Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wet- en regelgeving: Training Europese wetgeving

Tips bij het maken van de opdrachten

  • Open deze pagina van de LibGuide in een tweede venster of browsertab, zodat je de rest van de libguide bij de hand houdt.
  • Open EUR-Lex ook in een apart venster of browsertab.

Opdracht 1

Je gaat op zoek naar de Europese Richtlijn 2006/123/EG.

Start je zoekactie in EUR-Lex.

[kijk in deze LibGuide op het tabblad Meer Weten Europese wetgeving voor uitleg over wetgeving in EurLex en zoektips]

Voor het antwoord klik op de vraag.

Opdracht 2

In een uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Watts wordt artikel 22 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 uitgelegd. Zoek deze verordening op.

Start je zoekactie in EUR-Lex.

[kijk in deze LibGuide op het tabblad Meer Weten Europese wetgeving voor uitleg over wetgeving in EurLex en zoektips]

Voor het antwoord klik op de vraag.