Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Voorbereidende opdracht bij Cursus Sociale problemen (200300858): Stap 1
titelbeschrijving

In deze LibGuide staan de opdrachten die je maakt als voorbereiding op de informatievaardighedentraining als onderdeel van de cursus Sociale Problemen

Stap 1

Maak een correcte titelbeschrijving van de volgende drie artikelen van Frank van Tubergen, volgens de richtlijnen van de APA.

  1. https://doi.org/10.1111/jora.12149
  2. https://doi.org/10.1177%2F0731121414563354
  3. https://doi.org/10.1177%2F0038038514543294

Noteer je antwoorden op het antwoordformulier.

Literatuurlijst: verwijzen naar artikelen

Tijdschriftartikel, één auteur

Doorgenummerde pagina's geheel volume:
Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer, beginpagina-eindpagina. digital object identifier of URL

Nummering pagina's per aflevering/ issue:
Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer (aflevering), beginpagina-eindpagina

Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. doi:10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x
 
 
 
 
Cruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13. Retrieved from: http://www.newcriterion.com/

Tijdschriftartikel, zeven auteurs

Altijd alle auteurs noemen, gescheiden door komma's, de laatste met een ampersand (&).
Meer dan 7: eerste 6 komma en drie punten en laatste auteur

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.