 met Early English Books Online (EEBO).
Meer informatie vind je in hun LibGuide.

De "Sneeuwbal" Methode

Naast het gebruik van zoektermen in wetenschappelijke databanken (een zoekbox) kunt u verwijzingen volgen van de ene publicatie naar de andere (een sneeuwbal). 

Aangehaalde werken

 • Controleer de geciteerde werken in publicaties die u al hebt gevonden. Maar let op:
  • Je zult alleen oudere publicaties vinden
  • Je zult vooral publicaties vinden die passen bij de argumentatie van de auteur

Geciteerd door

 • Controleer de geciteerde referenties in databases zoals Google Scholar. U zult:
  • Recentere publicaties vinden
  • Publicaties vinden die ingaan op (verwijzen naar, voortbouwen op, commentaar geven op, weerleggen van) de publicatie die je al gevonden hebt

En al die praktische zaken? Zie de bibliotheekwebsite!

Deze LibGuides gaan vooral over hoe te zoeken en hoe goed om te gaan met wetenschappelijke informatie. Ga voor alle praktische informatie naar onze pagina's met praktische informatie en bibliotheeklocaties.

En volg de bibliotheek op Facebook en Twitter:  Facebook UBU Twitter UBU

Op het Internet?

Verschillende gidsen hebben geprobeerd de Engelse taal en literatuur op het Internet in kaart te brengen. Door de veranderlijkheid van het Internet zijn deze gidsen inmiddels verouderd. Je zult zelf op zoek moeten gaan naar informatie op het Internet en de websites die je vindt kritisch moeten beoordelen!

Zie de verwante LibGuide 'Evaluating Sources' hieronder voor verder advies.

Websites evalueren

Als je naast weteschappelijke publicaties ook informatie uit webpagina's wilt gebruiken moet je daarbij extra voorzichtig zijn en nadenken welke rol je die informatie geeft in je betoog of analyse.

Stel jezelf bij webpagina's de volgende vragen en wees erg voorzichtig als het antwoord vaak nee is.

 1. Is de naam van de auteur/maker beschikbaar (en is er meer over de auteur of uitgevende organisatie bekend)?
 2. Is er een (mail)adres van de auteur/maker?
 3. Is de webpagina vrij van (grote hoeveelheden) reclame?
 4. Is het taalgebruik zorgvuldig en foutloos?
 5. Is duidelijk hoe de informatie op de pagina tot stand is gekomen?
 6. Is er bronvermelding aanwezig (dus geen zinnen als 'uit onderzoek blijkt dat' zonder bronvermelding)?
 7. Is er onderbouwing van claims (dus geen zinnen zoals 'iedereen weet dat')
 8. Worden nuanceringen aangebracht of wijst alle informatie dezelfde kant op?
 9. Wordt aangegeven wat nog niet bekend of nog niet zeker is?
 10. Is aangegeven wanneer de pagina geschreven is of bijgewerkt?
 11. Is de pagina neutraal of in elk geval zonder een sterk commercieel of politiek doel?