Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Voorbereidende opdracht bij Cursus Sociale problemen (200300858): Stap 1
titelbeschrijving

In deze LibGuide staan de opdrachten die je maakt als voorbereiding op de informatievaardighedentraining als onderdeel van de cursus Sociale Problemen

Stap 1

Maak een correcte titelbeschrijving van de volgende drie artikelen van Frank van Tubergen, volgens de richtlijnen van de APA.

  1. https://doi.org/10.1111/jora.12149
  2. https://doi.org/10.1177%2F0731121414563354
  3. https://doi.org/10.1177%2F0038038514543294

Noteer je antwoorden op het antwoordformulier.

Literatuurlijst: verwijzen naar artikelen

Tijdschriftartikel, één auteur

Doorgenummerde pagina's geheel volume:
Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer, beginpagina-eindpagina. digital object identifier of URL

Nummering pagina's per aflevering/ issue:
Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer (aflevering), beginpagina-eindpagina

Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. doi:10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x
 
 
 
 
Cruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13. Retrieved from: http://www.newcriterion.com/

Tijdschriftartikel, zeven auteurs

Altijd alle auteurs noemen, gescheiden door komma's, de laatste met een ampersand (&).
Meer dan 7: eerste 6 komma en drie punten en laatste auteur

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.