Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen: Boeken, kranten, rapporten

Aanvullende bronnen

Bij Pedagogische Wetenschappen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijke artikelen. Maar soms gebruik je ook andere type bronnen.

Denk hierbij aan boeken, rapporten, krantenartikelen.In de boxen hiernaast vind je informatie over het zoeken naar deze bronnen.

1. boeken of e-books
2. krantenartikelen
3. rapporten
4. Sociaal en Cultureel Planbureau
5. Overheidsinformatie

 

1. Boeken zoeken

Een boek is vaak een diepgaande, wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp. Een dergelijke monografie bevat vaak overzichten en theorie en is het resultaat van jarenlang onderzoek. Het is zeer geschikt als eerste ingang voor een bepaald onderwerp, maar bevat niet altijd de laatste actualiteit of nuance van de wetenschappelijke discussie (in tegenstelling tot een wetenschappelijk artikel).

Boeken zijn te vinden via:

(voor papieren boeken)  zoek in Utrecht University on WorldCat voor het bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU), het bezit van  alle Nederlandse bibliotheken en van veel internationale bibliotheken; beperk (limit) je zoekactie op 'gedrukte boeken/print books'

(voor elektronische boeken) zoek in Utrecht University on WorldCat naar het e-book bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (beperk op e-book en Utrecht University Library)*, verschillende Digitale bestanden / tekstverzamelingen van de UBU, Google BooksEuropeanaInternet Archive, Project GutenbergHathi Trust

Wil je meer weten? Kijk dan in de Libguide Zoekstrategie>Waar zoek ik boeken  

In Worldcat zul je ook e-books van andere bibliotheken kunnen vindenmaar daar heb je doorgaans geen toegang toe.

2. Krantenartikelen zoeken

Krantenartikelen zoek je o.a. in:

3. Rapporten zoeken

Rol rapporten in de wetenschap

Rapporten van overheidsorganisaties, denktanks en belanghebbenden kunnen in veel wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bron van informatie zijn. Rapporten bevatten o.a.:

  • doelstellingen van maatschappelijke organisaties
  • beleidsevaluaties
  • effectrapportages
  • politieke en ethische interpretaties van wetenschappelijke vorderingen
  • resultaten van enquetes

Wees altijd voorzichtig met informatie uit rapporten omdat deze zeer vaak zijn geschreven met de doelstellingen van de uitgevende of betalende instantie in het achterhoofd.

Zoeken van rapporten

  • Als je alleen een onderwerp weet: gebruik webzoekmachines als Google of Bing en voeg aan je zoektermen een filter op PDF toe: filetype:PDF
  • Als je al weet van welke organisatie een rapport afkomstig is, is de website van die organisatie de eerst aangewezen plek om te zoeken.
  • Als je al weet van welke organisatie een rapport afkomstig is, maar die website onoverzichtelijk is, gebruik dan webzoekmachines (Google) en geef het domein van de bepaalde organisatie op (bv site:un.org). Je kunt ook dan inperken bestandsformaat PDF. Voorbeeld: refugees syria site:unhcr.org filetype:PDF

Een andere mogelijkheid is zoeken in WorldCat. Veel belangrijke rapporten zijn ook 'officieel' uitgegeven en opgenomen in bibliotheken en via die weg opgenomen in deze geïntegreerde landelijke en mondiale catalogi.

OECD-rapporten: de universiteitsbibliotheek heeft een abonnement op grote delen van de OECD iLibrary met duizenden rapporten over o.a.: development, education, economy, employment, governance, social Issues/migration/health, urban/rural and regional development en science and technology.

Je kunt ook zoeken naar informatie van een bepaald land.

4. Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Het SCP werkt vooral vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek en geeft in het bijzonder aandacht aan de verhouding tussen overheid en burger.

Meer info over wat het SCP is en wat het SCP doet vind je op hun website:
www.scp.nl > organisatie

De rapporten zijn gratis beschikbaar op internet. Ze bevatten over het algemeen veel cijfers en zijn daarom nuttig voor een beschrijving van een situatie of probleem en voor het aantonen van een ontwikkeling of trend.

Je kunt op verschillende manieren zoeken:

  • Op de startpagina via Zoek publicatie Je kunt hier zelf een zoekterm invullen (bovenste zoekbalk) of in de onderste zoekbalk een trefwoord kiezen.
  • Klik in de menubalk op Publicaties Je krijgt de keuze uit (en uitleg over) een aantal manieren om een overzicht te krijgen van (alle, recente, aankomende) beschikbare SCP-publicaties. De optie Zoek publicatie geeft een uitgebreid zoekformulier.

Let op: titels van boeken en rapporten zijn vaak algemener dan de afzonderlijke onderwerpen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld: in De jeugd in Nederland, enkele cijfers... uit 2005 staat een overzichtelijk stukje over jeugdcriminaliteit.

5. Overheidsinformatie

De website Overheid.nl geeft toegang tot alle informatie van overheidsorganisaties in Nederland, zowel regionaal als landelijk.

De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Daarnaast vind je u op Rijksoverheid.nl informatie over de regering en het kabinet.

Volgende pagina

Op de volgende pagina vind je informatie over het zoeken naar statistieken