Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wet- en regelgeving: Training Nederlandse wetgeving

Tips bij het maken van de opdrachten

 • Open deze pagina van de LibGuide in een tweede venster of browsertab, zodat je de rest van de libguide bij de hand houdt.
 • Open Rechtsorde.nl ook in een apart venster of browsertab.

Rechtsorde.nl

rechtsorde

Rechtsorde.nl is een juridisch informatieportaal dat direct en via één zoekschil toegang biedt tot alle relevante juridische informatie in Nederland en daarbuiten. Rechtsorde integreert en ontsluit alle externe juridische bronnen, zoals uitgeversbronnen waarvoor de universiteit gebruikslicenties heeft (bijv. InView Essential - voorheen Kluwer Navigator - en OpMaat) en openbaar beschikbare bronnen (Overheid.nl en Rechtspraak.nl).

 

Opdracht 1

Zoek een wetsartikel op. Bijv. Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 169.

Start je zoekactie in Rechtsorde.nl en klik in navigatiebalk op de blauwe knop Zoeken.

 • Klik in Selecteer in rechterkolom (Zoeken in): wet- en regelgeving (NL)
  Vul in
  Bij Afkorting: BW boek 6
  Bij Artikelnummer169
 • Klik op rode knop Zoeken
 • Klik op linkje artikel 169
 • Klik in rechterkolom op tab:
  Geschiedenis voor de parlementaire geschiedenis (kamerstukken) van dit wetsartikel
  of
  Gerelateerde documenten voor commentaar, jurisprudentie, tijdschriftartikelen over dit wetsartikel.

Opdracht 2

Zoek de Memorie van Toelichting van het voorstel 'Wet financiering politieke partijen'.

Voor het antwoord klik op de vraag.